Ketvirtadienį Kėdainių arenoje, kaip ir kasmet, Kėdainių rajono savivaldybė pagerbė 166 gabius krašto mokinius ir 88 jų mokytojus. Gabūs moksleiviai paskatinti piniginėmis premijomis. Mokytojams įteiktos padėkos.

Atsižvelgiant į užimtą vietą olimpiadoje, į tai, individualus ar komandinis pasiekimas, mokiniui paskirto piniginio prizo dydis siekia nuo 20 Eur iki 315 Eur. Iš viso Kėdainių rajono savivaldybės administracija mokinių piniginiams prizams išmokėti skyrė 14,8 tūkst. Eur.

Šventės dalyviams muzikinį sveikinimą skyrė Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinis ansamblis JAZZ ISLAND.

Iš viso Kėdainių rajono mokyklose šiais mokslo metais mokėsi 6 897 mokiniai (2024 m. sausio mėn. duomenimis).

Apdovanoti gabūs mokiniai (kai kurių mokinių skelbiami tik inicialai dėl negauto tėvų sutikimo viešinimui):

Eil. Nr.Mokiniai

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija
1.Nojui Rabecui
2.Dainarai Asadulajevai
3.Dijai Augaitei
4.Martynui Bagušui
5.Dijui Gabrieliui Ramanauskui
6.Kamilei Šimkutei
7.Deividui Matkui
8.Klaidui Lukoševičiui
9.Smiltei Bakanovaitei
10.Austėjai Svolkinaitei
11.Mikalojui Klimavičiui

Kėdainių šviesioji gimnazija
12.Erikui Gucui
13.Benui Amalevičiui
14.P. G.
15.Dominykui Lasinskui
16.Emiliui Čiukui
17.Simonai Matažinskaitei
18.Audrei Bružauskaitei
19.Mariui Kielai
20.Kamilei Zorytei
21.Taurinui Macianskiui
22.Lukui Rudėnui
23.Neilai Novikovaitei
24.Lainetai Lukošiūtei
25.Edilijai Prokopavičiūtei

Kėdainių r. Akademijos gimnazija
26.Juozui Kaupeliui

Kėdainių r. Josvainių gimnazija
27.S. P.

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
28.Jokūbui Katkui

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija
29.Vakariui Ambraškai
30.A. Ž.
31.Rugilei Gutauskaitei
32.V. Ž.
33.Gabrielei Ramonaitei
34.Augustui Žukauskui
35.Povilui Aleskui
36.Emiliui Augutavičiui
37.Smilgai Sedliorytei
38.Simonui Pečiuliui
39.Luknei Medelytei
40.Žygiui Kavaliauskui
41.Gytei Grigaliūnaitei
42.Danielei Grigaliūnaitei
43.Kajui Bričkui
44.Emiliui Kiuberiui
45.Herkui Pauliukevičiui

Kėdainių „Ryto“ progimnazija
46.L. M.
47.Matui Gustui
48.Gabrielei Lukoševičiūtei
49.Oskarui Klimui
50.Ugnei Urbonavičiūtei
51.Simui Amalevičiui
52.Godai Šomkei
53.V. G.
54.Lukui Kozins
55.Gustei Eimutytei
56.Mėtai Dirdaitei
57.Gabijai Ramanauskaitei
58.Faustei Dirsytei
59.Gustui Morkūnui
60.S. G.
61.Danieliui Dulskiui
62.Adui Aleknavičiui
63.Dovydui Pikšriui
64.Matui Katkevičiui
65.Ą. D.
66.Joriui Sirtautui
67.Arijui Macijauskui
68.M. G.
69.Elzei Bugenytei
70.Godai Skorupskaitei
71.Urtei Čiplytei
72.Mantei Rutkauskaitei
73.Kamilei Pavlavičiūtei
74.T. E.
75.L. G.
76.Rugilei Kižauskaitei
77.G. Š.
78.Neidai Statkevičiūtei
79.Tėjai Gavrilčikaitei
80.U. A.
81.Aretui Verikui
82.M. M.
83.Emai Martinkutei
84.Šarūnei Milkeraitytei

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija
85.Onai Kaselytei
86.Domui Adomavičiui
87.Domantui Misevičiui

Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla
88.Edvinui Bajarūnui

Kėdainių dailės mokykla
89.Monikai Ciscar Adomavičiūtei
90.Neidui Verikui
91.Vanesai Masytei
92.Liepai Zapūstaitei
93.Arnui Pacevičiui
94.Anastasijai Drackajai
95.Emilijai Skaisgirytei
96.Mėtai Fedaravičiūtei
97.Jariui Davliaševičiui
98.Neilai Moisaitei
99.Adrijai Liutkutei
100.Ūlai Nevieraitei
101.Smiltei Paškevičiūtei
102.Sofijai Pryvalovai
103.Deimilei Bilvinaitei

Kėdainių muzikos mokykla
104.Pijui Vanagui
105.Arminui Paulauskui
106.Auksei Kvedaravičiūtei
107.Adomui Vaiteliui
108.Lukui Rukui
109.Faustui Jurevičiui
110.A. Z. S.
111.Viltei Kisieliūtei
112.Darijai Maksimec
113.Saulei Sasnauskaitei
114.D. P.
115.Benui Zaveckiui
116.Martynui Vansevičiui
117.Gabrielei Lukošiūtei
118.Ignei Laurinaitei

Kėdainių sporto centras
119.U. D.
120.Kelvinui Pšemeneckui
121.Martynui Zakarui
122.Faustui Steibliui
123.E. M.
124.V. P.
125.Ugniui Antanavičiui
126.O. C.
127.Klaudijui Kudabajevui
128.Dovydui Knivai
129.Miglei Matuolytei
130.Matui Šmigelskiui
131.Nilai Bolisaitei
132.Emiliui Siutilui
133.T. Z.
134.Airūnai Keršytei
135.Ievai Brazinskaitei
136.Domantui Navickui
137.Danieliui Bolisui
138.Godai Eimutytei
139.Godai Staškutei
140.Judrei Mikolaitytei
141.G. M.
142.Vismantei Valkauskaitei
143.Gabijai Arlauskaitei
144.Deividui Bandzevičiui
145.Jokūbui Arkadijevui
146.Dainai Vaičeliūnaitei
147.P. K.
148.Elijui Laurinavičiui
149.Saulei Sinickaitei
150.Karoliui Dembinskiui
151.Ąžuolui Dalbokui
152.Danui Kazancevui
153.Samantai Šlevaitei
154.Marijai Žukaitei
155.Lukui Petraškai
156.Elijui Rimkui
157.Nikolajui Kazancevui
158.Lukui Zenkevičiui
159.K. R.

Akademijos kultūros centras
160.A. S.
161.K. K.

Krakių kultūros centras
162.Lėjai Žičkytei
163.Majai Silvestravičiūtei
164.Tajui Bagdonui

Kėdainių krašto muziejus
165.Melitai Cvilikaitei

Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“
166.Santai Poškutei

Padėkos įteiktos mokytojams:

Eil. Nr.Mokytojai

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija
1.Astai Krapikienei
2.Laimai Ardavičienei
3.Rasidai Stankūnienei
4.Linai Blinstrubienei
5.Audrai Rutkauskienei
6.Regimantui Abariui
7.Andriui Urbšiui

Kėdainių šviesioji gimnazija
8.Zitai Rosteikienei
9.Virginijai Savickienei
10.Ramintai Borodičienei
11.Birutei Petraitienei
12.Rasai Jėckienei
13.Daivai Ivaškevičienei
14.Elonai Rimdeikienei
15.Renoldui Klimavičiui
16.Astai Jakštienei
17.Jolantai Issai
18.Tomui Samaliui
19.Sigitai Aukštiejūtei-Morkūnienei
20.Jūratei Kaupienei
21.Adai Vaicekauskienei

Kėdainių r. Akademijos gimnazija
22.Ramunei Augustinavičienei

Kėdainių r. Josvainių gimnazija
23.Virginijai Šilkaitienei

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
24.Audriui Vasiliauskui

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija
25.Ritai Naruševičienei
26.Editai Liniuvienei
27.Agnei Kučmienei
28.Ramunei Misiūnienei
29.Šarūnei Krištanavičiūtei
30.Ritai Kerzienei
31.Gabrielei Misevičienei
32.Rūtai Meškauskaitei
33.Audronei Gailiūnienei
34.Jurgitai Ramanauskienei

Kėdainių „Ryto“ progimnazija
35.Elonai Jankūnienei
36.Violetai Katkuvienei
37.Rasai Rugelienei
38.Irenai Vyšniauskaitei
39.Audriui Pankratjevui
40.Audronei Vizgirdienei
41.Irmai Valatkaitei
42.Ernestai Zabutkienei
43.Romai Dzikienei
44.Žydrei Vancevičienei
45.Ingridai Šelekienei
46.Algiui Šelekui

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija
47.Vaidai Krasauskienei
48.Auksė Kavaliauskienei

Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla
49.Irenai Pusvaškienei

Kėdainių dailės mokykla
50.Ingai Čičinskei
51.Ginai Kauklienei
52.Eugenijai Eimontaitei-Jermolajevienei
53.Giedrei Nagreckienei
54.Evelinai Knezevičienei
55.Irinai Dimai
56.Eligijai Venclovienei

Kėdainių muzikos mokykla
57.Zitai Smikienei
58.Larisai Melnikienei
59.Julijai Maksimec
60.Ramunei Vizbarienei
61.Vaidai Prušinskienei
62.Daliai Valdajevienei
63.Žanetai Markovai
64.Giletai Rasčiauskienei
65.Neringa Prascevičienei
66.Editai Sasnauskienei
67.Loretai Haidari
68.Edvinui Šablevičiui
69.Daliui Sasnauskui
70.Robertui Šulcui

Kėdainių sporto centras
71.Zitai Peleckienei
72.Rasai Sakalauskienei
73.Robertui Kaseliui
74.Vladui Kiaulakiui
75.Indriui Bolisui
76.Emai Baltrušaitienei
77.Lolitai Staniulytei
78.Bronislavui Šimokaičiui
79.Mindaugui Bankauskui
80.Pauliui Zujevui

Akademijos kultūros centras
81.Akademijos kultūros centro choreografei Reginai Matulienei

Krakių kultūros centras
82.Krakių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Smilgelė“ vadovei Jūratei Gudliauskienei

Kėdainių krašto muziejus
83.Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name tradicinių amatų meistrei Jūratei Atkočiūnienei

KITI TRENERIAI, MENININKAI
84.Šachmatų treneriui Laimučiui Šoliui
85.Kėdainių sporto klubo STOIKAS vyriausiajam treneriui Vaidui Rudeliui
86.Gimnastikos ir sveikatingumo studijos ELITE trenerei Giedrei Klivečkienei
87.Kėdainių motociklų sporto klubo vadovui Karoliui Peleckiui
88.Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ meninio ugdymo mokytoja Justina Paulauskienė


Pagal Kėdainių r. savivaldybės inf.

(Kėdainių r. savivaldybės nuotr.)