Balandžio 14 –ąją, Kultūros dienos išvakarėse, Krakių kultūros centre paskelbti ir apdovanoti Kėdainių rajono savivaldybės organizuojamo konkurso „Kultūros versmė“ laureatai.

Nugalėtojais išrinkti ir apdovanojimai įteikti:

UŽ VISO GYVENIMO NUOPELNUS – Genei Reginai Dzikienei.

Už ilgus metus tęsiamą liaudiškų šokių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, liaudies šokių kolektyvų subūrimą, už rūpestį ir dėmesį kiekvienam Josvainių kultūros centro lankytojui bei svarų indėlį kuriant ir puoselėjant Josvainių krašto kultūrą. Ilgametė Josvainių kultūros centro darbuotoja, direktorė, choreografė, kultūrinių renginių organizatorė, mėgėjų meno kolektyvų vadovė Genė Regina Dzikienė 48-rius metus dirbo kultūros srityje, vadovavo kultūros centrui, organizavo įvairias kūrybines veiklas, burė vietos bendruomenę, puoselėjo profesionalųjį ir mėgėjų meną, etninę kultūrą. Daugelį metų vadovavo vaikų, jaunimo, merginų, vyresniųjų amžiaus žmonių liaudiškų šokių kolektyvams, parengė dešimtis koncertinių programų, surengė daugybė pasirodymų rajone, įvairiose šalies vietovėse, pabuvojo ir užsienyje, dalyvavo tiek respublikinėse, tiek rajoninėse dainų šventėse, kultūros įstaigų ir kituose renginiuose. Daugelis Josvainių bei Pernaravos seniūnijų gyventojų prisipažįsta, jog yra dalyvavę Genutės – taip vadovę vadina buvę liaudiškų šokių veiklų dalyviai – šokių užsiėmimuose. Dažnas su nostalgija atmena šokių pamokas ir tikina: „Jei ir šiandien įvairių progų metu vis dar šoku „polką“ ir puikiai atsimenu žingsnius, tai tik vadovės dėka, kuri pažadino ir įskiepijo meilę liaudiškam šokiui“. Pretendentę pasiūlė Josvainių kultūros centras

METŲ PASIEKIMAS – Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Volungė“, vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė.

2022 m. tarptautiniame šokių konkurse-festivalyje „Baltic Amber Palanga 2022“ kolektyvas pelnė didįjį prizą (Grand Prix), tarptautiniame festivalyje-konkurse „Menų maratonas“, Vokietijoje, pelnė I vietos diplomą, II respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių grupių konkurse „Sintautų kviestinis“, Sintautuose, Šakių r. – I laipsnio diplomą. 2022 m. dalyvavo tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose, atstovavo Kėdainiams ir Lietuvai „World folklore festival Diano Marina San Remo 2022“ (Italijoje ir Prancūzijoje) ir Šiaurės Amerikos XVI lietuvių tautinių šokių šventėje (Filadelfijoje). Už Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Volungė“ aukštus pasiekimus pretendentę konkursui pasiūlė Kėdainių kultūros centras.

METŲ ĮVYKIS – Muzikinis judesio ir objektų vyksmas „Ko nesusapnavo Radvilos. Sugrįžimų ratas“, organizatorius Kėdainių krašto muziejus, režisierė Erika Usevičiūtė.

Festivalio „Radviliada 2022“ metu režisierė Erika Usevičiūtė ir kūrybinė grupė parengė muzikinį judesio ir objektų vyksmą „Ko nesusapnavo Radvilos. Sugrįžimų ratas“. Jo pastatyme dalyvavo daugiau nei 50 skirtingo amžiaus kėdainiečių, o festivalio metu jį pamatė apie tūkstantis žiūrovų. Reginys sukurtas ir įgyvendintas netradicinėje erdvėje – Radvilų laikus menančioje Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje. Už įgyvendintą novatorišką projektą – surengtą reikšmingą savo turiniu kultūrinį renginį, reprezentuojantį rajoną, pretendentą konkursui pasiūlė Kėdainių krašto muziejus.

METŲ KULTŪROS DARBUOTOJA – Irena Milerienė, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Pajieslio struktūrinio teritorinio padalinio bibliotekininkė.

Pajieslio skaitytojams Irena Milerienė sudaro išskirtines galimybes skaityti: rezervuoja naujas knygas, aptarnauja namuose į biblioteką negalinčius ateiti skaitytojus. Mažuosius su naujomis knygelėmis bibliotekininkė supažindina apsilankydama Krakių vaikų darželio Bitučių grupėje. Jaunieji skaitytojai mokomi tvarumo – 2022 m. vyko edukacijos, kurių metu buvo mokoma, kaip iš antrinių žaliavų galima pasigaminti įvairių naudingų daiktų. Vaikų gynimo diena paminėta susitikimu su policijos pareigūnais ir personažu Amsiumi, buvo paminėta Tarptautinė šeimos diena. Irena aktyviai dalyvavo organizuojant Pajieslio kaimo 165-ųjų metų jubiliejų, prisijungė prie įvairių akcijų – „Vasara su knyga“, „Padovanok knygą bibliotekai“, „Knygų Kalėdos“ ir kt. Už nuolatinį bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumo, kokybės gerinimą, gerosios bibliotekos veiklos patirties skleidimą pretendentę konkursui pasiūlė Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka.

METŲ TRADICIJŲ PUOSELĖTOJAS – Krakių bendruomenės centras, pirmininkė Daiva Dubinkienė.

Krakių bendruomenės centras, bendradarbiaudamas su Krakių kultūros centru bei Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija, 2022 metais parengė ir sėkmingai įgyvendino projektą „Krakių krašto kultūrinio ir kulinarinio paveldo išsaugojimas“. Parengtą edukacinę programą „Kelias į marčias: išverptas, išaustas ir išsvajotas“, Mikalojaus Katkaus memorialiniame muziejuje, Ažytėnų kaime veda Aušrelė Sereikienė ir Irma Marčienė. Per 2022 metus pravestos 52 „Kelias į marčias: išverptas, išaustas ir išsvajotas“ edukacinės programos, kuriose apsilankė 916 dalyvių. Už krašto tradicijų puoselėjimą bei jų populiarinimą visuomenėje pretendentą konkursui pasiūlė Krakių kultūros centras.

Tradicinis konkursas jau vienuoliktą kartą organizuojamas siekiant atkreipti visos rajono bendruomenės dėmesį į kultūrą, kaip mūsų bendro gyvenimo sritį, į kultūros srities darbuotojus ir visuomenininkus.

Šiais metais konkursui „Kultūros versmė“ kultūros bei nevyriausybinės organizacijos penkioms nominacijoms pasiūlė 31 pretendentą.

Kėdainių r. savivaldybės inf. ir nuotr.