Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas pagaliau patvirtino metus laiko užtrukusio tyrimo išvadas. Tačiau liko neatsakytų klausimų bei neįvertinti atsakingo asmens veiksmai. Galutinį žodį dėl to kitą savaitę teks tarti rajono savivaldybės tarybai.

Kontrolės komitetas (pirmininkas Saulius Grinkevičius, nariai: Adelė Štelmokienė, Indrė Fiodorova ir Nijolė Naujokienė) balsų dauguma patvirtino tyrimo išvadas dėl Kėdainių miesto seniūnijos darbo trūkumų administruojant pastatą, esantį Skongalio g. 23A.

Išvados – nepalankios merui

Tyrimo išvadoms nepritarė vienintelė N. Naujokienė, nenorėdama pripažinti, kad dėl finansinio ir administravimo aplaidumo atsakingas yra įstaigos vadovas, kuriuo tiriamuoju laikotarpiu buvo dabartinis rajono meras Valentinas Tamulis.

“<…> atsakomybę už seniūnijos finansinę drausmę turi prisiimti ne Kėdainių miesto seniūnijos vyr. buhalteris, o seniūnijos seniūnas, kaip vadovas ir seniūnijai skirtų asignavimų valdytojas.

Remiantis šiomis išvadomis, tuometinis vyr. buhalterės (V. P.) paaiškinimas,  kad finansinės drausmės buvo nesilaikoma dėl jos ligos –  neteisingas”, – konstatuojama patvirtintoje išvadoje.

Priminė biudžeto sandaros įstatymą

Nenorintiems už praeities darbelius prisiimti atsakomybės rajono vadovams bei jų politinei lyderei Kontrolės komiteto papildomose įžvalgose priminti įstatymo straipsniai, kurių privalu laikytis:

“Biudžeto sandaros įstatymo 4 str. 2 d. numato, jog savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai yra savivaldybių biudžetinių įstaigų ar savivaldybės administracijos ir (ar) jos padalinių vadovai;

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnijos veiklos nuostatų <…> punktas numato, kad seniūnas yra seniūnijos vadovas, seniūnijai skirtų asignavimų valdytojas. Seniūnijos veiklos nuostatų 11.8.2 punktas įtvirtina, kad seniūnijos seniūnas administruoja Seniūnijai skirtus asignavimus.“

Savavališkai skirstė biudžeto lėšas?

Kontrolės komiteto išvadoje teigiama, kad Kėdainių miesto seniūnijai pastato, kurio patalpomis nuomos ir panaudos pagrindais naudojasi fiziniai ir juridiniai asmenys, išlaikymas 2018 m. kainavo 9 623,46 Eur, o 2019 m. jau 24 050,72 Eur. Patalpų naudotojai seniūnijai tesumokėjo 2 488,79 Eur.

Tik pradėjus tyrimą, komiteto pirmininkui, buvusiam rajono merui S. Grinkevičiui kilo klausimas, iš kokių lėšų seniūnija mokėjo komunalinių paslaugų teikėjams padidėjusias nenumatytas išlaidas? Kokios numatytos seniūnijos veiklos nebuvo įgyvendintos, neatlikti darbai, panaudojus tam skirtus pinigus nuomininkų sudarytiems nuostoliams apmokėti? Kodėl nebuvo informuota tuometinė rajono savivaldybės administracija? Paaiškinimų Kontrolės komitetui teko laukti ilgai, dėl ko tyrimas ir užsitęsė.

Nustatyta, kad su biudžeto lėšomis buvo elgiamasi neteisėtai.

“Biudžeto sandaros įstatymo 6 str. 2 p. numato seniūno (tuo metu juo buvo V. Tamulis – red. pastaba) teisę biudžetiniais metais vieną kartą per ketvirtį keisti bendros asignavimų sumos ketvirtinį paskirstymą programai vykdyti, suderinus su savivaldybės administracija.

Dokumentai, patvirtinantys suderinimą, Kontrolės komitetui nebuvo pateikti.

Galima daryti prielaidą, kad 33 674,18 eurų perkėlimas iš vienos programos/eilutės į kitą, kuris buvo skirtas privačių asmenų komunalinių išlaidų padengimui, yra neteisėtas”, – rašoma išvadoje.

Viešais ir privačiais interesais susaistyti

Tuometinis miesto seniūnas, dabartinis rajono meras norom ar nenorom nesuprato, kad seniūnijos lėšomis finansuoja savo politinės vadovės šeimos narių verslą?

Jo bendražygiai – ir savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius, ir frakcijos seniūnė N. Naujokienė – kaltę vis bando nukreipti seniūnijoje jau nebedirbančioms finansininkėms. Nors viena iš jų, bene lojaliausia, dabar nebe miesto, bet rajono vadovo “dešinėje sėdi” – eina savivaldybės apskaitos skyriaus vedėjos pareigas.

Didžiausią įsiskolinimą patikrinimo metu turėjo maisto ruošimo įmonė UAB “Sveikos mitybos partneris”, kuriam vadovavo N. Naujokienės dukra, Kėdainių vicemero žmona, Giedrė Aukštikalnienė.

Dar anksčiau tarp šios įmonės valdžios organų šmėžavo ir pati N. Naujokienė. N. Naujokienė ir G. Aukštikalnienė iš UAB “Sveikos mitybos partnerio” valdymo oficialiai yra pasitraukusios. Tačiau “Kėdainių mugės” žiniomis, V. Tamulį į rajono valdžią atvedusios N. Naujokienės šeimos ryšiai į šią įmonę tebesidriekia ir šiandien.

Kas galėtų paneigti, kad dėl to ir Kontrolės komitetui nebuvo atsakyta į visus klausimus?

“Taip pat išlieka klausimas, kodėl 2019 m. gruodžio 31 d. išrašyta nauja sąskaita nuomininkams (iš viso 13 923,39 eurų) yra mažesnė už pirmąsias dvi sąskaitas, išrašytas tam pačiam laikotarpiui. Jų abiejų suma sudarė 17 693,13 eurų”, – rašoma Kontrolės komiteto išvadoje.

Ar bus atsakyta į klausimus?

“Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovai neįvertino atsakingų

Seniūnijos darbuotojų vykdomos veiklos dėl netinkamo patalpų panaudos ir nuomos sutarčių administravimo”, – konstatuoja Kontrolės komitetas.

Kitą savaitę, liepos 16 d., Kontrolės komiteto išvadas svarstys Kėdainių rajono savivaldybės taryba, kurioje daugumą sudaro šios istorijos veikėjų bendražygiai, o mero sudarytoje posėdžio darbotvarkėje jos įtrauktos paskutiniu, po 57-ių, klausimu. Ar atsiras politinė valia atsakyti į neatsakytus klausimus?

Rezultatai

Kontrolės komiteto pirmininko S. Grinkevičiaus ir narės A. Štelmokienės atkaklumas bei viešumas, tiriant Skongalio g. 23A nuomos problemas, davė rezultatų.

“Seniūnija suskaičiavo visiems patalpų naudotojams įsiskolinimo sumas už neapmokėtą laikotarpį nuo sutarčių sudarymo iki 2019-12-31. Sudaryti su visais  patalpų naudotojais susitarimai įsiskolinimui gražinti bei skolos grąžinimo grafikai.

2021-03-25 didžiausias skolininkas UAB „Sveikos mitybos partneris“ apmokėjo visas jiems pateiktas sąskaitas.

Šiuo metu visi patalpų naudotojai moka pagal nustatytą skolų grąžinimo grafiką ir apmoka išrašytas einamojo mėn. sąskaitas. Neapmokėtas likutis už komunalines paslaugas 2021 m. kovo 30 dieną sudarė 2 721 eurų”, – rašoma Kontrolės komiteto tyrimo išvadoje.

Panašios naujienos

3 Responses

  1. Irena

    Gema Navickiene, jūs tokia naivi, kaip kokia panelė, visai apsimetat , kad viskas gerai. Suprantu, jau jūs tokio amžiaus, kad sunku susigaudyti jums, todėl padėkit NN kojines anūkams megzti.

    Atsakyti
  2. kaimynė

    Senai tą N. N klaną reikia vyti iš Kedainių valdžios, o tai liksime stagnacijoje dar eilę metų. Geriausia mere būtų tokia Celestina, žino visus pletkus Būtų gerai , kad prabiltųapie valdžios darbelius, o žino tikrai daug.

    Atsakyti

to Na Cancel Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.