Žemių savininkams nederlingi žemės plotai dažnai kelia galvos skausmą. Nenaudojamais sklypų paversti nesinori, bet ir ką nors užauginti juose sudėtinga. Išeitis – apsodinti plotus medžiais. Su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritimi „Miško veisimas“ tai padaryti nesudėtinga. Statistika rodo, kad net 99 proc. paraiškų yra patvirtinamos. Norintys gauti paramą „Miško veisimui“ paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali teikti iki balandžio 30 dienos.

Nors pareiškėjai mišką dažniausiai veisia nederlingos žemės plotuose, tai nebūtina sąlyga gauti paramą. Svarbiausia, kad vientiso veisiamo miško plotas būtų ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus tam tikrus atvejus, taip pat, kad būtų sodinamos tik vietinės kilmės medžių rūšys, kurių kilmė pagrindžiama kilmės dokumentais. Pageidaujama, kad miškas būtų suprojektuotas taip, kad jo želdinių rūšinėje sudėtyje būtų ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių ir ne daugiau kaip 6 dalys ąžuolų ir 4 dalys liepų.

Paramos pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ gali kreiptis juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, arba savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei paramos paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiškai neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Tačiau reikalingus balus surinkti nėra sunku. Pavyzdžiui, visi su paramos paraiška pateikti projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas, gauna 20 balų.

15 balų skiriama, jei daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. Jei miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai, – skiriama 15 balų. Tuo atveju, kai visi su paramos paraiška pateikti projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc., – skiriama 15 balų. Kai miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc., pareiškėjui skiriama 10 balų. Pareiškėjams, kurie yra fiziniai asmenys, skiriama 15 balų, juridiniai – 10 balų.

Ričardo PASILIAUSKO nuotr.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.