„Labai džiugu, kad Tarybos nariai pritarė parengtam 2017-ųjų biudžetui. Jis yra gerai, labai kvalifikuotai paruoštas. Ačiū savivaldybės administracijai ir atskirų skyrių vedėjams bei specialistams už puikiai parengtą darbą“, – įvertindamas šiųmetį rajono savivaldybės biudžetą pirmiausia sakė rajono meras Saulius Grinkevičius. 

Rajono Taryba be didelių diskusijų patvirtino 2017-ųjų metų biudžetą.

Šiųmetis biudžetas yra kiek didesnis už pernykštį. Taryba patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus – 42 milijonus 138 tūkstančius eurų. Praėjusių metų pabaigoje patikslintas biudžetas sudarė kiek daugiau negu 41 milijoną eurų.

Patvirtintas subalansuotas biudžetas
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Jolantos Sakavičienės teigimu, biudžetas parengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir atsižvelgus į strateginiame plane numatytas programas: „Biudžetas subalansuotas, daugumai programų lėšų numatyta daugiau negu pernai. Tikiuosi, kad jokių nenumatytų trukdžių neatsiras ir metų gale galėsime pasidžiaugti įgyvendintais projektais.“
Meras taip pat konstatavo, kad daugiau lėšų numatyta ir investicijoms, ir švietimui, ir sveikatos apsaugai ir infrastruktūros gerinimui. „Labiausiai džiugina faktas, kad beveik dvigubai didėja investicijų programos lėšos. Visiems mūsų gyvenimo sektoriams yra numatytos didesnės lėšos. Būtų labai gerai, kad metų viduryje Vyriausybė nesugalvotų įnešti jokių pakeitimų, tada mūsų planai sugriūtų, o tokia praktika pasitaiko gana dažnai. Turime dar nemažą problemą – draudimą savivaldybėms skolintis. Jau šįmet sulauksime naujo Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio, tačiau nežinia, kaip reikės suplanuotus projektus įgyvendinti nesiskolinant. Mūsų savivaldybė turi šiek tiek rezervo, tai mes dar nesame labai blogoje situacijoje. Puikiai žinome, kad europinių lėšų gauname tik pridėdami savo indėlį. O kur jį gauti, jei nebus leidžiama pasiskolinti. Šitą spragą Vyriausybė žada peržiūrėti. Šiaip matome, kad nauja valdžia perdėlioja daug sprendimų. Lieka tikėtis, kad jie bus palankūs savivaldybėms“, – sakė Saulius Grinkevičius.

Pataisymų vos keli
Rajono Taryba suplanuotą biudžetą patvirtino tik su keliais pataisymais. Atsižvelgus į specialistų pastabas nutarta neskirti 130 tūkstančių eurų šaligatvių tvarkymui, nes pirmiausia norima rekonstruoti pėsčiųjų tiltą per Nevėžį senamiestyje. Nutarta skirti 80 tūkstančių eurų Pavermenio kaimo lietaus kanalizacijai įrengti, iki 40 tūkstančių eurų padidintos lėšos rengti projektus gyvenviečių drenažo sistemoms, taip pat nutarta skirti 20 tūkstančių eurų tvorai Dotnuvos gatvės kapinėse įrengti.

Rajobno meras S. Grinkevičius už gerai parengtą biudžetą dėkojo savivaldybės administracijos specialistams.

Mokesčių pokyčiai
2017 metais planuojama gauti 38 908,1 tūkst. Eur biudžeto pajamų. Palyginus su 2016 metų planu, minėtos pajamos mažesnės 0,8 proc., arba 320,1 tūkst. Eur, o patikslinus metinį planą pajamos mažesnės 3,4 proc., arba 1 364,5 tūkst. Eur. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti planuojama gauti 21 374 tūkst. Eur pajamų, kurios palyginus su 2016 m. planu didėja 7,1 proc., arba 1 416 tūkst. Eur. 2017 metams papildomai skirta 558,0 tūkst. Eur: kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui ir MMA (minimalios mėnesinės algos) padidinimui iki 380 Eur.
Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams 2015 m. buvo 72,8 proc., 2016 m. – 75,49 proc., o 2017 m. planuojama 78,14 proc. Gyventojų pajamų mokestis 2015 m. planuotas − 16 975,2 tūkst. Eur, 2016 m. – 18 100,0 tūkst. Eur, o 2017 m. – 19 633,0 tūkst. Eur.
Turto mokesčių planas per trejus paskutinius metus pasikeitė: 2015 m. planas – 1 291,1 tūkst. Eur, o 2016–2017 m. planas – 1 349,0 Eur, padidėjo lyginant su 2015 m. 4,5 proc., arba 58,0 tūkst. Eur.
Specialiosios tikslinės dotacijos metų pradžioje planuojama skirti 15 023 tūkst. Eur. Specialioji tikslinė dotacija sudaro 38,6 proc. bendrų savivaldybės biudžeto pajamų.
Specialią tikslinę dotaciją valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti skiria valstybės institucijos ir įstaigos, kuruojančios atitinkamas funkcijas. 2015 m. valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti skirta 2 845,0 tūkst. Eur, 2016 m. – 2 825,3 tūkst. Eur, o 2017 m. – 2 884,8 tūkst. Eur.
Lyginant 2017 m. planą valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti su 2016 metų pirminiu planu, lėšų skirta 0,6 proc., arba 18,0 tūkst. Eur, mažiau, o lyginant su metų pabaigoje patikslintu planu daugiau 2,1 proc., arba 59,5 tūkst. Eur.
Lėšų moksleivio krepšeliui finansuoti skirta 2015 m. − 10 192,1 tūkst. Eur, 2016 m. – 10 254,8 tūkst. Eur., o 2017 m. – 10 633,1 tūkst. Eur.
Palyginus su 2016 metais lėšos didėja 3,7 proc., arba 378,3 tūkst. Eur. Mokinio krepšelis sutartiniam mokiniui padidėjo nuo 1 014 Eur iki 1 059 Eur. Kėdainių specialiosios mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams skirta 538,1 tūkst. Eur specialiosios tikslinės dotacijos, tai 5,2 proc., arba 29,6 tūkst. Eur, mažiau (sumažėjus 9 vaikais) nei 2016 metais. Valstybės investicijų programai šakinių ministerijų ministrų įsakymais skirta (LR kultūros ministro įsakymu) 967,0 tūkst. Eur.

Pajamos iš įvairių šaltinių
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymui pajamas planuoja savivaldybė ir 2017 metais planuojama gauti 230,0 tūkst. Eur pajamų, iš jų 185,0 tūkst. Eur už aplinkos teršimą, 20,0 tūkst. Eur medžiotojų plotų naudotojų mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, 25,0 tūkst. Eur už valstybinius gamtos išteklius. Programos išlaidoms planuojama 270,0 tūkst. Eur, panaudojant 40 tūkst. Eur lėšų likutį 2016 m. gruodžio 31 d.
Pagal biudžetinių įstaigų paskaičiavimus įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planuojama gauti 1 359,5 tūkst. Eur: už patalpų nuomą – 116,7 tūkst. Eur pajamų, už atsitiktines paslaugas planuojama gauti 186,7 tūkst. Eur, už įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 1 056,1 tūkst. Eur.
2017 metais planuojama surinkti 730,0 tūkst. Eur vietinės rinkliavos. Išlaidoms planuojama 905,9 tūkst. Eur, panaudojant 175,9 tūkst. Eur lėšų likutį 2016 m. gruodžio 31 d.
2016 metais gautos savivaldybės biudžeto viršplaninės pajamos ir nepanaudotos biudžeto lėšos planuojamos įstaigų finansavimui, tiksliniam lėšų paskirstymui ir kreditoriniams įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.
2017 m. inžinerinių tinklų remontams ir plėtrai, įstaigų renovacijai ir remontams reikia 3 565,6 tūkst. Eur, iš jų 1 077,2 tūkst. Eur daliniam dalyvavimui projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, dėl kurių buvo priimti rajono savivaldybės Tarybos sprendimai.

Savivaldybės skola – 18,5 procento
Savivaldybės skola kredito įstaigoms 2017 m. sausio 1 d. yra 3 959,0 tūkst. Eur ir sudaro 18,5 proc. planuojamų pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti, limitas − 70 proc. Lyginant su skola kredito įstaigoms 2016 m. sausio 1 d., didėja 17,5 proc., arba 589,5 tūkst. Eur. 2017 m. planuojamas 1 067,0 tūkst. Eur paskolos refinansavimas.
Planuojamos visos išlaidos 2017 m. pagal funkcijas bendrose išlaidose: švietimui – 49 proc. (2016 m. – 50 proc.), socialinei apsaugai ‒ 13,7 proc. ( 2016 m. – 15,3 proc.), kultūrai ir sportui – 9,5 proc. (2016 m. – 6,9 proc.), sveikatos priežiūrai – 1,6 proc. (2016 m. – 1,6 proc.), valdymui (įskaitant paskolos grąžinimą) – 9,7 proc. (2016 m. – 10,2 proc.), viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugai – 1,7 proc. (2016 m. – 1,5 proc.), aplinkos apsaugai – 6,8 proc. (2016 m. – 5,7 proc.), ekonomikai – 4,7 proc. (2016 m. – 6,7 proc.) , būstui ir komunaliniam ūkiui – 3,2proc. (2016 m. – 2 proc.).

Planai atnaujinti turtą
2017 metais (be Aplinkos apsaugos programos ir investicijų programos) planuojama įsigyti turto už 185,5 tūkst. Eur, iš jų: 51,9 tūkst. Eur numatyti savivaldybės administracijai kompiuterinei, programinei įrangai ir licencijoms įsigyti, telefono stoties skaitmeninei plokštei įsigyti; 47,2 tūkst. Eur Kėdainių r. Šėtos gimnazijai – mokykliniam autobusui įsigyti; 10,0 tūkst. Eur Kėdainių sporto centrui – bokso ringui įsigyti; 10,0 tūkst. Eur Kėdainių krašto muziejui – muziejinėms vertybėms įsigyti ir restauruoti, kompiuterinei ir programinei įrangai, fotografavimo ir skaitmeninimo įrangai, drėgmės surinkėjams įsigyti; 50,5 tūkst. Eur Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai – automobiliui įsigyti; 1,8 tūkst. Eur Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai – kompiuterinei technikai įsigyti, 14,1 tūkst. Eur Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Dotnuvos seniūnijai – greideriui įsigyti.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.