Tremtiniu-ir-politiniu-kaliniu-misraus-choro-DIEMEDIS-15-metu-kurybines-veiklos-sukakties-koncertas-2011-m