Krakiu-kulturos-centro-vaiku-ir-jaunimo-folkloro-ansamblis-Smilgele.-Vad.-Jurate-Gudliauskiene