Informuojame Kėdainių ligoninės konsultacijų poliklinikos pacientus apie įdiegtą naujovę registruojantis pas gydytojus specialistus.

Registruojantis registratūroje:

Pacientas pasako registratorei savo asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo metus, telefono numerį).
Pacientui pateikiama „Paciento informavimo bei sutikimo apie jo asmens duomenų tvarkymą“ forma, kurią pacientas pasirašo. Forma įklijuojama ir saugoma ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje). Ši forma pasirašoma 1 kartą. Sekančių apsilankymų metu pasirašyti nereikia. Pacientui atsisakius pasirašyti šią formą, ambulatorinės medicinos paslaugos neteikiamos.

Registruojantis telefonu:

Pacientai, paskambinę konsultacinės poliklinikos registratūros telefonu, išgirs šį pranešimą: „Sveiki, Jūs paskambinote į Kėdainių ligoninės registratūrą. Informuojame, kad norėdami atlikti registraciją telefonu ar gauti informacijos apie jau esamas registracijas, Jūs turite pateikti savo asmens tapatybės bei kontaktinius duomenis. Jei sutinkate ir neprieštaraujate, išklausę šį pranešimą atlikite registraciją“.

Atsiliepus registratorei, pateikite savo asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą) ir kontaktinius duomenis (telefono numerį). Pateikę teisingus asmens duomenis, Jūs išreiškiate savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir toliau tęsiama registracija.

Jei telefono linija užimta, išgirsite tekstą: „Šiuo metu registratorė užimta. Laukite, kol atsilieps“. Nutrūkus ryšiui, gali tekti skambinti pakartotinai, kol atsilieps registratorė.
Atvykus pas gydytoją, kabineto bendrosios praktikos slaugytoja pateiks Jums pasirašyti „Paciento informavimo bei sutikimo apie jo asmens duomenų tvarkymą“ formą (jei nebuvote pasirašęs šios formos anksčiau).

Šie pakeitimai įdiegti vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis, ir dėl laisvo duomenų judėjimo bei kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir VšĮ Kėdainių ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
Šie dokumentai įpareigoja gydymo įstaigą gauti paciento sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis ir kad ligoninė taps jo asmens duomenų valdytoju medicininių paslaugų teikimo tikslais.
VšĮ Kėdainių ligoninė, kaip duomenų valdytojas, tvarko šiuos pacientų duomenis:

1. Vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, adresas.
2. Sveikatos būklės įvertinimas, anamnezė (persirgtos ligos, buvusios operacijos, žalingi įpročiai, darbingumo ir neįgalumo duomenys), diagnozės, tyrimo rezultatai, gydymo prognozės.
Pacientų asmens duomenys gali būti perduoti šiems duomenų valdytojams ar tvarkytojams: Valstybinei ligonių kasai, Teritorinei ligonių kasai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai, medicinos paslaugų tiekėjams, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai,VĮ Registrų centrui, Teritorinei darbo biržai, Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (bendradarbiavimas prieš smurtą).
Paciento asmens duomenys ligoninėje yra saugomi teisės aktų nustatytais terminais.

Registruojantis elektroninėje svetainėje sergu.lt registracija vykdoma kaip ir anksčiau. Jokių pakeitimų nėra.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.