Kėdainių kultūros centro pradžia – 1946-ieji, kai Kėdainiuose, Savanorių gaisrininkų draugijos pastate, dabartinėje Paeismilgio g., buvo įkurti Kėdainių miesto kultūros namai.


ona2„Mano svajonėse – modernus Kultūros centro pastatas Kėdainiuose, tarsi mini operos ir baleto teatras, su didele scena, patogiomis kėdėmis žiūrovų salėje, su jaukiais repeticijų kambariais, erdvėmis vaikų edukacijai. Ir tame pastate laisvalaikį leidžiantys Kėdainių žmonės, galintys ateiti į renginį ar užsiėmimus su mažais vaikais. Labai norėčiau, kad tai būtų vieta žmonių poilsiui, saviraiškai ir bendravimui. Kad visi mėgėjų meno kolektyvų vadovai turėtų savo darbo vietas, iš kurių po repeticijos nereikėtų sprukti  su savo daiktais ir kolektyvo nariais, skubant užleisti vietą kitiems. Norėčiau, kad tame naujame pastate kultūros darbuotojai surengtų daug įvairių, įdomių, originalių renginių“, – sako 15 metų Kėdainių kultūros centrui vadovaujanti Ona Mikalauskienė.


Įvykiai, pakeitę įstaigos veidą
Pastatas ant kalno, Jono Basanavičiaus gatvėje, į kurį jau 55-erius metus kviečia viena pagrindinių mūsų miesto kultūros įstaigų – Kėdainių kultūros centras – iškilmingai atidarytas 1961 m. kovą.
Trečiojo tūkstantmečio pradžioje pastatas remontuotas: renovuota žiūrovų salė, atnaujinta fojė, įrengta kavinė, sumontuota stacionari kino aparatūra, scenos apšvietimas, ventiliacija. Tai atvėrė naujas galimybes: įgyvendinta profesionaliųjų teatrų festivalio „Melpomenės dovanos“ idėja, keliskart per savaitę vyko kino seansai, fojė pradėtos rengti parodos, vyko kiti renginiai, žiūrovai džiaugėsi kavine. Nuo tada pakeistas ir įstaigos pavadinimas – Kėdainių kultūros centras.
2007 m. prie Kėdainių kultūros centro prijungti Vilainių, Surviliškio ir Pelėdnagių seniūnijų kultūros namai – įsteigti 7 Kėdainių kultūros centro skyriai. Kolektyvas išaugo dvigubai.
2003 m. ir 2010 m. į Kėdainių kultūros centrą „atskrido“ AUKSO PAUKŠTĖS. Šiuo aukščiausiu apdovanojimu Lietuvoje įvertina kamerinio choro AVE MUSICA (vadovas Algirdas Viesulas) ir pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupės LANKESA (tuometinė šviesaus atminimo vadovė Irena Šukienė) kūrybinė veikla.
2011 m. Kėdainių kultūros centras už puikius darbo rezultatus pelnė aukščiausią kategoriją.

Mėgėjų meno kolektyvai
Kėdainių kultūros centro veikla neįsivaizduojama be mėgėjų meno kolektyvų. Vieni išnyksta, kiti sulaukia solidžios brandos, susiburia naujų. Pasididžiavimo nusipelno pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė LANKESA, pradėjusi jau šeštą kūrybinės veiklos dešimtmetį; liaudiškos muzikos kapela VILAINIAI, atšventusi keturiasdešimt kūrybinės veiklos metų; nedaug jaunesnis folkloro ansamblis JORIJA; daugiau kaip du dešimtmečius skambantys sakralinės muzikos ansamblis GIESMĖ, kamerinis choras AVE MUSICA, tremtinių ir politinių kalinių choras DIEMEDIS.
Teatro tradicijas daugiau kaip dešimtmetį tęsia vaikų ir jaunimo teatro studija POLĖKIS.
2013 m. suburtas vaikų folkloro ansamblis KLEKETUKAI, tais pačiais metais atsirado vaikų popchoras PERLIUKAS, perėmęs tradiciją iš anksčiau gyvavusios ŠYPSENOS, pastaraisiais metais kolektyvų sąrašą papildė šiuolaikinio šokio grupė TEMPUS ir vaikų liaudiškos muzikos kapela, vokalinis duetas RATŪTA.
Šie kolektyvai kuria brandžias koncertines programas, pelno laurus įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.
Muzikavimo kapelose „virusu“ užsikrėtė centro skyriai: susibūrė kapelos Labūnavoje, Surviliškyje, Kalnaberžėje, Sirutiškyje. Labūnavos ir Kalnaberžės kultūros darbuotojai ėmė rengti kapelų šventes.
Per mėgėjų meną reprezentuojamas Kėdainių rajonas, užtikrinama Dainų švenčių tradicijos tąsa. Rajone aukštai vertinama profesionaliai dirbančių kolektyvų vadovų veikla – Kėdainių krašto kultūros premijos laureatais tapo kapelos VILAINIAI įkūrėjas ir vadovas Antanas Mikalauskas (2002 m.), JORIJOS vadovė Regina Lukminienė (2006 m.), AVE MUSICA įkūrėjas, meno vadovas ir dirigentas Algirdas Viesulas (2007 m.), GIESMĘ subūręs ir iki šiol jai vadovaujantis Jonas Zenonas Bernadišius (2009 m.).

Veikla keitėsi kartu su laiku
Buvo renginių, kurie tapo nepopuliarūs ir išnyko, atsirado naujų. Buvusius populiarius kūrybinius konkursus vaikams ir jaunimui, komandų varžytuves, respublikinį renginių vaikams vedėjų festivalį pakeitė edukacinės, projektinės veiklos – tapo populiarios vaikų ir jaunimo stovyklos. Kėdainių kultūros centras vienas iš pirmųjų tarp Lietuvos kultūros centrų, įgyvendinantis neformalaus švietimo programas. Buvusias populiarias vakarones suaugusiesiems pakeitė interaktyvios šou programos „Muzikinės improvizacijos“. Juostiniam kinui pasikeitus į skaitmeninį, išnyko reguliarūs kino seansai – pradėti teminiai kino rodymai, kinas po atviru dangumi, gimė dokumentinių filmų festivalis.
Nuo 2003 m. Kėdainių kultūros centras rengia kamerinės muzikos koncertus, kūrybos vakarus Kėdainių rotušėje.
Imtasi aktyvios veiklos lauko erdvėse: teritorijoje prie Kėdainių kultūros centro, miesto parke, Didžiosios ir Senosios Rinkos aikštėse, Kėdainių rotušės, bibliotekos kiemeliuose, pastaraisiais metais – ir Ramybės skvere. Vasarą rengiami roko, liaudies muzikos, poezijos, dainuojamosios poezijos vakarai. Gimė projektas jaunimui „Penktadienio vakarai „Ant kalno“, projektas visai šeimai ,,Susitikime vasarą Kėdainiuose“.

Laiko patikrinti ir nauji renginiai
Išliko laiko patikrinti tradiciniai renginiai: rajoninės Dainų ir šokių šventės, miesto gimtadienio šventės, valstybinių švenčių ir įžymių datų minėjimai, Agurkų šventė.
Vis didesnio populiarumo sulaukia respublikinės šventės-festivaliai „Čiulba lakštingėlė“, „Kaziūnės suktinis“, „Kleketynė“, „Į Vidurio Lietuvą susiėję“.
2016 m. Kėdainių kultūros centrui buvo patikėta surengti respublikinę politinių kalinių ir tremtinių chorų šventę „Leiskit į Tėvynę“.

Kultūrinis bendradarbiavimas
Įdomių patirčių davė kultūrinis bendradarbiavimas su Punsko, Zaporožės lietuvių bendruomenėmis, Italų ir lietuvių kultūros centru, bendri kūrybiniai projektai su užsienio meno kolektyvais iš Norvegijos, Latvijos, Estijos.
Kėdainių kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, per kultūrinius mainus vyksta bendradarbiavimas su kolegomis visoje Lietuvoje. Vykdyti bendri projektai su Ukmergės, Kaišiadorių, Jonavos kultūros centrais. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, VšĮ „Skalvijos“ kino centru, VšĮ ,,Degu“, Kauno muzikos akademija.
Dėl bendradarbiavimo rengiant renginius pasirašyta sutartis su VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centru. Ypač glaudžiai bendradarbiaujama su Kėdainių muzikos mokykla, Kėdainių dailės mokykla ir Kauno kolegija. Centre nuolat praktiką atlieka kolegijos Kultūrinės veiklos organizavimo studijų programos studentai.
Bendradarbiaujant su UAB ,,Kėdainių krašto televizija“ parengtos TV laidos ,,Šaknys“, kuriose įamžintas visų rajono seniūnijų gyvasis folkloras. Bendradarbiaujant su telekomunikacijų bendrove „Balticum“ rengiami kino seansai.
Savo kūrybinius projektus Kėdainių kultūros centre kasmet pristato Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla, Kėdainių dailės mokykla, kūrybiniai susivienijimai ir pavieniai jauni kūrėjai.

Jubiliejinių renginių pradžia – lapkričio 21-ąją
kapelosPirmas ir reikšmingiausias jubiliejui skirtas renginys vyks lapkričio 21 d. – respublikinė kultūros centrų konferencija „Kultūros centrai – Lietuvos kultūros puoselėtojai regionuose“. Šios konferencijos tikslas – atkreipti bendruomenės dėmesį į kultūros centrų veiklos reikšmę Lietuvos kultūrai, į Kėdainių kultūros centro veiklos 70-ies metų sukaktį, čia dirbančius žmones. Atvyks svečių iš Lietuvos kultūros ministerijos ir Nacionalinio kultūros centro, iš Kultūros centrų asociacijos tarybos ir iš visos Lietuvos kultūros centrų. Į popietinę konferencijos dalį pasiklausyti įdomių pranešėjų – etnologijos mokslų daktaro, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktoriaus Arvydo Griškaus ir dizainerės Jolantos Rimkutės – paskaitų kviečiami etnokultūra besidomintys rajono švietimo įstaigų pedagogai. Bus atidaryta Kėdainių kultūros centre vykusio keramikos plenero metu sukurtų darbų paroda, parodytas mūsų partnerių VšĮ „Degu“ tarptautinis projektas – šiuolaikinio šokio spektaklis „Anchelo“. Pažiūrėti spektaklį kviečiama visi šokio mėgėjai.
Kituose jubiliejui skirtuose renginiuose persipins profesionalių atlikėjų ir mėgėjų menas, tuo bandant perteikti, kas buvome, kas esame, ir siekiamybę, kuo galime tapti. Kartu su kapela VILAINIAI dainuos operos solistas Liudas Mikalauskas, jų atliekama programa – tarsi iliustracija kultūros centruose nuolat vykstančio liaudies meno perdavimo iš kartos į kartą.
Savotiška aliuzija į praeitį kėdainiečiams bus gruodžio 30-osios vakarą vyksiantis šokių vakaras – į jį kviečiami visi, kas dar prisimena šokius kultūros namuose.
Didžiausia vertybė – bendrystė, todėl 2017-ųjų pradžioje vyks Padėkos vakaras rėmėjams ir draugams. Tautos prigimtinių vertybių perdavimą simbolizuos programa, kurią atliks tremtinių ir politinių kalinių choras DIEMEDIS kartu su operos solistu Vytautu Juozapaičiu ir sakralinės muzikos ansamblis GIESMĖ su jaunais atlikėjais Grėte Jokūbauskiene ir Andriumi Apiniu.
Visame pasaulyje mus garsinantis kamerinis choras AVE MUSICA ruošia programą kartu su Panevėžio muzikiniu teatru.
Kovo 27-ąją, Tarptautinę teatro dieną, į naujo spektaklio visai šeimai premjerą kvies teatro studija POLĖKIS, gražiai tęsianti teatro Kėdainiuose tradicijas.
Gegužę gims naujas vaikų estradinės muzikos festivalis, tarsi įrodymas, kad kultūros centras yra ta vieta, kur jaunieji dainorėliai ir šokėjėliai pirmąkart žengia į didžiąją sceną.
Ateinantieji metai – Tautinio kostiumo metai, tad jubiliejinį kūrybinį sezoną užbaigsime pagarba tautiniam kostiumui – Kėdainių senamiestyje vyks folkloro festivalis su tautinio kostiumo demonstravimu ant podiumo ir vakarone su modernaus folkloro grupėmis.
Kėdainių kultūros centras kviečia visus miesto ir rajono gyventojus aktyviai dalyvauti jubiliejiniuose ir visuose kituose renginiuose. Juk kas gi kitas yra kultūra, jei ne mes patys. Ji supa mus kaip oras ir gyvena visuose, tik sugebėkime ją išlaisvinti ir atpažinti.

Kėdainių kultūros centro informacija

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.