Visose savivaldybėse yra kalbos tvarkytojas, vykdantis valstybės priskirtą savivaldybei valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją. Žinoma, jei didelė savivaldybė, kalbininkų  yra ne vienas. Kėdainių rajono savivaldybėje kalbos tvarkytojo pareigas eina  Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Rūta Švedienė.

Pagrindinis darbas – tikrinti
Pagrindinis darbas – juridinių asmenų tikrinimas, kaip Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje laikomasi teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus. Savivaldybės kalbos tvarkytojas kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų norminių teisės aktų, susijusių su valstybinės kalbos vartojimu ir taisyklingumu, reikalavimų, kurie yra privalomi visoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.
Dėmesys tam, ką labiausiai mato žmonės
Pagrindiniai tikrinimo objektai yra savivaldybės teritorijoje esančios įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkio subjektai, t. y. gyventojų aptarnavimo įstaigos, kultūros įstaigos, valstybinės įstaigos, verslo įmonės ir kt., bei jų interneto svetainės ir, žinoma, žiniasklaida: spauda, televizija, radijas, žinių portalai. Tikrinama rašytinė informacija patalpų viduje, išorėje ar kitoje visiems matomoje vietoje; dokumentai, įvairūs vieši spaudiniai, antspaudai ir kt. Didžiausias dėmesys skiriamas tiems objektams, kuriuos labiausiai mato žmonės. Pavyzdžiui, kasmet po porą kartų patikrinama rajono žiniasklaida.
Kėdainių žiniasklaidos kalba – gana gera
Šiemet, patikrinus rajono laikraščius ir žinių portalus bei televizijas, didelių kalbos klaidų nerasta, pastebėtos tik kelios smulkios klaidos, o be jų, žinia, neapsieina ir didžiausi kalbos žinovai. Viešas žodis daro įtaką visai kalbai, nes rašytinė kalba yra sektinas pavyzdys. Žiniasklaidos kalba yra viena svarbiausių, didžiausią poveikį kalbos normų klostymuisi ir plėtrai, vartosenos raidai turinčių bendrinės kalbos vartojimo sričių, tad turime būti atsakingi ir stengtis, kad ji būtų kuo geresnė. Neabejotina, kad gera, graži, taisyklinga kalba yra ir kokybės bei prestižo dalykas.
To neturi pamiršti visi, kas kalba viešai, žinoma, labiausiai politikai, vadovai, lyderiai, pedagogai, nes į juos žiūrima, jų klausomasi ir iš jų imamas pavyzdys.
Šių metų tikrinimų objektai – restoranai ir kavinės
Kasmet patikrinama apie 20−30 objektų. Beveik visada po patikrinimo įmonei ar įstaigai siunčiamą raštą lydi ir kalbos klaidų, kurias nurodoma ištaisyti, sąrašas. Šiais metais kalbos tvarkytojo dėmesio centre – kavinės ir restoranai, pirmiausia jų valgiaraščiai, viešieji užrašai, taip pat šių įstaigų svetainės, t. y. tie objektai, kurie labiausiai žmonių matomi. 2016 m. tikrinimų planą, patvirtintą direktoriaus įsakymu, galima rasti savivaldybės svetainėje www.kedainiai.lt>Sritys>Valstybinė kalba.
Šiemet kol kas patikrinti Kepinių namai ir Senamiesčio kepyklėlė ir bene didžiausi mūsų rajono viešbučiai-restoranai − „Grėjaus namas“ ir „Smilga“. Klaidų prekių etiketėse, valgiaraščiuose, viešuosiuose užrašuose, interneto svetainėse rasta, bet palyginti ne tiek ir daug. Ypač pagerėjusi „Grėjaus namo“ kalba, palyginti su tikrinimo rezultatais prieš penkerius metus. Baigiantis metams, po visų tikrinimų, remiantis dažniausiai randamomis klaidomis, bus parengta atmintinė valgiaraščių bei prekių etikečių rengėjams.
Neužmirškite – viešieji užrašai turi atitikti taisyklingos kalbos reikalavimus!
Viena iš tvarkytojo pareigų – kontroliuoti, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama Kėdainių rajono ir miesto įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, reklamose. Tad tikrinamos reklamos, įvairūs užrašai gatvėse, ant pastatų, prie įėjimų ir kitur. Primintina, kad pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintas Išorinės reklamos įrengimo taisykles bei 2014 m. sausio 10 d. išleistą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. AD-1-25 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje aprašo tvirtinimo“, išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis ne tik projektavimą, statybą, kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, bet ir valstybinės kalbos vartojimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis, tad, gavusi prašymą leisti įrengti reklamą, savivaldybės administracija projektą derina su vyriausiuoju architektu, seniūnijos seniūnu, taip pat patikrinamas reklamos teksto kalbos taisyklingumas. Taigi išorinė reklama turi atitikti reikalavimus ir be leidimų jos negalima kabinti. O pasitaiko atvejų, kai kabinama be leidimų ir su kalbos klaidomis. Tada tenka tas klaidas taisyti, perdaryti reklaminį užrašą ir dar baudą susimokėti už pakabinimą be leidimo. Štai 2015 m. surašyti 8 raštai dėl pažeidimų rašant viešuosius užrašus.
Labai svarbu – šviesti ir mokyti
Savivaldybės kalbos tvarkytojas, be tikrinimų, užsiima ir kita, ypač šviečiamąja, veikla: konsultuoja visus, kas tik kreipiasi, kalbos klausimais, rašo straipsnius žiniasklaidoje, rengia rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo, organizuoja renginius, taip pat redaguoja savivaldybės tarybos sprendimų projektus bei tvarko įvairius raštus, atlieka kitus darbus. Jei turite kalbos klausimų, galite rašyti ruta.svediene@kedainiai.lt. Kalbos patarimų galima rasti ir savivaldybės svetainėje www.kedainiai.lt>Sritys>Valstybinė kalba.
Parengė Rūta Švedienė,
Kėdainių rajono savivaldybės
vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.