Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius kartu su kolegomis iš Lietuvos savivaldybių asociacijos praėjusią savaitę susitiko su ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu.

„Man premjeras pasirodė kompetentingas, matantis ir suprantantis problemas“, – susitikimo su premjeru įspūdžiais dalijosi S. Grinkevičius.

Prieš šį svarbų darbinį susitikimą aktyviausi šalies merai svarbiausius klausimus ir problemas jau aptarė su socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo, aplinkos bei susisiekimo ministrais.
„Su kiekvienu ministru aptarėme atskiroms savivaldybėms aktualiausias problemas ir daugelį bendrų aktualijų. Vieni ministrai pritarė mūsų pastebėjimams, kiti abejojo, ar mūsų prašymai savalaikiai. Svarbu, kad užmezgėme dialogą ir kartu ieškosime visiems naudingiausių sprendimų“, – darbinių vizitų į Vilnių įspūdžiais dalijosi Kėdainių rajono meras S. Grinkevičius.

Akcentas – investicijoms
Susitikime su merais ministras pirmininkas S. Skvernelis išdėstė Vyriausybės programines nuostatas. „Premjeras akcentavo investicijų pritraukimą į regionus. Tačiau tai gana sunki užduotis. Juk mes turime laisvąją ekonominę zoną, tačiau norinčiųjų joje investuoti nėra daug.
Džiugino pokalbio metu išsakyta premjero pozicija stiprinti savivaldybių savarankiškumą. Matysime, kiek pagrįstos bus kalbos apie savivaldos finansinę politiką. Juk dabar savivaldybių skolinimasis yra labai ribotas. Artėjant naujam Europos Sąjungos fondų investiciniam laikui paskolos yra labai aktualios. Juk daugelis savivaldybių negalės įgyvendinti numatytų projektų, jei negalės pasiskolinti lėšų, kad galėtų pačios įnešti susiplanuotą indėlį.
Su ministru pirmininku taip pat diskutavome apie susikertančius įstatymus, nes gana neretai pasitaiko keblių situacijų, kai sprendžiant vieną ar kitą klausimą skirtingos pusės remiasi skirtingais įstatymais ir abi yra teisios.
Kalbant su premjeru net keli merai išsakė kritiką konkurencijos tarybos atžvilgiu. Jos absurdiški sprendimai mums neleidžia eiti pirmyn. Kad ir pavyzdys su ekologiškų autobusų įsigijimu. Dėl Konkurencijos tarybos nuostatų Lietuva negali įgyvendinti ekologiškų autobusų įsigijimo programos.
Bendrai pokalbis su Sauliumi Skverneliu paliko labai neblogą įspūdį. Man premjeras pasirodė kompetentingas, matantis ir suprantantis problemas“, – susitikimo su premjeru įspūdžiais dalijosi S. Grinkevičius.
Dalykiški Kėdainių rajono merui pasirodė ir susitikimai su atskirų ministerijų vadovais.

Akcentavo kelių ir gatvių tvarkymą bei priežiūrą
Susitikime su susisiekimo ministru Roku Masiuliu savivaldybių merai išsakė bendrą poziciją, kad Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos negali būti naudojamos kitoms valstybės išlaidoms finansuoti. Taip pat apgailestauta, kad iš šios programos buvo sumažintos daugiau kaip 30 mln. eurų, skirtų kelių priežiūrai.
Akcentuota, jog savivaldybėms trūksta lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Savivaldybėms turi būti skiriama didesnė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų dalis, nes joms priklausančių vietinių kelių ir gatvių ilgis sudaro beveik tris ketvirtadalius (apie 74 procentus) visų Lietuvos kelių ilgio, o patobulintą dangą turi tik apie 16 procentų vietinių kelių ir gatvių. Savivaldybių atstovų nuomone, ministerija kartu su LSA turi išnagrinėti galimybes ir parengti teisės aktus, užtikrinsiančius Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimą viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektams.
Kėdainių rajono meras S. Grinkevičius iškėlė klausimą dėl Statybos techninio reglamento, kuriuo vadovaujantis atliekamas kelių ir gatvių projektavimas.
„Kai kurių iš šių reikalavimų, susiję su šaligatvių ir gatvių įrengimu, atrodo absurdiški. Turime tokių pavyzdžių mūsų rajone – apsauginė salelė prieš Šėtą, šaligatviai Kėdainiuose Skongalio gatvėje ir Labūnavoje. Pagal šį reglamentą šaligatviai turi būti pritaikyti prasilenkti dviem neįgaliųjų vežimėliams. Taip yra padaryta Skongalio gatvėje ir Labūnavoje, kur įrengti platūs šaligatviai, o pėsčiųjų srautai maži, tuo tarpu pati gatvė yra siaura, todėl apsunkina automobilių eismą. Mano nuomone, prieš Šėtą kelyje, kur nedidelis eismas, įrengta apsauginė salelė taip pat trukdo transporto judėjimui“, – sakė S. Grinkevičius.

Dėmesys – poveikio aplinkai vertinimui ir namų renovacijai
Merai, susitikę ir su aplinkos ministru Kęstučiu Navicku, viceministre Rėda Brandišauskiene ir Atliekų departamento direktoriumi Daliumi Krinicku, aptarė atliekų tvarkymo sistemos problemas, savivaldybių vaidmenį planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese bei pastatų renovacijos kausimus.
Šiuo metu tiek savivaldybių administracijoms, tiek jų gyventojams itin aktualus klausimas – nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojusios Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės. Dėl įvairių nenumatytų trikdžių dar ne visos savivaldybės visa apimtimi pritaikė dvinarę įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą.
Kėdainių rajono meras S. Grinkevičius iškėlė klausimą dėl savivaldybėse vis dar aktualios asbesto (daugiausia šiferio) atliekų problemos. Aplinkos ministerijos atstovai informavo, jog 2017 m. pirmą kartą iš Atliekų tvarkymo programos lėšų bus skirta 790 tūkst. eurų savivaldybėms asbesto turinčių gaminių atliekų transportavimui ir saugiam šalinimui.
Diskusija buvo tęsiama analizuojant Aplinkos ministerijos parengtą ir savivaldybėms itin aktualų naujos redakcijos Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymo projektą, kuris savivaldybių netenkina. LSA prašo sugrąžinti savivaldybei „poveikio aplinkai vertinimo proceso subjekto statusą“ bei palikti galiojančią savivaldybės tarybos veto teisę, pateikė įvairių pavyzdžių ir argumentų, kodėl veto teisė turėtų išlikti. Aplinkos ministras K. Navickas pritarė, kad savivaldybės turi likti poveikio aplinkai vertinimo proceso subjektais. Aplinkos ministerija teiks siūlymus dėl PŪV-PAV ataskaitos kokybės įvertinimo kriterijų, sieks reglamentuoti oro taršos sklaidos nustatymo modelius, siekiant patikrinti planuojamos ūkinės veiklos vykdytojo pateiktų duomenų teisingumą.
Kėdainių rajono vadovo S. Grinkevičiaus teigimu, tik dėl šio savivaldybių veto ir protestuojančių mūsų krašto žmonių surinktų parašų buvo sustabdytas atliekų laikymo aikštelės įrengimas buvusiame kariniame aerodrome Daukšių kaime.
Rajono vadovas priminė situaciją, kai liepos pabaigoje tik iš Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento sužinota apie vienos bendrovės ketinimus Daukšių kaime 7,55 ha plote įrengti aikštelę, kurioje planuojama laikyti iki 75 tūkstančių tonų iš mechaninių biologinių apdorojimo įrenginių priimtų degių atliekų.
Susitikimo su aplinkos ministru metu taip pat buvo aptarti ir daugiabučių namų bei viešųjų pastatų renovacijos klausimai. Kalbėdamas apie daugiabučių namų renovaciją, ministras K. Navickas pažymėjo, kad šiuo metu yra atliekamas esamos Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) programos įgyvendinimo monitoringas-auditas, kuriuo siekiama nustatyti, ką reikia tobulinti dabartiniame renovacijos modelyje, ir gautų rezultatų pagrindu parengti naują programą, kuri, anot ministro, paskatintų proveržį šiame procese.
„Mano nuomone, savivaldybėms nustatytos kvotos yra nelogiškos. Kadangi pirmojo ir antrojo renovacijos etapų metu Kėdainiuose buvo modernizuota dvidešimt pastatų, vėliau mūsų savivaldybei buvo sumažintos renovuojamų namų kvotos, pagal kurias trečiajam etapui numatyta lėšų skirti tik septynių pastatų renovacijai. Negi dabar mūsų rajonas turi kentėti dėl to, kad prieš keletą metų tik trisdešimt procentų įvykdė daugiabučių namų renovavimo programą? Ministro prašiau peržiūrėti šį klausimą, nes norime, kad pas mus būtų modernizuota kuo daugiau namų“, – sakė S. Grinkevičius.
Susitikime meras taip pat akcentavo hidrotechninių statinių – užtvankų, šachtų ir kt. nuosavybės ir stumbrų daromos žalos klausimus.

Ne tik prievolės, bet ir finansavimas
Savivaldybių vadovai susitikę su švietimo bei socialinės apsaugos bei darbo ministrais nestokojo diskusijų, kaip gerinti šių sričių darbą.
Savivaldybės iš esmės neprieštarautų kai kurių sistemų keitimui, tačiau iš karto teiraujasi dėl būsimo finansavimo klausimus.
Susitikę su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu merai atkreipė ministro dėmesį, jog būtina peržiūrėti kai kuriuos vaiko teisių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, kurie nekeisti nuo 2006 metų ir praktikoje sunkiai pritaikomi. Susitikime aptarta ir ypač aktuali profesionalių globėjų, kurie bet kuriuo paros metu galėtų paimti neprižiūrimą vaiką, problema.
Susitikime su švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene iškeltas Vyriausybės programoje minimas klasės finansavimo modelio klausimas.
Švietimo ir mokslo ministrė pabrėžė, jog šiuo metu nėra apsispręsta dėl aiškaus ir vieno mokyklų finansavimo modelio. Pasak jos, ketinama atsižvelgti į vykdomo pilotinio projekto bei vykstančios pertvarkos rezultatus ir ieškoti varianto, tenkinančio didžiąją daugumą bei atitinkančio pagrindinį tikslą – kokybišką švietimą.
Susitikime diskutuota ir geltonųjų autobusų, mokyklų biblio­tekininkų statuso, neformalaus švietimo tolimesnio finansavimo, mokyklų vadovų kadencijų bei priešmokyklinio ugdymo nuo 5–6 metų klausimais.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.