Krikščioniškų Velykų šaknys glūdi tolimoje žydų tautos praeityje. Apie tai pasakojama Biblijoje, Išėjimo knygoje. Apie 70-mt žydų tautos protėvių dėl tam tikrų aplinkybių apsigyveno Egipte. Jie atvyko būdami laisvi žmonės. Laikui bėgant egiptiečiams pavyko juo pavergti. O vergo gyvenimas ne bandelėmis klotas! Sakoma, jog būsimi žydai dejavo dėl sunkios vergystės ir šaukėsi savo protėvių Dievo. Atėjus skirtam laikui, Dievas pasiuntė žmogų, kuris tapo žydų išsivadavimo lyderiu.

Pats Dievas savo Dvasios galybe darė ženklų ir stebuklų, tuo apreikšdamas save tiek žydams, tiek egiptiečiams. Vienas paskutiniųjų stebuklų buvo žmonių ir gyvulių pirmagimių mirtis. Dievas per žydų lyderius visus perspėjo apie būsimą nelaimę ir nurodė išsigelbėjimo būdą: reikėjo paskersti ėriuką ir jo krauju patepti savo namų durų staktas. Skirtu metu Viešpats perėjo Egiptą, ir namuose, ant kurių durų staktos nebuvo kraujo ženklo, mirė žmogus ir gyvulys. Mirė paties faraono pirmagimis sūnus. Po šito egiptiečiai tiesiog išvarė žydus iš savo šalies! Jie tapo laisvi! Todėl pas žydus ši šventė vadinama PESAH-Perėjimas (Viešpaties perėjimas, perėjimas iš vergystės į laisvę). Pesah – Dievo artumo ir laisvės šventė!

Krikščioniškos Velykos.

Žmonės (aš ir tu) šiandien gyvena egipte – pasaulyje be Dievo, bet su daugybe dievų ir dievybių, stabų ir idėjų. Ir kaip nebūtų liūdna, žmogus yra vergas. Tokiais gimstame. Žmogus yra vergas nežinojimo; vergas savo paties ir kitų troškimų, aistrų bei geismų; vergas bendros, visuotinai priimamos ir skelbiamos nuomonės, kuri nebūtinai yra teisinga; vergas nuodėmės (nuodėmė – negyventi pagal Dievo duotą Įstatymą; kitaip – nedaryti gero, kurį suvoki, jog gali padaryti…); vergas didžiojo šviesos nešėjo Velnio (kuris yra dvasia). Žinoma, negalima sakyti, jog žmonės yra nepatenkinti savo vergyste. Kai kurie net labai laimingi! Nežiūrint to, tiesa išlieka: žmogus vergauja ir nepažįsta laisvo žmogaus gyvenimo.

Atėjus skirtam metui, Dievas siuntė žmogų, kuris tapo visų žmonių išsivadavimo lyderiu ir priežastimi. Tas žmogus – Jėzus Kristus. Dievas su Juo ir per Jį darė ženklų ir stebuklų, kad apreikštų save žmonėms. Dievas jį padarė Ėriuku, kurio krauju pašlaksčius savo protą ir širdį, išvengiama mirties. Dievas Jį padarė Gelbėtoju, nes Jis prisikėlė, yra gyvas ir gali padėti tiems, kurie per Jį artinsis prie Dievo, kurie per Jį sieks laisvės. Kiekvienas, kuris šauksis Jėzaus Kristaus vardo, bus išgelbėtas! Patikėjęs Jėzumi Kristumi, asmeniškai Jam pavedęs savo sielą žmogus yra išlaisvinamas iš egipto ir pradeda savo kelionę į Dievo jam paruoštą ateitį, į amžinybę, į „Pažado žemę“…

Velykos – Dievo artumo, malonės ir laisvės per Jėzų Kristų šventė.
Ar švęsdamas Velykas tu minėsi būtent šį savo išvadavimą ir džiaugsies tau suteikta dovana?

Evaldas Liebus
Kėdainių Krikščionių Baptistų bendruomenės pastorius.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.