Vykdydama teismo sprendimą „Mugės redakcija” informuoja, kad: 1) uždaroji akcinė bendrovė „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ sąmoningai asocijuodama uždarosios akcinės bendrovės „Rinkos aikštė“ valdomą laikraštį „Rinkos aikštė“ su pavojingomis atliekomis ir šiukšlių konteineriu, pažeidė uždarosios akcinės bendrovės „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją; 2) uždaroji akcinė bendrovė „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ kaltindama uždarosios akcinės bendrovės „Rinkos aikštė“ valdomo laikraščio „Rinkos aikštė“ darbuotojus kūrybiniu ir moraliniu nuopoliu, pažeidė uždarosios akcinės bendrovės „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją; 3) uždaroji akcinė bendrovė „Mugės redakcija“ valdomo rajono laikraščio „Kėdainių mugė“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. datos 63 numerio straipsnyje „Pavojingos atliekos“ apie uždarosios akcinės bendrovės „Rinkos aikštė“ valdomą laikraštį „Rinkos aikštė“ reiškė nuomonę įžeidžiančiu būdu, pasirinkus menkinantį, neetišką bei žeminantį stilių ir toną ir tokiu būdu pažeidė uždarosios akcinės bendrovės „Rinkos aikštė“ dalykinę reputaciją. “

About The Author

Related Posts