Šv. Mišių laikas miesto ir Šv. Juozapo parapijos bažnyčiose. 

Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje:

Lapkričio 1 d. – 8.00, 10.00, 12.00 ir 16.00 val. 16.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už visus 2018 metais mirusius.

Lapkričio 2 d. – 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Po 12.00 val. Šv. Mišių bažnyčioje bus einama Vėlinių procesija.

Prieš visas Šv. Mišias, bažnyčios prieangyje bus rašomi vardai mirusiųjų, kuriuos minėsime Šv. Mišių metu.

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje:

Lapkričio 1 d. (ketvirtadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 13 val. gedulinga procesija už mirusius iš šv. Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus. 13 val. 30 min. Šv. Mišios už mirusius Kauno gatvės kapuose prie Tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė: „Vėjų pagairėj uždekim žvakutę“.

Lapkričio 2 d. (penktadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

Lapkričio 4 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.

Visų Šventųjų šventės ir Vėlinių Šv. Mišios Paberžės bažnyčioje:

Lapkričio 1 d. – 10.30 val.

Lapkričio 2 d. – 16.00 val. Po Šv. Mišių bus einama gedulinė procesija į kapines.

Visų Šventųjų šventės ir Vėlinių Šv. Mišios Surviliškio bažnyčioje:

Lapkričio 1 d. – 12.00 val. Po Šv. Mišių bus einama gedulinė procesija į kapines.

Lapkričio 2 d. – 15.00 val. – Šv. Mišios už mirusius.

Visų Šventųjų šventės ir Vėlinių Šv. Mišios Apytalaukio bažnyčioje:

Lapkričio 1 d. – 13.30 val. Po Šv. Mišių bus einama gedulinė procesija į kapines.

Lapkričio 2 d. – 13.30 val. – Šv. Mišios už mirusius.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.