Kėdainių rajono taryba nusprendė nuo 2016 m. gruodžio 5 d. nustatyti Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojai Olgai Urbonienei 15 pareiginės algos koeficientą (baziniais dydžiais) bei pareiginės algos priedą už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.

Nuo gruodžio 5 dienos Olga Urbonietė mero pavaduotoja dirbs nebe visuomeniniais pagrindais, bet už atlyginimą.

Nuo gruodžio 5 dienos Olga Urbonienė mero pavaduotoja dirbs nebe visuomeniniais pagrindais, bet už atlyginimą.

Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Olga Urbonienė nuo 2015 m. gegužės 18 d. eina pareigas visuomeniniais pagrindais. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir 19 straipsnio 11 dalį savivaldybės Taryba priėmė sprendimą dėl savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį darbo užmokestis susideda iš pareiginės algos ir priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus. Minėto įstatymo priedėlio I skyriaus 5.2 papunkčiu mero pavaduotojui nustatytas 15 pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais – 130,50 Eur). Priedą už ištarnautus valstybei metus sudaro 3 procentai valstybės politiko ar valstybės pareigūno pareiginės algos už kiekvienus trejus metus. Tarnybos stažo skaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė. Priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus būtų skaičiuojamas ir mokamas teisės aktų nustatyta tvarka. Nustačius darbo užmokestį, mero pavaduotojas negali dirbti kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose ir gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę veiklą.

Mero pavaduotojo 1 mėn. priskaičiuota pareiginė alga – 1 957,50 Eur, įmoka socialiniam draudimui – 606,44 Eur.

Vicemerė O. Urbonienė sakė, kad ji daugiausia dėmesio skirs visuomenės sveikatos stiprinimui, socialiniams klausimams ir, žinoma, pavaduos, esant būtinybei, merą. „Pirmas darbas, kuris laukia, tai vaikų globos namų „Saulutė“ pertvarka. Rajone daug vaikų teisių apsaugos aktualijų, socialinių skaudulių. Į visa tai kreipsiu daugiausia dėmesio. Be to, dar laukia ir kitų metų biudžeto svarstymai. Taip kad darbų tikrai nepritrūks“, – sakė O. Urbonienė.

About The Author

Related Posts

2 Responses

  1. Na to YHUJK

    Pirma reikia pačiam mokėti, tik tada kitus mokyti. Pažiūrėkit, kokia prasme žodis „netrūkti“ pavartotas ir nedarykit pati klaidos.

    Atsakyti

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.