Iš Jonušavoje esančios parduotuvės ,,Norfa“ du butelius viskio „Jack Daniel‘s“ pavogusiam Raimundui S. (vardą redakcija pakeitė) Kėdainių rajono apylinkės teismas skyrė 24 paras arešto, be to, įpareigojo atlyginti prekybininkams padarytą žalą – beveik 137 litus.

Viskis „Jack Daniel‘s“ – tarp vagišių gana populiarus grobis: mat nuleidus kainą, jį palyginti nesunku išsikeisti į pinigus.

Viskis „Jack Daniel‘s“ – tarp vagišių gana populiarus grobis: mat nuleidus kainą, jį palyginti nesunku išsikeisti į pinigus.

Per ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad šių metų gegužės 7-osios rytą Raimundas S. užėjo į minėtą parduotuvę, pavaikštinėjo po jos prekybines sales, gėrimų skyriuje už kelnių juosmens užsikišo du (0,7 ir 0,5 litro talpos) butelius viskio „Jack Daniel‘s“ ir apie 8 valandą 37 minutės išėjo neužsimokėjęs.
Gyvenamosios vietos šis jaunuolis nedeklaravęs, nedirbo, nebuvo užsiregistravęs ir Darbo biržoje.
Teisme kaltės neneigė
Teisme Raimundas S. savo kaltės neneigė. Jaunuolis tikino, kad abu pasivogtus butelius viskio vėliau išgėrė vienas, ir pasižadėjo atlyginti prekybininkų patirtą žalą.
Pasak Raimundo, nusikalsti pastūmėjo alkoholis – mat tą rytą, kai užsuko į ,,Norfą“, jau buvo spėjęs išgerti apie pusę butelio degtinės. Jaunuolio teigimu, blaivus jis nebūtų vogęs.
Raimundo S. kaltė buvo nustatyta ne tik jo prisipažinimu, bet ir byloje surinktais duomenimis – liudytojo parodymais, apsaugos kameros užfiksuotu vaizdo įrašu, atpažinimo procedūra.
Teistas jau devintą kartą
Skiriant bausmę, teko atsižvelgti į tai, kad Raimundas S. buvo teisiamas net devintą kartą. Anksčiau tokią dalį jis patyrė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos baudžiamojo kodekso:
– 271-uoju straipsniu (saugomų teritorijų ar gamtos paveldo objektų niokojimas);
– 206-uoju straipsniu (kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ir nustatytą tvarką);
– 16-ojo straipsnio 2-ąja dalimi (pasikėsinimas sukčiauti);
– 272-uoju straipsniu (neteisėtas medžiojimas, žvejojimas ar kitoks laukinės gyvūnijos naudojimas);
– 140-uoju straipsniu (fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas);
– 284-uoju straipsniu (viešosios tvarkos pažeidimas);
– 178-uoju straipsniu (vagystė);
– 180-uoju straipsniu (plėšimas);
– 135-uoju straipsniu (sunkus sveikatos sutrikdymas).
Teismų nuosprendžių Raimundas S. klausėsi ne tik Kėdainiuose, bet ir Jonavoje bei Vilniuje.
Paskutinį kartą iš įkalinimo vietos jis išėjo šių metų balandžio 28-ąją. Vadinasi, vogti į ,,Norfą“ pasuko, laisvėje teišbuvęs apie devynias paras.
Ir lengvino, ir sunkino
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė ir į tai, kad Raimundas S.:
– nusikalto išgėręs (kaltę sunkinanti aplinkybė);
– savo kaltę visiškai pripažino (lengvinanti aplinkybė);
– pavogė prekių, kurių vertė tik nežymiai viršija vieną bazinę socialinę išmoką (ankstesnįjį minimalų gyvenimo lygį), kuri šiuo metu – 130 litų.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.