Nuo 1946 metų savo istoriją su įvairiais vingiais ir statusais kurianti Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija jau trylika metų mini mokyklos vardadienį.

Juozo Paukštelio progimnazija didžiuojasi nauja pašventinta vėliava.

Juozo Paukštelio progimnazija didžiuojasi nauja pašventinta vėliava.

„Mūsų mokykla turi gilias mokymo tradicijas. Jos istorija graži ir turtinga. 1981 metais lapkričio 19 dieną mokyklai buvo suteiktas rašytojo Juozo Paukštelio vardas. Norėdami kuo gražiau įprasminti vardadienį, pradėjome organizuoti įvairius renginius. Kaskart stengiamės sukurti kuo įsimintinesnes šventes, kad vardadienio įspūdžiai ilgai neišblėstų“, – sakė laikinoji Juozo Paukštelio progimnazijos vadovė Tereza Sotnik.
Šįmet minėdami progimnazijos vardadienį, šventinių renginių savaitę paukšteliečiai pradėjo sportuodami. Kūno kultūros mokytojas Remigijus Kaladė šeštų klasių mokiniams organizavo linksmąsias estafetes. Kartu su mokiniais sportavo ir socialinės pedagogės Loreta bei Lina ir anglų kalbos mokytoja Salomėja.
Tradiciškai buvo organizuotas „Saldžiadienis“. „Džiugu, kad dauguma klasių išradingai papuošė stalus, vaišino bendruomenės narius savo pagamintais skanėstais. Mokiniai tą dieną turėjo galimybę kartu susėsti prie arbatos puodelio, pajuokauti, pabendrauti ir pakalbėti apie tai, kas jiems yra svarbu.
Gera nuotaika, sportas, draugiškas bendravimas vienija progimnazijos bendruomenę“, – pavykusia švente džiaugėsi progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jolita Gaučienė.

Mokyklos vardadienis užbaigtas dvasingu renginiu Šv. Jurgio bažnyčioje.

Mokyklos vardadienis užbaigtas dvasingu renginiu Šv. Jurgio bažnyčioje.

Vardadienio renginių savaitė buvo vainikuota Šventų Mišių auka Švento Jurgio bažnyčioje už mokyklos bendruomenę ir jos gerovę. „Kadangi nuo šio rugsėjo mūsų mokyklai suteiktas progimnazijos statusas, tai mes pakoregavome vėliavą ir visai bendruomenei užsakėme ženkliukus. Šventų Mišių metu paprašėme mokyklos bičiulio kunigo Artūro Stanevičiaus pašventinti naująją atributiką. Mūsų bendruomenė tiki, kad vien žinių žmogui nepakanka, kiekvienas turi atsistatyti santykį su Kūrėju. Mokykla vaikus moko krikščioniškos moralės, ugdo būti sąžiningais, dorais, atsakingais, pareigingais žmonėmis“, – sakė progimnazijos tikybos mokytoja Sandra Palubeckė.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.