mokesciaiKauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad mokesčius išskaičiuojantys asmenys (darbdaviai), bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo įstaigos bei kt., vadinamieji tretieji asmenys, lyginant su praėjusiais metais Kauno AVMI jau pateikė apie 70 proc. duomenų dėl 2014 m. gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms. Šių duomenų pagrindu yra formuojamos preliminariosios metinės pajamų deklaracijos gyventojams, kurios pateikiamos kovo pradžioje, todėl svarbu nevėluoti ir pateikti teisingą informaciją.

„Deklaravimo proceso sklandumas nemaža dalimi priklauso nuo teisingų ir laiku pateiktų duomenų apie gyventojams išmokėtas sumas, išskaičiuotą bei sumokėtą pajamų mokestį. Šiuo metu duomenis apie gyventojų A klasės išmokas mokesčių administratoriui Kauno apskrityje jau pateikė apie 12 tūkst. juridinių vienetų. Duomenis apie B klasės išmokas mokesčių inspekcijai laiku, t.y. iki vasario

2 d. pateikė apie 9 tūkst. Kauno apskrities juridinių vienetų,“ – teigė Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

Kauno AVMI primena, kad informaciją apie išmokas mokesčių administratoriui turi pateikti asmenys, išmokėję gyventojams darbo užmokestį, dividendus, tam tikrais atvejais ir turto pardavimo, turto nuomos, palūkanų ar kitas pajamas. Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų A klasės pajamoms, pažymą (FR0573 forma ir jos FR0573A, FR0573U priedai) mokesčių inspekcijai turi pateikti iki vasario 17 d. Atkreiptinas dėmesys, kad teikiant duomenis už 2014 m. reikia naudoti atnaujintą minėtos formos versiją – FR0573 v.4.

Duomenis apie A klasės išmokas turi pateikti ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie per 2014 m. mokestinį laikotarpį vykdė ekonominę veiklą bei turėjo samdomų darbuotojų.

„Kauno AVMI mokesčius išskaičiuojančius asmenis ragina šią informaciją pateikti laiku ir korektišką, mat dėl vėlavimo ar klaidų nukenčia paprasti gyventojai, kuriems užsitęsia pajamų mokesčio permokos grąžinimas arba nepavyksta laiku apskaičiuoti ir sumokėti mokėtiną pajamų

mokestį,“ – pabrėžė J. Stankienė.

Praėjusiais metais duomenis apie gyventojų A klasės išmokas mokesčių administratoriui Kauno

apskrityje pateikė beveik 20 tūkst. juridinių vienetų, 96 proc. iš jų tą padarė laiku. Pažymas apie B

klasės išmokas pateikė beveik 9 tūkst. vienetų, iš jų – 88 proc. iki nustatyto termino.

Už deklaracijų nepateikimą, neteisingų duomenų pateikimą yra numatyta administracinė atsakomybė. Laiku nepateikusių deklaracijų juridinių asmenų pavadinimai bus skelbiami ir VMI

interneto svetainėje.

Kauno AVMI rekomenduoja informaciją apie gyventojams išmokėtas išmokas pateikti greičiau ir

paprasčiau – naudojantis Elektronine deklaravimo sistema (EDS). Internete ttp://deklaravimas.vmi.lt

taip pat pateiktos deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų formos, jų pildymo taisyklės.

Visą reikiamą informaciją mokesčių klausimais galima gauti paskambinus trumpuoju Mokesčių

informacijos centro telefonu 1882 ar apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt. VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.