Dvidešimt antrasis Kėdainių rajono tarybos posėdis prasidėjo iškilmingu momentu: vietoj Tarybos nario mandato netekusios narės Irenos Staliorienės prisiekė ją pakeitęs Albinas Počiulpas.

Tarybos nariu tapusį A. Počiulpą pasveikino rajono meras S. Grinkevičius.

Po trumpų sveikinimų Taryba kibo į rimtą darbą, kuris tęsėsi rekordiškai ilgai – apie penkias valandas.

Per tą laiką buvo patvirtintos įvairios atsakaitos, pradedant biudžetinių įsiatgų ir baigiant rajono savivaldybės administracijos direktoriaus bei rajono mero.

Taip pat svarstyti kiti ūkiniai klausimai: mokesčių lengvatos, paramos suteikimas, kelių lėšų finansavimo patvirtinimas. Tarybos nariai išklausė ir kelias informacijas.

Sėkmingai suplanuotas ir įgyvendintas biudžetas

Rajono meras Saulius Grinkevičius pateikė labai dalykišką atasakaitą. Anot jo, per 2016 metus įvyko 10 Tarybos posėdžių, buvo užregistruota 300 sprendimų projektų, o patvirtinti 289 sprendimai. „Labiausiai džiaugiuosi išskirtiniu 2016-ųjų metų biudžetu, kuris buvo sėkmingai suplanuotas ir puikiai įgyvendintas. Mes sureinkome daugiau kaip 2 milijonus viršplaninių lėšų. Jų dėka ikimokyklinės ir neformaliojo švietimo įstaigos turėjo visų dvylikos mėnesių biudžetą, o visoms švietimo įstaigoms sugrąžinti pinigai prekėms ir paslaugoms.

Rajono meras S. Grinkevičius džiaugėsi puikiai subalansuotu pernykščiu biudžetu.

2016 metai prioritetai buvo sudėlioti į infrastruktūrinius objektus, finansuotus iš pačių lėšų, nes Europos Sąjungos investicijos dar negautos. Akcentus dėjome į šaligatvių, apšvietimo, aplinkos sąlygų gerinimą. Juk turime žmonėms sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas. Manau, jog tai, ką turime, privalome puoselėti. Malonu, jog mes buvome pastebėti Izraelio ir Japonijos ambasadorių, su kuriais užmezgėme draugystę. Šįmet ruošiamės miesto jubiliejui, tad darbų netrūks“, – sakė rajono meras.

S. Grinkevičiaus teigimu, visos pateiktos ataskaitos buvo parengtos gana neblogai, gal tik Visuomenės sveikatos biuro atsakaitoje jis pasigedo analizės: „Joje skaičiai sudėti labai aiškiai, tačiau norėtųsi žinoti ir tų skaičių priežastis.“

Diskusijos dėl investicijų

Bene daugiausia diskusijų sulaukė savivaldybės administracijos direktoriaus atsakaita. Ją pateikęs direktorius Ovidijus Kačiulis sakė, kad 2016 metais savivaldybės administracijos veikla buvo vykdoma atsižvelgiant į Savivaldybės 2016−2018 m. strateginį veiklos planą. Šis vidutinės trukmės planavimo dokumentas parengtas siekiant efektyviai vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, užtikrinti bendruomenės viešųjų poreikių ir interesų tenkinimą, įgyvendinti Kėdainių rajono strateginiame plėtros plane iki 2020 metų numatytas priemones. 2016−2018 m. strateginį veiklos planą sudarė 11 programų, kurios apima švietimo, kultūros, sveikatos, socialinio, infrastruktūros, aplinkosaugos, žemės ūkio, verslo ir turizmo bei kt. sektorių veiklas. 2016−2018 m. strateginiame veiklos plane numatytiems tikslams, uždaviniams ir priemonėms pasiekti 2016 m. planuota 51,8 mln. Eur, 2017 m. – 65,1 mln. Eur, 2018 m. – 70,2 mln. Eur. Patikslinti asignavimai 2016−2018 m. strateginio veiklos plano programoms vykdyti 2016 m. sudarė 49,7 mln. Eur, 2017 m. – 68,1 mln. Eur, 2018 m. – 73,3 mln. Eur.

Taryba pritarė visoms pateiktoms ataskaitoms.

2016 m. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Kauno regiono plėtros tarybai vertinimui, atsižvelgiant į atskirų ministerijų patvirtintus projektų finansavimo sąlygų aprašus, pateikė 31 projektinį pasiūlymą su parengtais investicijų projektais viešųjų erdvių tvarkymo, kultūros objektų rekonstravimo, inžinerinės infrastruktūros (vandentiekis, apšvietimas) gerinimo ir plėtros, socialinės apsaugos, aplinkosaugos įgyvendinimo, susisiekimo gerinimo srityse. Kauno regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektų investicijų projektus bei pateiktus projektinius pasiūlymus, skyrius įgyvendinančioms institucijoms pagal nustatytus terminus 2016 m. pateikė šias projektų paraiškas:

1. Socialinio būsto fondo plėtra Kėdainiuose (vertė 985,6 tūkst. Eur).

2. Tradicinio amatų centro Arnetų name plėtra (vertė 77 tūkst. Eur).

3. Kompleksiškas Kėdainių miesto upių prieigų sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias erdves bendruomenei ir verslui (vertė 3,2 mln. Eur).

4. Kėdainių r. savivaldybės pastato Didžiosios Rinkos a. 4 Kėdainiuose rekonstravimas, įrengiant M. Daukšos bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių (vertė 270 tūkst. Eur).

5. Kėdainių miesto darnaus judumo plano parengimas (vertė 15,6 tūkst. Eur).

6. Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra (vertė 318,1 tūkst. Eur).

7. Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros plėtra Šėtos miestelyje ir Kunionių kaime bei Kėdainių miesto vandentiekio (D100, D400) rekonstrukcija, Kėdainių miesto buitinių nuotekų tinklų (D1000, D800, D600) ir diukerių per Nevėžį ir Smilgą rekonstrukcija (vertė 5,1 mln. Eur) – teikė UAB „Kėdainių vandenys“. Savivaldybės administracija – projekto partneris.

8. Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra (vertė 3,6 mln. Eur) – teikė UAB „Kėdainių vandenys“. Savivaldybės administracija – projekto partneris.

Diskusijų kilo dėl investicinių projektų.

2016 m. buvo vykdomi 8 valstybės biudžeto finansavimą gavę investiciniai projektai, kurių įgyvendinimui panaudota per 1,253 mln. Eur – Akademijos gimnazijos priestato nauja statyba, Slaugos palaikomojo gydymo ligoninės integracija į VšĮ Kėdainių ligoninę, antro 40 lovų Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus įkūrimas pertvarkant Traumatologijos ir Psichiatrijos skyrius, Kėdainių miesto stadiono rekonstrukcija, Kėdainių šviesiosios gimnazijos pastato modernizavimas, Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimas, įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių, Šėtos socialinio ir ugdymo centro rekonstrukcija, Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos pastato modernizavimas, Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas jau šeštą kartą sudarė Lietuvos savivaldybių indeksą, kuriame buvo išskirti šeši didieji miestai ir 54 mažosios savivaldybės. Šiame reitinge Kėdainių rajono savivaldybė užima aštuntą vietą. 2015 metais buvusi keturioliktoje vietoje 2016 m. Kėdainių rajono savivaldybė pakilo per šešias pozicijas.

Tačiau keliems Tarybos nariams kliuvo tai, kad stringa kai kurie projektai. Pasak O. Kačiulio, projektai stringa dėl objektyvių priežasčių: „Puikiai žinome, kad vienas projektas buvo tikslintas, kitiems koją pakišo prasti rangovai. Projektų derinimai reikalauja daug laiko. Dabar kur kliūčių neliko darbai vyksta labai sparčiai. Mes matome, kad tobulinti galima ne vieną sritį, o šiems metams daugiausia dėmesio skirsime investicijoms.“

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.