Metams prabėgus kiekvienas doras pilietis bent trumpam atsigręžia atgal, apmąsto nuveiktus darbus ir įsipareigoja ateičiai. 

Rajono Tarybos komitetų pirmininkai sutiko pasidalyti mintimis apie praėjusiais metais nuveiktus darbus, neįgyvendintus sumanymus ir planus ateičiai.

IMG_6501Kontrolės komiteto pirmininkas Dangiras Kačinskas: „Komitetas dirbo pagal planą. Nežinau, džiaugtis ar ne, tačiau neteko svarstyti „neplaninių“ klausimų, t. y. nebuvo gauta jokių prašymų, ką nors svarstyti komitete. Džiaugiuosi, kad komitete vieningai susitarta dėl tam tikrų darbo principų – pavyzdžiui, nesvarstyti anoniminių skundų, gautų žodžiu.
Mūsų komitetas džiaugiasi, kad visus planus įvykdė.
Ateityje norėtųsi, kad kėdainiečiai būtų pilietiški, patys keltų problemas, negeroves. Tada komitetas dirbtų tikslingiau, efektyviau, operatyviau. Manau, tik bendromis rajono gyventojų, organizacijų, įmonių, įstaigų, Tarybos narių, savivaldybės administracijos pastangomis galima kurti visų kėdainiečių gerovę. Tik tariantis, diskutuojant, prisiimant asmeninę atsakomybę galima gerovė…“

olgaEkonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkė Olga Urbonienė: „2016 metais įvyko 12 Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdžių. Sausio 27 d. įvyko pirminis Kėdainių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto projekto svarstymas. Po svarstymo sausio 29 d. interneto svetainėje naujienose pasirodė nuoroda dėl biudžeto projekto ir skelbimas, kad sausio 29–vasario 2 d. gyventojai pastabas dėl biudžeto projekto gali teikti savivaldybės administracijos direktoriui. Antrą kartą komiteto nariai vasario 4 d. apsvarstė ir, atsižvelgę į pateiktas gyventojų, juridinių asmenų pastabas ir pasiūlymus, frakcijų nuomones bei komitetų sprendimus, pateikė išvadą dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto projekto savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai. Kėdainių rajono savivaldybės Taryba 2016 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės 2016 metų pajamas 39 228,2 tūkst. Eur ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas 1 530,5 tūkst. Eur bei 2016 metų asignavimus 39 816,6 tūkst. Eur.
Visi kiti 10 komiteto posėdžių vyko nustatyta tvarka. 2016 metais Kėdainių rajono savivaldybės biudžetas buvo tikslintas 9 kartus. Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-258 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės 2016 metų pajamas 40 272,6 tūkst. Eur ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas 1 880,3 tūkst. Eur bei 2016 metų asignavimus 41 364,1 tūkst. Eur. Buvo paruošti ir svarstyti 12 sprendimo projektų dėl lengvatų suteikimo, iš jų 1 dėl nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio lengvatos, 3 dėl nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės nuomos mokesčio lengvatos ir 8 dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos. 2016 m. balandžio mėn. posėdyje svarstant NTM (nekilnojamojo turto mokesčio) tarifo nustatymą 2017 metams, komiteto narys iškėlė klausimą dėl tarifo sumažinimo senamiesčio zonoje esančiam nekilnojamajam turtui, kad pritrauktų daugiau verslininkų. Buvo sudaryta komisija šiam darbui, teikta užklausa VMI dėl surenkamojo mokesčio, kad svarstant 2017 m. NTM tarifo nustatymą 2018 metams būtų taikyti nauji tarifai, tačiau galutinio sprendimo nėra. 2016 m. gruodžio mėnesį patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės strateginis planas, prasidėjo KRS 2017 m. biudžeto projekto formavimas. Vasario 1 d. komitetas svarstys biudžeto projektą.“

IMG_5551Verslo ir ūkio komiteto pirmininkas Virmantas Pikelis: „Verslui buvo gana nelengvi metai. Ypač antrajame pusmetyje pajutome, kad verslas traukiasi. Visi matome, kaip kyla paslaugų ir prekių kainos, o tai nepraeina be pėdsakų smulkiajam verslui. Mūsų komitetas, kaip savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo administratorius, gavo dviejų verslininkų prašymus leisti atidėti paskolų grąžinimo terminus. Abiejų motyvai vienodi – prastėjanti verslo situacija. Praėję metai leidžia daryti išvadas, kad ir kitais metais nebus lengva. Labai stengiamės suaktyvinti mūsų teikiamą paramą. Matome, kad žmonės tapo gerokai atsargesni. Norime padėti verslininkams, ypač pradedantiesiems, padėti skintis kelią į rinką.
Tarp nuveiktų darbų vien savo komiteto išskirti nenorėčiau. Matau visos Tarybos gerų sprendimų. Man įsiminė teisingas žingsnis dėl bendrovės „Kėdbusas“, kai nutarėme vežėjams leisti gyvuoti savarankiškai.
Šįmet mūsų komiteto laukia rimta užduotis – išanalizuoti kraštiečių, dirbančių su verslo liudijimais, situaciją. Manau, kad gerai išanalizavę tokių dirbančiųjų padėtį, galėsime priimti optimaliausius sprendimus, kaip jiems padėti. Kitus darbus mums padiktuos laikas. Manau, kad patvirtinus rajono biudžetą bus matyti, kaip gyvensime ir kokių iššūkių turėsime.“

IMG_3010Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto pirmininkas Algimantas Kižauskas: „Mūsų komitetas sprendžia gana žemiškas problemas. Esame gavę ne vieną prašymą padėti rasti sprendimą dėl kaimų keliukų priežiūros. Kai kurių žvyrkelių priežiūra tapo labai skausminga. Mes ieškome galimybių susitarti su seniūnijomis, kad jos lanksčiau pažiūrėtų į kaimo kelių greideriavimą. Negali būti taip, kad keliai neprižiūrimi ir nepravažiuojami. Gauname prašymų padėti pasirūpinti melioracijos tinklais. Be to, kaimuose aktualu ir nuotekų išvežimas. Žmonės turi įsirengę vietines kanalizacijas. Tačiau nuotekų išvežimas gana brangiai kainuoja. Į mus kreipiamasi, kad būtų rasta galimybių kiek atpiginti tą paslaugą.
Kadangi mūsų komiteto rūpestis ir aplinkosauga, tai neapleidžiame ir tų klausimų. Komiteto pirmininko pavaduotojas ėmėsi iniciatyvos ir rinko kraštiečių parašus, kad Kėdainiuose neatsirastų atliekų saugojimo aikštelė. Tikimės, kad to nebus, juk ir taip esame gana jautrus aplinkosaugai kraštas.
Sulaukiame labai įvairių prašymų ir pagalbos šauksmų. Niekada niekam nieko neatsakome. Visada žmones išklausome ir bandome rasti sprendimo būdus. Galime tik pasidžiaugti, jog esame darbingas komitetas. Kraštiečiai tą žino ir prašo pagalbos.“

IMG_3870Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas Steponas Navajauskas: „Prabėgę metai buvo geri. Nebuvo to, kas verstų skubiai ieškoti problemų sprendimo būdų. Visa komiteto narių veikla svarbi. Diskusijose gimsta idėjos, kurios vėliau virsta Tarybos sprendimais. Džiugina Švietimo tarybos įkūrimas. Atsirado tiesioginio bendravimo su suinteresuotomis grupėmis galimybė. Labai aktyvūs mokinių atstovai.
Visada norisi daugiau. Norėtųsi geresnių sąlygų kultūros įstaigų veiklai. Tam reikalingas infrastruktūros atnaujinimas. Šiais metais norėtume įtraukti daugiau gyventojų į kultūrinę, bendruomeninę ir kitą visuomeninę veiklą.“

101_9011Sveikatos ir so­cialinės apsaugos komiteto pirmininkė Ona Šulcie­nė: „Metai greitai prabėgo, atrodo, kad nauji metai bus geresni ir darbingesni. Komitetas domėjosi sveikatos teikiamų paslaugų organizavimu, prieinamumu, slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus darbu.
Neretai gyventojai skundžiasi, kad pas gydytojus, ypač specialistus, reikia ilgai laukti, ilgai laukti tenka kai kurių tyrimų. Šios problemos buvo aptartos, ieškota būdų jas spręsti. Sveikatos priežiūros įstaigose daugiau dėmesio vadovybė turėtų skirti organizaciniams klausimams, ieškoti galimybių darbuotojų atlyginimams didinti, nes mūsų rajono sveikatos priežiūros darbuotojų atlyginimai mažesni nei kaimyninių rajonų. Labai svarbus yra ir socialinių darbuotojų darbas, jų darbo sąlygos. Rajone yra apie 250 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga apie 600 vaikų. Labai svarbu, kad vaikai augtų kuo normalesnėmis sąlygomis, prieš vaikus nebūtų smurtaujama, kad jie kasdien ateitų į mokyklą.
Tarp svarbiausių darbų galiu paminėti tai, kad mūsų rajono mokyklų socialiniai pedagogai ir psichologai baigė programą „Mokykla be tabako. Pagalba metant rūkyti“. Atsakingi specialistai įgijo žinių ir galės geriau dirbti su mokiniais, nes rūkymas mokyklose yra aktuali problema.
Nepavyko išanalizuoti rajono gyventojų sveikatos problemų priežasčių, todėl šį darbą organizuosime 2017 metais. Kėdainių rajone labai aukštas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų – 934,3, kai Kauno apskrityje – 750,1 (100 000 gyventojų). Mirtingumas nuo vėžio Kėdainių rajone – 311,4, kai apskrityje – 270,9. Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų Kėdainių rajone net 281,7, kai apskrityje tik – 155,4. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė mūsų rajone siekė tik 72,3 metus, kai apskrityje – 75,6 metai. Kol nežinome priežasčių, tol negalime taikyti profilaktinių priemonių, kad mirtingumas mažėtų, o gyvenimo trukmė ilgėtų. Tad mūsų užduotis atlikti studijas ir išanalizuoti, kodėl kėdainiečiai serga dažniau negu kitų rajonų gyventojai. Manau, kad bendromis pastangomis mums pavyks išsiaiškinti sveikatos ir socialines problemas, o vėliau ir jas šalinti.“

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.