Nuo kitų metų sausio 1 dienos trims Kėdainių rajono švietimo įstaigoms pradės vadovauti nauji direktoriai.

Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ konkursą direktoriaus pareigoms užimti laimėjo Neringa Vaicekauskienė, šiuo metu dirbanti Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktore.

Kėdainių lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ konkursą laimėjo Kristina Sinkevičienė, dabar dirbanti Krakių M. Katkaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Bitutė“ vedėja.

Kėdainių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ konkursą laimėjo Audra Pakštienė, šiuo metu dirbanti šioje įstaigoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Konkursai vyko Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Komisijas sudarė 7 asmenys: vieną asmenį delegavo savivaldybės meras, vieną asmenį − Švietimo ir mokslo ministerija, vieną − ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacija, tris asmenis (vienas pedagogas, du tėvai) − lopšelio darželio bendruomenė, vieną asmenį − įstaigos socialiniai partneriai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.