Kėdainių kultūros centras, organizuojantis Kėdainių krašto Metų Moterų rinkimus, ir informacinis šių rinkimų partneris laikraštis „Kėdainių mugė“ nuoširdžiai dėkoja visiems siūliusiems kandidates į visas nominacijas. Šiais metais pasiūlytos 27 kandidatės. Iškilmingas renginys „Ačiū, kad šalia esi“, kurio metu bus apdovanotos daugiausiai kraštiečių balsų surinkusios ir autoritetingos komisijos pritarimo sulaukusios kandidatės, vyks kovo 7 dieną, 18 valandą, Kėdainių miesto Rotušėje. Nugalėtojoms bus įteikti autoriniai juvelyriniai dirbiniai.

Už kandidates galite balsuoti dviem būdais:

1 būdas: Paspauskite šią nuorodą https://apklausa.lt/f/kedainiu-krasto-metu-moteru-2018-rinkimai-2snd6bh.fullpage, ir atiduokite balsus už Jūsų pasirinktas kandidates į visas nominacijas. Balsavimas vyks iki vasario 28 d., trečiadienio, 17 val.

2 būdas: Išsikirpkite laikraštyje „Kėdainių mugė“ pateikiamą kandidačių sąrašą. Prie pavardės nurodytoje vietoje kiekvienoje nominacijoje pažymėkite vieną kandidatę, kuriai atiduodate savo balsą. Galite pažymėti kandidatę tik vienoje ar keliose nominacijose, o kitose nepažymėti nieko. Laikraščio iškarpą pristatykite į Kėdainių kultūros centrą iki vasario 28 d., trečiadienio, 17 val. Jūsų balsas galios tik tvarkingoje laikraščio iškarpoje (kopijos netinka).

 

METŲ ALTRUISTĖ – už neatlygintiną darbą ir labdaringą veiklą.

Rita Lankelienė
Beinaičių kaimo bendruomenės pirmininkė.

Rita Lankelienė nenuilstamai dirba bendruomenės labui, organizuoja įvairius renginius, garsina Beinaičių kraštą su bendruomenės nariais dalyvaudama tiek Kėdainių rajono, tiek respublikiniuose renginiuose ir pati juos organizuoja. Ji niekada neatsisako padėti Beinaičių ir aplinkinių kaimų gyventojams, efektyviai sprendžia jų problemas netaupydama nei savo laiko, nei lėšų. Rita yra paslaugi, energinga, darbšti, tuo pritraukia ir kitus bendruomenės narius, tad Beinaičių kaimas yra vienas iš tvarkingiausių kaimų Pelėdnagių seniūnijos teritorijoje.

Alma Girdzijauskienė
Kėdainių savivaldybės Vilainių seniūnijos socialinė darbuotoja.

Alma yra atsidavusi savo profesijai. Jos valia globoti visus, kuriems reikia pagalbos, nesitikint padėkos ar įvertinimo, žavisi aplinkiniai. Gebėjimas suburti ne tik pagalbos specia­listus, bet ir Lietuvos žmones labdaringai veiklai, rodo neįkainojamą rūpestį, vidinę nuostatą pirma pasirūpinti žmogumi. Negailėdama šeimos ūkyje užaugintų gėrybių, šelpia šeimas, įkvepia bendruomenes nelikti abejingas.

Rima Šliavienė
VŠĮ Kėdainių ligoninės Chirurgijos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja.

Slaugytoja atidi kiekvienam žmogui, jo skausmui ir bėdai. Rima komunikabili ir mėgstama visų. Nominantė nuoširdžiai ir rūpestingai prižiūri visus pacientus, nelaukdama jokio atlygio ar padėkos. Visi ją pažįstantys apibūdina kaip turinčią lengvą ranką ir auksinę širdį. Tai žmogus, atsidavęs savo darbui.

Ina Stuogė
Akademijos bendruomenės pirmininkė.

Tik prieš pusę metų pradėjusi vadovauti bendruomenei, ji spėjo suorganizuoti poezijos ir muzikos pikniką, pirmąją Akademijos istorijoje miestelio 475–ojo gimtadienio šventę bei istorinę konferenciją apie Akademiją ir Kėdainių kraštą. Inos pastangų dėka pradėjo kursuoti papildomas autobusas Kėdainiai-Akademija – Kėdainiai, kuriuo iš ryto labai patogu pasiekti Kėdainius ten dirbantiems ir besimokantiems akademiškiams. Inos iniciatyva Akademijos bendruomenei perduotas buvusios Akademijos pradinės mokyklos pastatas. Ji sukūrė ir administruoja Akademijos bendruomenės socialinį tinklalapį, kuriame gausu informacijos apie kultūrinius renginius, Akademijos istoriją. Daug idėjų turinti moteris nuolat stengiasi rasti būdų joms realizuoti, negailėdama savo laiko ir nesitikėdama jokio atlygio.

Regina Žebrauskienė
Senjorė.

Tai daug nusipelniusi krašto žmonėms moteris. Regina skiria daug dėmesio, atjautos senyvo amžiaus žmonėms. Visi, kam reikalinga pagalba, kreipiasi į ją. Ši moteris, neskaičiuodama savo laiko, skiria jį kitų gerovei. Regina yra šviesuolė, atsidavusi ir nuolatos aukojanti save kitų žmonių gerovei.

Justina Gikniūtė-Kočetova
Be atlygio organizuoja socialines akcijas bei renginius Kėdainių krašte.

Justinos nuomone, kėdainiečiai per mažai didžiuojasi savo kraštu ir per daug leidžia kitiems formuoti negatyvą, kurio Kėdainiai, pasak moters, nei iš tolo neverti. „Mūsų kraštas yra toks, kokiu mes visi jį kuriame“, – sako moteris. Justina vien per 2017 metus neatlygintinai suorganizavo ne vieną koncertą ir žygį. Taip pat 2017 metais Justina iniciavo projektą proudcity.lt (daiktai su užrašu „KĖDainiai“), bendradarbiavo su organizacija „Help-Portrait Lietuva“. 2018 metais spėjo suorganizuoti žygį „Kėdainių savanorių karo keliais“, skirtą vasario 16-ajai, atkurtos Lietuvos šimtmečio progai. Justina yra iniciatyvi ir energinga, savo idėjomis puoselėjanti Kėdainių krašto socialinį ir kultūrinį gyvenimą.

Augenija Gražvyda Vaitkevičienė
Užupės bendruomenės „Liauda“ pirmininkė.

Bendruomenei „Liauda“ Augenija Gražvyda vadovauja nuo pat jos įsikūrimo. Tai išskirtinė asmenybė, kurios dėka bendruomenėje matyti ryškios permainos: sutvarkytas bendruomenės centro pastatas ir aplinka, įsigyta baldų ir įrangos, gausu įvairių renginių. Jos stiprybė – patirtis, žinios, domėjimasis kultūrinio gyvenimo naujovėmis, siekis atskleisti Užupės krašto išskirtinumą. Nominantė yra labai atsakinga, reikli sau. Ji gilina žinias trečio amžiaus universitete, dainuoja čia gyvuojančiame ansamblyje. Pagal galimybes vyksta į seminarus, mokymus, praktines konferencijas, susijusias su bendruomeniškumo ugdymu. Moka suburti gyventojus talkoms, įvairiems renginiams. Augenija nuoširdžiai siekia, kad žmonės gyventų gražiame, jaukiame, tvarkingame ir saugiame kaime, kuriame vienas kitą gerbia, pasitiki ir vienas kitu rūpinasi. Nepamirštas nė vienas kaime gyvenantis jubiliatas. Moteris visada randa laiko nuvykti į savo teritorijoje esančias socialinės rizikos šeimas, pas vienišus ir sunkiau gyvenančius žemiečius. Į renginius, kur jie bebūtų, seniūnijoje, rajone ar kuriame nors respublikos kampelyje, bendruomenės narius veža savo transportu, neprašydama už tai jokio atlygio. Pastebėjusi, kad pas vieną pensininką iš Lažų kaimo už skolas išjungta elektra, žiemai įleido jį pagyventi į savo namus. Augenija Gražvyda nuoširdžiai dirba Užupės bendruomenės „Liauda“ labui, nesitikėdama jokio atlygio.

Vida Vansevičienė
Tiskūnų bendruomenės centro pirmininkė, seniūnaitė bei Labdaros ir paramos fondo „Viltis-Vikonda“ savanorė.

Vida Vansevičienė yra Tiskūnų kaimo širdis, geriausių idėjų iniciatorė bei organizatorė, besirūpinanti kaimo žmonių gyvenimo kokybe, kasdienybės praskaidrinimu ir palengvinimu, kiekvieną žmogų apgaubianti savo nuoširdžiu dėmesiu bei rūpesčiu. Ponios Vandos iniciatyva 2017 metais buvo įgyvendintas projektas „Kėdainių krašto kaimo bendruomenių sąskrydis“, subūręs gausybę dalyvių, pasižymėjęs sportinių estafečių išradingumu, skambiu koncertu. Kiekvienais metais šios moters iniciatyva yra organizuojama Pyragų diena, Vaikų gynimo dienos šventė, akcija „Darom“, tvarkomi neprižiūrimi kapai, drauge su Tiskūnų kultūros darbuotojais rengiama eglutės įžiebimo šventė. 2017 metais Vida pirmą kartą organizavo šventę Mamos dienai, sukviesdama mamas, kurios augina tėvų paliktus vaikus. Vida Vansevičienė yra aktyvi savanorė vykdant labdaros ir paramos fondo „Viltis-Vikonda“ organizuojamus projektus: „Nebūk abejingas smurtui“, „Tu ir aš tiesiame pagalbos ranką“, „Paramos ir pagalbos grupės tiems, kas nori keistis“.


METŲ MAMA – už dorai, kultūringai išauklėtus ar auklėjamus vaikus
.

Marija Eigirdienė
Aštuonių vaikų mama, spinduliuojanti gėriu.

Šėtos miestelyje gyvenanti Marija Eigirdienė, kuri kartu su vyru Petru užaugino ir į gyvenimą išleido aštuonis gabius, išsilavinusius ir darbščius vaikus. Šeima išlaikė mūsų tautos tradicijas ir visiems aštuoniems vaikams suteikė lietuviškus vardus. Ji ir jos vyras savo atžaloms sudarė galimybes studijuoti aukštosiose mokyklose. Marija dalyvauja renginiuose, vykstančiuose Šėtoje, mėgsta skaityti knygas, gaminti rankdarbius ir rišti sodus. Ji visada besišypsanti, kukli, veikli. Marija yra namų židinio saugotoja, nuoširdžiai besirūpinanti šeimos vertybėmis ir kurianti šiltų, jaukių namų atmosferą.

Irma Kaselienė
Keturių dukrų mama, savo nuoširdumu įkvepianti aplinkinius.

Atradusi jėgų įveikti savo dvasinės ir fizinės sveikatos problemas, nepasidavė ir užauginusi vieną dukrą, susilaukė dar trijų dukrų. Dukras ji auklėja šiuolaikiškai bei humaniškai, augindama investuoja daug savo laiko ir kantrybės. Irma yra aktyvi dukrų ugdymo įstaigų tėvų atstovė. Jos puoselėjama sodyba, padedant vyriausiajai dukrai, atvira ne tik suaugusių bei vaikų šventėms, tačiau ir labdaringiems neįgalių vaikų suvažiavimams.

Jolanta Abarienė
Keturių vaikų mama, savo vaikus auklėjanti su ypatingu švelnumu ir meile.

Kantrybės jai galėtų pavydėti kiekviena mama, jos vaikai yra švelnūs ir draugiški. Trys iš jų baigė aukštąsias mokyklas. Jaunėlis sūnus Valentinas – moksleivis, bardas, dainų kūrėjas, „Dainų dainelės” konkurso zoninio etapo laureatas – miestelio pasididžiavimas.  Jolantos motiniškos šilumos bei rūpesčio užtenka ne tik saviems vaikams bei anūkui, bet ir Vainotiškių kaimo teatro, kuriam Jolanta vadovauja, aktoriams ir bendruomenės nariams, į jų pagalbos šauksmą Jolanta visuomet noriai atsiliepia.

Stasė Satkuvienė
Užauginusi tris vaikus, šiandien lyg mama rūpinasi savo pacientais.

Su vyru Vilimantu užaugino tris vaikus, turi keturis anūkus. Visi Stasės vaikai yra baigę aukštąsias mokyklas, užima svarbias pareigas, yra gerbiami visuomenėje. Iki šiol ji negaili pamokymų, patarimų jau suaugusiems vaikams, jaudinasi dėl jų. Stiprus ir artimas ryšys ją sieja su anūkais. Su jais bendrauja kasdien, skiria daug dėmesio jų sveikatai. Stasė dirba VšĮ Kėdainių PSPC Pediatrijos skyriaus vaikų ligų gydytoja. Gydytojos profesinės veiklos stažas – daugiau nei 40 metų. Užaugę Stasės pacientai dabar į gydytoją kreipiasi jau su savo vaikais ar anūkais. Rūpestinga ir labai darbšti, gydytoja Stasė ne tik profesionaliai gydo, bet neretai sprendžia ir skaudžias pacientų socialines problemas. Jos pacientai – ir šeimynos „Alrudai“ gyventojai. Jiems Stasė skiria ypač daug šilumos ir dėmesio.

METŲ KŪRĖJA – už pasiekimus įvairių sričių kūrybinėje veikloje ir jų pristatymą visuomenei.

Rasa Kerzienė
VšĮ Kėdainių PSPC Akademijos ambulatorijos ir Mantviliškio medicinos punkto bendrosios praktikos slaugytoja.

Kompetencijos profesinėje srityje nestokojanti Rasa, grįžusi po įtemptos darbo dienos atsipalaiduoja skirdama laisvalaikį kūrybinei veiklai. Rasa – auksarankė mezgėja. Moteris nebesuskaičiuoja, kiek per gyvenimą numezgė megztinių, tunikų, suknelių, pirštinių, riešinių, kepurių, šalikų, kojinių, batukų mažyliams. Vąšeliu ji neria baltas staltieses, rankines, padėkliukus. Pastaruoju metu populiariausias mezginys, kurį užsako klientės – ažūrinės skaros, šiltos ir elegantiškos drabužių detalės. Rasos mezginiais patenkinti ne tik šeimos nariai, bet ir draugai, pažįstami.

Jurgita Grigarienė
Kėdainių krašto dailės draugijos narė, keramikė.

Jurgita kuria unikalius keramikos darbus, kurie tapo pačia išraiškingiausia Kėdainių menininkų vizitine kortele. Jos darbai puikiai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Lipdydama iš molio Jurgita prabyla nepakartojamų angelų, medžių, gėlių, paukščių lūpomis. Keramikos pamokas moteris lankė Kėdainių miesto dailės mokykloje Suaugusiųjų studijoje. Žingsnis po žingsnio prisijaukinusi baltąjį molį, dirba su meile ir begaline kantrybe. Dabar keramika jai yra hobis, darbas ir puiki saviraiškos priemonė. Ši moteris, atsidavusi keramikė, savo kūriniais iš molio džiugina meno mėgėjus. Jurgita lipdo su didžiule meile ir tiki, kad kūriniai turi gerosios energijos, kupinos džiaugsmo. 2017 metų lapkričio 10 dieną Kėdainių Daugiakultūriame centre buvo atidaryta paroda „Nėra to blogo, kas neišeitų į meną“, kurioje buvo eksponuojami Jurgitos keramikos kūriniai ir Rasos Černeckienės darbai iš odos.

Rasa Černeckienė
Kėdainių krašto dailės draugijos narė, odininkė.

Kėdainių dailės mokyklos Suaugusiųjų studijoje mokėsi odos ir keramikos pradmenų. Iš pat pradžių gaminusi keramikos ir odos papuošalus, kuriuos kūrė savo namams, šiandien Rasa yra sukūrusi ne vieną sudėtingą kūrinį iš odos. „Menas į mano gyvenimą atėjo iš didelio noro save realizuoti, iš noro pasipuošti ir papuošti kitus“, – sako odos dirbinių kūrėja Rasa. Šiuo metu menininkė daugiausiai kuria rankines. Rasos kūrybą inspiruoja liaudiški motyvai. Menininkė naudoja kokybišką odą, dirbinius gamina tik rankomis. Rasa kuria su meile. Rasos papuošalais ir rankinėmis puošiasi ne tik lietuvaitės, bet ir užsienietės. Taigi, savo gaminiais Rasa prisideda prie Lietuvos vardo garsinimo. 2017 metų lapkričio 10 dieną Kėdainių Daugiakultūriame centre buvo atidaryta paroda „Nėra to blogo, kas neišeitų į meną“, kurioje buvo eksponuojami Rasos darbai iš odos ir Jurgitos Grigarienės keramikos kūriniai.

METŲ SPECIALISTĖ – už profesionalumą, darbštumą, pareigingumą, novatoriškumą, laimėjimus profesinėje srityje.

Irena Garuckienė
Vaistinės „Camelia“ vedėja, UAB „Nemuno vaistinė“.

Irena yra atsidavusi savo profesijai. Jos šiltas ir malonus bendravimas su klientais, pagarba jiems gelbsti įvairiose situacijose. Specialistė, atsižvelgdama į kiekvieno žmogaus poreikius, pasiūlo pigiausią vaistą. Žinios, kompetencija, ilgametė patirtis, komunikabilumas, sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas, paslaugumas – šios savybės būdingos Irenai.

Regina Matulienė
Akademijos kultūros centro choreografė, liaudiškų šokių grupių „Ainiai“ ir „Austėja“ vadovė.

„Ainių“ ir „Austėjos“ kolektyvai yra nuolatiniai Lietuvos dainų švenčių dalyviai, respublikinių konkursų laureatai. 2017 m. šokių grupė „Austėja“ konkurse „Pora už poros“ laimėjo III, o „Ainiai“ – II vietą.  R. Matulienė 2017 m. Akademijos kultūros centre suorganizavo „Šokių subėgtinį“, kuriame subūrė liaudiškų šokių grupes iš visos Lietuvos. Tais pačiais metais Regina išrinkta Akademijos miestelio garbės piliete ir buvo nominuota Kėdainių krašto kultūros premijai gauti.  Per savo darbo Akademijos kultūros centre metus Regina išugdė ne vieną šokėjų kartą. Regina Lietuvos 100-mečio išvakarėse apdovanota medaliu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“.

Rita Jucienė
Kirpėja, Kėdainių profesinio rengimo centro mokytoja.

Rita yra gabi kirpėja, visada pasiruošusi padėti. Ji stengiasi palaikyti klienčių plaukų sveikatingumą ir grožį, už tai yra vertinama. Rita yra ne tik gera kirpėja, bet ir mokytoja. Kėdainių profesinio rengimo centre besimokančiam jaunimui padeda tobulėti. Mokytoja yra mylima mokinių už profesionalumą, gerbiama kolegų. Jos mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairiuose projektuose, stažuotėse. 2017 metais Ritą Jucienę už mokinio parengimą nacionaliniam profesinio meistriškumo konkursui organizatoriai apdovanojo padėkos raštu. Pati Rita taip pat stengiasi tobulėti, kelti kvalifikaciją seminaruose ir parodose.

Jūratė Grigonienė
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijos socialinė darbuotoja.

Jūratė Grigonienė yra gera savo srities specialistė. Žmonėms, stokojantiems socialinių įgūdžių, Jūratė padeda sugrįžti į visavertį gyvenimą. „Kiekvienas mažas pasiekimo žingsnelis džiugina ir teikia viltį, kad dirbame žmogui ir einame teisinga linkme“, – mano Jūratė. Ji aktyviai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis įstaigomis, kurios suinteresuotos padėti žmogui. Ši moteris neskaičiuoja darbo valandų, kiekvieną išklauso, padeda. Jūratė – atsakinga, darbšti, sąžininga darbuotoja, gebanti suburti kolegas bendram darbui ir sėkmingai dirbanti komandoje.

Birutė Konstanblackaitė
Kėdainių profesinio rengimo centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

Mokytoja turi tvirtas vertybines nuostatas: kasdien lietuvių kalbos pamokose ir neformaliojo švietimo renginiuose diegia nuostatas, kaip svarbu išsaugoti tautinę tapatybę, kokios svarbios yra mūsų šaknys. Yra novatoriška, kūrybiška, nuolat tobulėjanti, atvira literatūros, kalbos mokymo naujovėms. Kasmet mokytojos mokiniai dalyvauja respublikiniuose edukaciniuose konkursuose ir laimi prizines vietas. Ji yra rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės tarybos narė, kasmet kviečiama į rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono etapo darbų vertinimo komisiją, Birutė – ilgametė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vertintoja. Už principingumą, atsakingumą, reiklumą sau ir kitiems Birutė Konstanblackaitė yra išrinkta Kėdainių profesinio rengimo centro tarybos pirmininke.

Aušra Buklienė
AB „Lifosa“ patalpose esančios valgyklos direktorė.

Šios moters suburtame darniame kolektyve, nors darbo apimtys yra didžiulės, vyrauja gera nuotaika. Aušra puikiai išmano pagrindinius vadybos principus, yra reikli sau ir kolegoms.
Patiekalų gausa, skonis ir optimalios kainos vilioja papietauti daugelį miestelėnų.

Joana Kleivienė
VšĮ Kėdainių PSPC šeimos gydytoja.

Nuo pat profesinės veiklos pradžios pasižymėjo kaip puiki specialistė, rūpestingai ir profesionaliai gydanti pacientus. Pareigingai ir kruopščiai atlieka kiekvieną įstaigos vadovų pavestą užduotį, nuolat siekia žinių, aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose, įgytomis žiniomis dalinasi su kolegomis. Joana Kleivienė yra Kėdainių PSPC vidaus medicininio audito grupės narė. Aktyviai dalyvauja šioje veikloje, teikia racionalius pasiūlymus įstaigos teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. Jauna gydytoja yra apdovanota VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus padėkos raštu. Vietos žiniasklaidos atstovams apie medicinos aktualijas informaciją pateikia akcentuodama tai, kas svarbiausia pacientui. Joana yra aktyvi Kėdainių moterų „LIONS“ klubo narė, taip pat Lietuvos gydytojų sąjungos Kėdainių skyriaus narė. Du kartus per savaitę gydytoja aptarnauja Gudžiūnų pacientus. Už pagalbą ligoniams ir kolegoms yra labai gerbiama.

Vitalija Surgautienė
Labdaros ir paramos fondo „Viltis-Vikonda“ projektų vadovė.

Tai moteris, kuri dirba neskaičiuodama laiko ir darbui atiduoda visą save, jį atlikdama su begaline meile ir dėmesiu klientui, ištiesdama pagalbos ranką bėdos ištiktam žmogui. Vien tik praėjusiais metais jos parašyti ir įgyvendinti projektai, suorganizuoti susitikimai, įvairūs renginiai ne vienam Kėdainių rajono gyventojui suteikė viltį pasijusti reikalingu, pilnaverčiu žmogumi, viltį pasveikti, tapti geresniu, pasikeisti. Vitalija ne tik profesionaliai rašo projektus, tačiau juos pati įgyvendina, apgaubdama visus šalia esančius savo nuoširdumu, šiluma ir meile.

Rima Vaitkevičienė
VšĮ Kėdainių PSPC Pediatrijos skyriaus vaikų ligų gydytoja.

Ji suteikia kokybišką medicininę pagalbą ir priežiūrą, jaučia atsakomybę už kiekvieną pacientą. Ši gydytoja pasižymi humanistiniu požiūriu, yra tobulėjanti asmenybė. Rima naudojasi ir ankstesnių gydytojų patirtimi, žengia koja kojon su medicinos naujovėmis. Ši specialistė yra jautri, jos sąmojai pakylėja dvasią rūpintis kūnu.

Birutė Raščiauskienė
Josvainių kultūros centro vyriausioji buhalterė.

Tai specialistė, žengianti koja kojon su naujovėmis, skaičiuojanti atsakingos ir nuolat atsinaujinančios profesijos 37-erius patirties metus. Birutė puikiai įsisavino LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, LR Darbo kodekso naujoves. Jos kolegos Birutei yra dėkingi už nuoširdų ir atidų darbą, už profesionalią pagalbą visiems, besikreipiantiems patarimo, pamokymo ar konsultavimo, už moteriškai žavų optimistinį požiūrį į ateitį ir bendros gerovės siekimą.

METŲ AMBASADORĖ – už Kėdainių krašto vardo garsinimą.

Edita Mongirdaitė
Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro vadybininkė.

Atvykusiems į Turizmo centrą lankytojams ji pasiūlo įvairius maršrutus – tiek moksleiviams, tiek suaugusiesiems. Turistams yra siūlomos įvairios  paslaugos ir edukacijos, esančios mūsų krašte, kurios šiandien itin reikalingos atvykstančiam turistui, nes populiarina mūsų kraštą ir padeda pritraukti daugiau svečių į mūsų regioną. Rajone atsiranda daugiau paslaugų teikėjų, besivadovaujančių darniojo turizmo principais. Edita taip pat organizuoja įvairias ekskursijas už Lietuvos ribų, ji yra puiki gidė.

Danutė Muzikevičienė
Dirbusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, šiuo metu senjorė.

Danutė, turėdama ilgametę darbo patirtį, sugebėjo įtraukti mokinius ir bendruomenę į kraštotyros veiklą, kurios rezultatais yra dalinamasi visoje Lietuvoje. Įkūrusi Juozo Paukštelio muziejų mokykloje, savo darbu rodė pavyzdį Lietuvos pedagogams. Ir šiandien Mokytoja nepaisydama garbaus amžiaus dalyvauja Kėdainių miesto bendruomenės veiklose, prisideda prie kraštotyrinio paveldo puoselėjimo ir sklaidos Lietuvoje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.