Evangelikų liuteronų bažnyčioje
Šeštadienį, balandžio 15 d. 18.00 val. vyks Velykinės pamaldos.

Šv. Juozapo bažnyčioje

Balandžio 14 d. – Didysis penktadienis. Nuo 8.00 – 9.00 bus klausomos išpažintys ir dalijama šv. Komunija. 18 val. Didžiojo penktadienio liturginės apeigos. Didįjį penktadienį miesto gatvėmis bus einamas kryžiaus kelias. Eiseną pradėsime nuo savivaldybės 16 val.

Balandžio 15 d. – Didysis šeštadienis. Nuo 8.00 – 9.00 bus klausomos išpažintys ir dalijama šv. Komunija. 18 val. Didžiojo šeštadienio liturginės apeigos.

Balandžio 16 d. – VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS – VELYKOS. Iškilmingos šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 8.00 val. Kitos šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 12.00 val.

Balandžio 17 d. antroji Velykų diena. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

Balandžio 21 d. – pradedama Švč. Sakramento adoracija. Kiekvieną penktadienį nuo 8.00 iki 13.00 val.

Balandžio 23 d. – ATVELYKIS. 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, šeimos ir jaunimo centrų darbuotojus, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis. Po 12 val. šv. Mišių į VšĮ „Laiptai į Viltį didžiąją salę, II a. Didžioji g. 21, kviečiamos šeimos su vaikais. Vyks „Mažojo Princo“ dirbtuvių atidarymas. Už šią šventę atsakingas Kėdainių šv. Kazimiero ordinas. Šventėje dalyvaus šv. Kazimiero ordino svečiai iš Vilniaus.

Šv. Jurgio bažnyčioje

Balandžio 14 d. Didįjį penktadienį, 16 val. visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės. 18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Balandžio 15 d. Didįjį šeštadienį, 18 val. renkamės šventoriuje VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.

Balandžio 16 d. (sekmadienį), pagrindinės VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu  8 val. Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.

Balandžio 17 d. (pirmadienį), antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

Apytalaukio bažnyčioje

Balandžio 14 d. – Didysis Penktadienis. 18.00 val. Didžiojo Penktadienio liturginės apeigos.

Balandžio 15 d. – Didysis Šeštadienis. 18.00 val. Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos.

Balandžio 16 d. – VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS – VELYKOS. Iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. Bus einama procesija aplink bažnyčią.

Balandžio 17 d. – II Velykų diena. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka 13.30 val.

Paberžės bažnyčioje

Balandžio 14 d. – Didysis Penktadienis. 16.30 val. Didžiojo Penktadienio liturginės apeigos.

Balandžio 15 d. – Didysis Šeštadienis. 16.00 val. Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos.

Balandžio 16 d. – VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS – VELYKOS. Iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 10.00 val. Bus einama procesija aplink bažnyčią.

Balandžio 17 d. – II Velykų diena. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka. 10.30 val.

Surviliškio bažnyčioje

Balandžio 14 d. – Didysis Penktadienis. 16.30 val. Didžiojo Penktadienio liturginės apeigos.

Balandžio 15 d. – Didysis Šeštadienis. 16.00 val. Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos.

Balandžio 16 d. – VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS – VELYKOS. Iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 10.00 val. Bus einama procesija aplink bažnyčią.

Balandžio 17 d. – II Velykų diena. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka 12.00 val.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.