Paskutinysis prieš atostogas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdis praėjo tarsi labai ramiai: absoliuti valdančiųjų dauguma pateiktais darbotvarkės klausimais praktiškai nediskutavo, o balsavo pagal išankstinį susitarimą.

Šiek tiek įdomesnis turėjo būti išankstinėje darbotvarkėje paskelbto klausimo apie Kalnaberžės dvaro ir parko atstatymą svarstymas, tačiau jis po „Vikondos“ atstovo Juozo Gaidamavičiaus nurodymo valdančiųjų balsais buvo iš darbotvarkės išbrauktas.

Keista, nes per Tarybos komitetų posėdžius vicemerė Nijolė Naujokienė aktyviai agitavo už Kalnaberžės dvaro perdavimą viešajai įstaigai „Vilties švyturys“. Kodėl taip greitai keičiasi savivaldybės Tarybos vadovų nuomonės? Mano supratimu todėl, kad taip nurodė „Vikonda“ J.Gaidamavičiaus asmenyje.

Kažkada, dar rinkimų į savivaldybės Tarybą metu, rašiau, kad „darbiečių“ komandoje yra tik vienas balsas, o visi kiti jam tik pritaria. Ir šis praėjusiojo posėdžio epizodas tai dar kartą patvirtino.

Kalnaberžės dvaras labai apleistas ir reikalingas restauravimo. Jį valdžiusi ,,Vikonda“ pridarė daug žalos krašto kultūros paveldui.

Kalnaberžės dvaras labai apleistas ir reikalingas restauravimo. Jį valdžiusi ,,Vikonda“ pridarė daug žalos krašto kultūros paveldui.

Kalnaberžės dvaras labai apleistas ir reikalingas restauravimo. Jį valdžiusi ,,Vikonda“ pridarė daug žalos krašto kultūros paveldui, tad už tai buvo pelnytai įvertinta teismo – dvaras nacionalizuotas, buvęs jo savininkas įpareigotas atlyginti žalą.

Manau, kad rajonui labai pasisekė, kad atsirado įstaiga, kuriai svarbus krašto kultūros paveldas bei istorija ir kuri pasiryžo restauruoti Kalnaberžės dvaro rūmus, atkurti nuostabų jo parką.

Akivaizdu, viešosios įstaigos „Vilties švyturys“ ekonominis potencialas kur kas mažesnis nei „Vikondos“, tačiau visiškai kitoks kultūros paveldo svarbos suvokimas.

Viename Tarybos posėdyje valdančiosios daugumos atstovas Antanas Mikalauskas gal ir visai vietoje pasakė teisingus žodžius: „Sunaikink kultūrą, kalbą ir sunaikinsi tautą.“

Šiuos žodžius galima taikyti tiems, kurie savo veiksmais griauna tai, kas labai svarbu mūsų valstybingumui.

Kėdainių savivaldybės taryba praėjusiame posėdyje turėjo galimybę dalinai išpirkti kaltę dėl suniokoto paveldo, tačiau to nepadarė. Nugalėjo tas prakeiktas nuolankumas.

Tarybos narys Viktoras Muntianas

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.