Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. AD-1-350 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų konkurso 2016 metais“, skelbiamas Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų konkursas.

Programų paraiškas, parengtas pagal Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-80, 1 priedą, prašom teikti registruoti Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiajam specialistui Rytui Tamašauskui (709 kab., J. Basanavičiaus g. 36, tel. (8 347) 69 564) iki 2016 m. balandžio 22 d. 15.00 val. Teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma, pristatomas vienas susegtas programos egzempliorius.
Konkursu siekiama ugdyti socialinę atsakomybę. Programose turėtų būti numatyta sveikos gyvensenos, pilietiškumo, etnokultūrinės veiklos, turizmo, technologijų ar ekologijos elementų.
Finansuojamos programos gali būti skirtos tik Kėdainių rajono savivaldybėje gyvenantiems ir (ar) besimokantiems vaikams. Numatoma užtikrinti socialiai remiamų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, socialinės rizikos šeimų vaikų ir socialiai pažeidžiamų vaikų dalyvavimą.
Konkurse gali dalyvauti teikėjai, registruoti Kėdainių rajono savivaldybėje, turintys teisę vykdyti švietimo, vaikų poilsio stovyklų veiklą. Bendrai veiklai telkiamos įvairios institucijos, siekiama įtraukti pedagogines specialybes pasirinkusius studentus, tokiai veiklai pasirengusius savanorius.
Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų konkurso tvarkos aprašas skelbiamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.kedainiai.lt / Teisės aktų paieška.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.