Perskaičius straipsnį ,,Gyvename kaip podukros vaikai“ (,,Kėdainių mugė“, 2013 06 07, Nr. 43, p. 3), kuriame kritikuojama Dotnuvos seniūno Vytauto Grigo veikla, norisi paprieštarauti jame išdėstytoms mintims.

Po ilgos įžangos analizuojama seniūnijos kelių būklė ir kitos problemos. Autorė pasipiktinusi, kad išasfaltuotas tik mažas gabalėlis Akademijos gyvenvietėje, prie vaistinės, o kitur duobės teužpilamos žvyru, kuris greitai išsibarsto į šonus, ir vėl tenka gyventi su tomis pačiomis bėdomis.
Tačiau iš tikrųjų juk išasfaltuotas ne mažas kelio gabalėlis, o didelė jo atkarpa, kuriai sutvarkyti reikėjo daug lėšų. Ji – prie pagrindinio kelio ir buvo itin giliai duobėta. Judėjimas ten – intensyvus, tad buvo labai gadinama technika. Būtent tą kelią ir reikėjo tvarkyti pirmiausia!
O kitiems keliams išasfaltuoti, deja, stinga lėšų, tad gerai, kad duobės bent užpilamos žvyru.
Atsiras lėšų, ir kelių bus išasfaltuota daugiau. Jokios seniūno kaltės čia neįžvelgiu.
Juk tol, kol nėra galimybės išasfaltuoti kelio į kapines, galima juo tiesiog lėčiau ir atsargiau važiuoti.
Į atokesnius kaimus automobiliai važinėja retokai, tad daugiau pasistengti turėtų patys gyventojai – surengti talkas ir duobes užsilyginti.
Teisingai elgiasi seniūnas ir dėl to, kad taupo vietą kapinėse, nes kur tik įmanoma, reikėtų laidoti į senas kapavietes.
Rekomenduojamas ir palaikų kremavimas – kapinėms plėsti juk vietos nedaug.
Dėl karvės daugiavaikei šeimai… Negi seniūnas turi galimybę visus neturtingus gyventojus aprūpinti karvėmis? Gerai, kad gyventojai geranoriškai suaukojo nemažai pinigų ir padėjo skurstančiai šeimai.
Dotnuvos eksperimentinis ūkis gali prekiauti Dotnuvos miestelyje, tačiau pagal įstatymus turi tam išsirūpinti leidimą.
Paminklo, skirto Dotnuvos miestelio 640 metų jubiliejui, aplinką tikrai galėtų tvarkyti žmonės, atliekantys viešuosius darbus.
Tačiau, jei jiems reikia dirbti kitur, tai prie paminklo juk galėtų pasidarbuoti ir bendruomenės nariai.
Nesuprantamas teiginys, esą seniūnas labiau rūpinasi ,,Dotnuvos projektais“ ir Žemdirbystės institutu nei Dotnuvos miestelio gyventojais. Turbūt taip nėra.
Taigi, perskaitęs įdomų straipsnį, visgi mėginu suabejoti jame pateiktais teiginiais.

Vytautas Dovydaitis

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.