vielaMinistrų kabinetas posėdyje pritarė Teisingumo ministerijos parengtoms įstatymų pataisoms, kuriomis, atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų pastabas, suimtiesiems ir nuteistiesiems bus sudaryta daugiau galimybių bendrauti su artimaisiais, sutrumpinamas terminas, kai suimtą asmenį galima perkelti iš tardymo izoliatoriaus į areštinę, ir apribojamos tokių perkėlimų galimybės, tobulinamas lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų institutas.

Pataisomis siūloma padidinti nuteistiesiems tenkančių ilgalaikių ar trumpalaikių pasimatymų bei teisės paskambinti telefonu skaičių. Siūloma, kad susitikimai su artimaisiais vyktų be stiklinės pertvaros, tačiau juos stebės pareigūnai.

Pagal siūlomą projektą paprastajai grupei priskiriami nuteistieji per 2 mėnesius galės gauti vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasimatymus (šiuo metu tokius pasimatymus galima gauti sykį per 3 mėnesius), o lengvajai grupei priskiriami nuteistieji – du ilgalaikius ir du trumpalaikius pasimatymus per 2 mėnesius (šiuo metu leidžiamas vienas ilgalaikis ir vienas trumpalaikis). Be to, šios grupės asmenys vieną kartą per dieną galės skambinti artimiesiems telefonu.

Projekte siūloma iki 5 parų sutrumpinti asmenų, iš tardymo izoliatorių perkeltų į policijos areštines, laikymo jose terminą (šiuo metu šis terminas – 15 parų) ir nustatyti, kad tokie perkėlimai galimi tik motyvuotu prokuroro ar teismo sprendimu.

Pataisose numatoma, kad nuteistieji, kuriems sukako 18 metų, galėtų būti palikti tęsti bausmės atlikimą nepilnamečių pataisos namuose, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai. Tokiu būdu siekiama, kad net sulaukę pilnametystės, šie asmenys galėtų baigti atlikti bausmę toje pačioje įstaigoje, kur ir pradėjo (maksimalus nepilnamečiams galimos skirti laisvės atėmimo bausmės terminas – 10 metų). Taip būtų išvengiama atvejų, kai pilnametystės sulaukę nuteistieji privalo būti perkeliami į pataisos namus, kurių aplinka gali neigiamai paveikti šių asmenų socialinės reabilitacijos rezultatus.

Pataisose taip pat siūloma nustatyti aiškesnes lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų taikymo sąlygas, numatytos kitos tobulintinos nuostatos.

Baudžiamojo kodekso, Bausmių vykdymo kodekso ir Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimų projektus Vyriausybė pateiks svarstyti Seimui.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.