juosta

Daugiabučių renovacija arba, tiksliau, jos lėtas vykdynas Kėdainių rajone, verčia rimtai sunerimti ir suabejoti dabartinės valdžios kompetencija, įgyvendinant tokio sudėtingumo projektus. Renovacijos srityje aš matau kelias pagrindines problemas, kurias iki šiol padarė dabartinė rajono dauguma. 

2014Saulius_grinkeviciusPirmiausia, valdantieji nuo pat renovacijos pradžios, teorinės ir praktinės, absoliučiai ignoravo šią problemą, lyg ji būtų neaktuali Kėdainių rajonui. Komunikavimo su kėdainiečiais stoka aiškinant renovacijos naudą – kaip ji bus konkrečiai pritaikyta daugiabučiams namams, kokiu būdu ir kiek renovacija leis sutaupyti mokesčių ateityje, kiek tai padidins namo eksploatacinį efektyvumą ir pan., privedė prie situacijos, kuomet renovacija yra apipinta įvairiais mitais ir yra vertinama daugiau neigiamai nei teigiamai. Toks vietos valdžios aplaidumas kėdainiečiams nuo šiol atsieis kur kas brangiau, kadangi valstybinė parama renovacijai jau nuo šių metų balandžio bus mažinama nuo 40 proc. iki 35 proc. Taip pat padidinti reikalavimai pastatams: nuo šiol pastato energetinio naudingumo klasė turės gauti C kategoriją, o ne D, kaip buvo iki šiol. Dar daugiau, nuo 2018 m. valstybinė parama bus sumažinta iki 30 proc. Visi šie faktai reiškia vieną: miestai ir rajonai, kurie vangiai dirba šioje srityje, mokės žymiai daugiau nei galėjo. Kėdainiuose iki šiol renovuoti tik 3(!) namai ir šiuo metu dar du yra renovuojami. Taigi, absoliuti dauguma daugiabučių, kurie vis tiek turės būti renovuoti, mokės už renovaciją nuo 5 proc. iki 10 proc. daugiau.
Antra, realiai neprasidedanti renovacija Kėdainių rajone byloja ir apie dabartinių valdančiųjų kompetencijos stoką, vykdant tokio sudėtingumo ir svarbumo projektus. Valdančiųjų kandidatė į rajono merus savo programoje yra keliais žodžiais užsiminusi apie renovaciją ir jos tęstinumą, tačiau nėra iškelta jokių tikslų ir nepaaiškinta, kaip jie bus įgyvendinti. Kad būtų galima susidaryti aiškesnį vaizdą kaip dabartiniai valdantieji nesusidoroja su renovacija, užtenka žvilgtelti į daugiabučių renovacijos etapus. Pirmame etape buvo iškeltas tikslas renovuoti 16-18 daugiabučių namų. Neįgyvendinus šio plano nei 20-čia proc., valdantieji pradėjo antrąjį renovacijos etapą. Jeigu pirmasis etapas yra vykdomas taip aplaidžiai, tai kokio efektyvumo galime tikėtis antrame etape?
Taigi, analizuojant renovaciją galime išskirti mažiausiai dvi valdančiųjų klaidas: bendravimo su kėdainiečiais stoką ir pačių valdančiųjų kompetencijos stoką šioje srityje. Renovacija nedominuoja jokiame komitete, jai neskiriama daugiau dėmesio Kėdainių rajono strateginiame plėtros plane iki 2020 m. Visi šie argumentai verčia daryti tik vieną išvadą, kad dabartiniai valdantieji ir toliau nemato ir neskirs netolimojoje ateityje reikiamo dėmesio daugiabučių renovacijai, o tai savo ruožtu atsilieps eiliniams kėdainiečiams didesne finansine našta.

Kandidatas į Kėdainių rajono merus
Saulius Grinkevičius

Užs. Nr. 42

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) politinės kampanijos sąskaitos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.