„Paaiškinkite, koks mano statusas rajono Taryboje. Oficialiai esu jos komiteto pirmininkas, tačiau į komitetų pirmininkų susirinkimus nesu kviečiamas“, – penktadienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje klausė Viktoras Muntianas.

Į rajono savivaldybės biudžetą papildomai įplaukusius daugiau kaip 1,7 mln. litų Taryba skyrė socialinio būsto įrengimui, ,,Atžalyno“ ir Šviesiosios gimnazijų modernizavimui bei J. Basanavičiaus gatvės šaligatvių tvarkymui.

Į rajono savivaldybės biudžetą papildomai įplaukusius daugiau kaip 1,7 mln. litų Taryba skyrė socialinio būsto įrengimui, ,,Atžalyno“ ir Šviesiosios gimnazijų modernizavimui bei J. Basanavičiaus gatvės šaligatvių tvarkymui.

Rajono savivaldybės mero Rimanto Diliūno atsakymas priminė gana painų galvosūkį: ,,Jūs esate funkcinio, o ne struktūrinio komiteto pirmininkas.“

Vis tiek nušvies ,,kaip reikia“
Ar mero paaiškinimas reiškia, kad funkcinio komiteto nėra savivaldybės Tarybos struktūroje? O gal struktūriniai komitetai Taryboje neturi funkcijų?
Tarybos narys Boleslovas Rinkevičius pasiūlė šio mįslingo rebuso nenagrinėti – tiesiog šįkart V. Muntianą, kaip ir kitų Tarybos komitetų pirmininkus, įtraukti į rajono savivaldybės kaimo bendruomenių veiklos finansavimo komisiją, o ateityje jį kviesti į visus svarbius savivaldybės gyvenimo klausimus sprendžiančius pasitarimus.
Tačiau valdančioji dauguma tam nepritarė – į rajono savivaldybės kaimo bendruomenių veiklos finansavimo komisiją V. Muntiano balsų dauguma nutarta neįtraukti.
Ką gi, galima suprasti – valdantieji, matyt, nenori savo kompanijoje turėti dažnai juos kritikuojančio Tarybos nario. Kur kas ramiau be jo. Juolab kad šimtatūkstantiniais savivaldybės užsakymais maloninama rajono žiniasklaidos dalis vis tiek viską nušvies taip ,,kaip reikia“.

Viktoras Muntianas – rajono Tarybos komiteto pirmininkas, tačiau į komitetų pirmininkų susirinkimus nekviečiamas.

Viktoras Muntianas – rajono Tarybos komiteto pirmininkas, tačiau į komitetų pirmininkų susirinkimus nekviečiamas.

ES parama – gyvenimui branginti?
Be realaus atgarsio liko ir V. Muntiano pastaba apie tai, kad rajone neefektyviai naudojama Europos Sąjungos (ES) parama – pavyzdžiui, gyvenvietėse už ją rekonstruojami dideli sovietmečiu statyti kultūros namai.
,,Dabartinės valdančiosios daugumos atstovams teko būti Švedijoje, tad ir jie galėjo matyti, kaip tvarkomasi toje kur kas turtingesnėje šalyje.
O tvarkomasi ten racionaliau – gyvenviečių mokyklose įkuriamos ir aktų bei sporto salės, ir biblioteka, ir kitos bendruomenei būtinos įstaigos.
Negi mes turtingesni už švedus, kad nesinaudojame jų patirtimi? Juk žmonių mūsų kaimuose mažėja, tad ir gyventi reikia taupiau“, – sakė V. Muntianas.
Ir pridūrė, kad, išgryninus situaciją, Europos Sąjungos parama rajone dažnai naudojama tam, kad brangtų gyvenimas – juk rekonstruotus didelius pastatus reikės ir šildyti, ir prižiūrėti, o tai nemenkai kainuos.
Pasak V. Muntiano, turėtų būti atvirkščiai – Europos Sąjungos pinigus reiktų nukreipti ten, kur jie regeneruotų naujas pajamas, už kurias jau būtų galima ir tvarkyti teritorijas, ir gerinti socialinę aplinką, ir remti kultūrą bei sportą.
Tarybos narys Antanas Mikalauskas į tokias mintis sureagavo replika: ,,Išnaikinkite kultūrą ir sunyks visa tauta.“
Negi švedai jau sunaikino savo kultūrą ir tuoj išnyks patys?

Kai kur visgi taupo
Kai kur rajono Tarybos dauguma visgi taupo – pavyzdžiui, Ažytėnuose ir Plinkaigalyje nutarė likviduoti medicinos punktus. Vietiniai žmonės dėl to esą nė kiek nenukentės – juk gali pavažiuoti iki Krakių arba Kėdainių.
Pastarasis sprendimas itin ,,dera“ prie kito šiame posėdyje svarstyto klausimo – šių metų savivaldybės biudžeto pakeitimo: mat į jį neplanuotai įplaukė per 1,7 mln. litų papildomų pajamų.
Iš kur tiek pinigų atsirado? Ogi 1,2 mln. kaip specialiąją tikslinę dotaciją investicijų programoms skyrė valstybė, o dar per 0,5 mln. litų – bendrovės ,,Panevėžio energija“ dividendai.
Visos šios lėšos bus išleistos Kėdainių mieste – socialinio būsto įrengimui, ,,Atžalyno“, Šviesiosios gimnazijų modernizavimui ir J. Basanavičiaus gatvės šaligatvių tvarkymui.

One Response

  1. Romas

    Jokios funkcijos ar struktūros čia niekuo dėtos – Muntianas šitai chebrai netinka tuo, kad ilgokai buvo savas, o po to išdrįso pasitraukti. Be to, jis – ne Paulauskas: nepuola atgal ir neima giedoti šlovinančių ditirambų. Rajone tokių žmonių, deja, tėra vienas kitas…

    Atsakyti

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.