Panašu, kad vasario 14-osios posėdyje nebus išvengta aštrių debatų. Be svarbių klausimų dėl įvairių programų ir savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo, nemaža dalis kraštiečių laukia sprendimo dėl mokyklų tinklo pertvarkos plano patvirtinimo. 

Mokykloje - darželyje „Vaikystė“ pradinukų niekada netrūksta.

Mokykloje – darželyje „Vaikystė“ pradinukų niekada netrūksta.

„Kėdainių mugė“ jau rašė, kad mokyklos–darželiai „Puriena“ ir „Vaikystė“ prašo leisti šiose įstaigose nuo rugsėjo pirmosios ir toliau formuoti pirmąsias klases.

Tikslas – išgryninti įstaigas
2012 metų vasario mėnesį patvirtintame rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos plane buvo numatyta 2014 metų rugsėjį mokyklose–darželiuose „Puriena“ ir „Vaikystė“ nebeformuoti pirmųjų klasių. Tiesiog nutarta pamažu mokyklas-darželius palikti ikimokyklinėmis įstaigomis. Įgyvendinant švietimo įstaigų pertvarką per kelerius metus mieste liktų dvi išgrynintos gimnazijos, kuriose mokytųsi devintų–dvyliktų klasių mokiniai, trys pagrindinės mokyklos taptų progimnazijomis su pirmų – aštuntų klasių mokiniais, tarp jų ir pradinukais.
Tačiau tokį planą pakoreguoti nori „Vaikystės“ ir „Purienos“ bendruomenės, kurios išsakė norą tęsti pradinį mokymą savo įstaigose.

Tėvai nori įvairovės
Šių dviejų įstaigų tėvai įsitikinę, kad švietimo įstatymas leidžia pasinaudoti ugdymo įvairove. „Nei „Vaikystės“, nei „Purienos“ nėra pagrindo pertvarkyti, nes nuolat susidaro tėvų, norinčių šiose įstaigose mokyti vaikus, eilės. Paprastai mokyklas-darželius renkasi tėvai, kurių vaikučiai emociškai ar psichologiškai jautrūs. Mažose švietimo įstaigose vaikai išvengia patyčių ir nesaugumo. Prašome teisės pasirinkti, kur mums leisti mokyti vaikus. Neprašome kažką kurti naujai, tiesiog nenorime, kad būtų numarinta tai, kas yra patrauklu, populiaru ir reikalinga“, – Tarybos nariams tėvų nuomonę išsakė Žaneta Žilinskienė.

Nenori keisti planų
Tačiau Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius ir rajono mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė įsitikinę, jog plano keisti nereikėtų. „Turime derinti visos rajono švietimo sistemos poreikius. Esame vieni nuo kitų priklausomi, tad negalime daryti niekam išimčių. Gimnazijų ir pagrindinių mokyklų vadovai prieštarauja tinklo pertvarkos pakeitimams. Manau, kad turime būti principingi ir laikytis numatytų planų“, – viename posėdžių dėl rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos sakė N. Naujokienė.
Prieš Tarybos posėdį vykusiuose komitetų posėdžiuose Tarybos nariai nerado vieningo sprendimo, kaip pasielgti su švietimo tinklo pertvarka. Visų komitetų vadovai sakė, jog galutinis sprendimas bus priimtas vasario 14-ąją Tarybos posėdžio metu. „Mūsų komitetas kol kas nerado bendro sprendimo, galutinai apsispręsime Tarybos posėdžio metu. Atsargiai vertinu susidariusią situaciją. Gaila, kad turime uždaryti pradinį ugdymą darželiuose, tačiau žiūrint plačiau tenka pripažinti, jog nereikia griauti visos sistemos“, – Tarybos posėdžio išvakarėse sakė Verslo ir ūkio komiteto pirmininkas Juozas Baniota.
Taigi rajono Tarybos nariams teks gerokai pasukti galvas, kaip pasielgti priimant sprendimą dėl švietimo tinklo pertvarkų: ar įsiklausyti į kraštiečių norus, ar laikytis iš anksto sudėliotų planų.

About The Author

Related Posts

One Response

  1. Gediminas

    Nesu pedagogikos žinovas, bet visgi drįstu manyti, jog čia – kažkas ne taip. Juk kone tie patys žmonės prieš keliolika metų įtikinėjo, esą pradinukai kokybiškiausiai ugdomi vaikų darželiuose, dabar jau tvirtina, kad tokio darbo kokybė įmanoma tik mokyklose. Susidaro įspūdis, jog mūsų vadai, ką nori, tą ir įrodo. O argumentais tampa arba vieni kitiems prieštaraujantys teiginiai (nuo „reikia įvairumo“ iki „būtina vieninga sistema“), arba visada visur tinkantys ,,stinga lėšų“, „reikia taupyti“, „privalu gerinti proceso kokybę“ ir pan. Taupyti, be abejo, reikia, tačiau kaip tai suderinti su prabangių BMW pirkimu rajono valdininkams, atlyginimų už darbą dvigubinimu šios kadencijos Tarybos nariams, apleistų ,,Vikondos“ pastatų išpirkimu savivaldybės biudžeto lėšomis …?

    Atsakyti

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.