Paskutiniajame vasaros posėdyje rajono Tarybos nariai svarstė 27 klausimus.

Vietos valdžios dėmesio sulaukė ir sportas, ir vietimas, ir socialiniai klausimai.

Taryba bemaž vienbalsiai patvirtino artimiausių trejų metų strateginio veiklos plano patikslintas programas.

Taryba bemaž vienbalsiai patvirtino artimiausių trejų metų strateginio veiklos plano patikslintas programas.

„Svarbiausias šio posėdžio sprendimas susijęs su artimiausių trejų metų strateginio veiklos plano patikslintų programų tvirtinimu. Labai svarbūs Tarybos finansiniai sprendimai. Mes bemaž vienbalsiai sutarėme, kad skiriame lėšų Ligoninės skyriui, kuriame yra yra laboratoirijos bei stomotologų kabinetai. Kraštiečiai žino, kokiomis sunkiomis sąlygomis jie dirba. Jei Sveikatos apsaugos ministerija nerado lėšų šio korpuso atnaujinimui, tai tenka daryti savivaldybei. Džiugu, jog skyrėme lėšų ir darželių lauko pavėsinių atnaujinimui. Taip pat bus tvarkomi šaligatviai centrinbėje miesto gatvėje nuo Ramybės skvero iki „Lidl“parduotuvės. Patikslinome tas programas, kurios tikrai turės įtakos kraštiečių gyvenimo kokybei“, – pasibaigus posėdžiui sakė rajono meras Saulius Grinkevičius.

Rajono Taryba produktyviai padirbėjusi išeina vasaros atostogų ir kitą kartą posėdžiauti rinksis rugsėjo pabaigoje.

Rajono Taryba produktyviai padirbėjusi išeina vasaros atostogų ir kitą kartą posėdžiauti rinksis rugsėjo pabaigoje.

Patikslinus Veiklos plano programas bendras poreikis įgyvendinat priemones 2016 metais yra beveik 49,7 (buvo 51,8 mln. Eur), 2017 m. – 67,9 mln. Eur (buvo 65,1 mln. Eur), 2018 m. –73,0 mln. Eur (buvo 70,2 mln. Eur).

Nemažai diskusijų posėdyje kilo dėl pritarimo prioritetinių sporto šakų veiklos programoms. Tačiau ir joms Taryba pritasrė beveik vienbalsiai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 ir 21 straipsniais, atsižvelgiant į Kėdainių rajono Sporto tarybos 2016 m. birželio 21 d. posėdžio protokolą Nr. 2, sporto organizacijų prašymus, Kėdainių rajono savivaldybės taryba patvirtino šias prioritetinių sporto šakų programas: „Paramos ir labdaros fondo „Krepšinio angelai“ 2016-2018 metų Kėdainių krepšinio komandos „Nevėžis“ veiklos programa“, „Viešosios įstaigos „Sporto perspektyvos“ 2016-2018 m. futbolo komandos Kėdainių „Nevėžis“ veiklos programa, „Kėdainių bokso federacijos, bokso sporto šakos veiklos programa“. Dalinai bus finansuojama „Paramos ir labdaros fondo „Krepšinio angelai“ 2016-2018 metų Kėdainių krepšinio komandos „Nevėžis“ veiklos programą – 183 000,00 Eur, „Viešosios įstaigos „Sporto perspektyvos“ 2016-2018 m. futbolo komandos Kėdainių „Nevėžis“ veiklos programą – 100 000,00 Eur, Kėdainių bokso federacijos, bokso sporto šakos veiklos programą – 12 000,00 Eur, pagal Kėdainių rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginiame veiklos plane numatytas lėšas. Komandos turėdamos dalinį savo veiklos programų finansavimą galės tinkamai vykdyti sportininkų komplektaciją, pasiruošimą ir dalyvavimui šalies pirmenybėse, tarptautinėse varžybose. Tai skatins sportinių rezultatų siekimą, rajono garsinimą, didesnį vaikų, jaunimo pritraukimą sportuoti.

„Patikslinome tas programas, kurios tikrai turės įtakos kraštiečių gyvenimo kokybei“, - pasibaigus posėdžiui sakė rajono meras Saulius Grinkevičius.

„Patikslinome tas programas, kurios tikrai turės įtakos kraštiečių gyvenimo kokybei“, – pasibaigus posėdžiui sakė rajono meras Saulius Grinkevičius.

Daliniam prioritetinių sporto šakų veiklos programų metiniam finansavimui reikalinga 295 000,00 Eur. Pasak rajono mero, prioritetinių sporto šakų finansavimas grįžta į prieškrizinį lygį: „Pakeitę trijų sporto šakų finansavimo tvarką, joms skiriame daugiau lėšų. Tai leis geriau įgyvendinti programas ir siekti geresnių rezultatų.“

Be šių klausimų taip pat priimti sprendimai dėl dalinio projekto „Tradicinių amatų centro plėtra Arnetų name“, dėl papildomų etatų įsteigimo vaizdo kamerų stebėjimo punkto darbui, dėl nekilnojamo turto pokyčių.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.