Pasikeitus valdančiajai rajono koalicijai kartu su kitais naujokais darbą rajono Taryboje pradėjęs Saulius Sinickis jau spėjo pelnyti vieno iš aktyviausių rajono Tarybos narių vardą.

S. Sinickis palaikė sprendimą vėl atkurti bibliotekas kaimuose.

S. Sinickis palaikė sprendimą vėl atkurti bibliotekas kaimuose.

Jo patirtis ir žinios labai praverčia kolegoms. Pats S. Sinickis sako, kad nuolat susitikdamas su rajono gyventojais aiškiai supranta, kad didžiausi jų lūkesčiai dažniausiai yra susiję su vietos valdžios sprendimais bei su aukščiausiosios valdžios priimtais įstatymais.

Ar darbas rajono Taryboje tapo nauju išbandymu?
Aš nebijau iššūkių ir sprendimą būti rajono Tarybos nariu priėmiau suprasdamas, kad keisis ne tik mano kasdieninė darbotvarkė, bet ir stipriai išsiplės pareigų bei atsakomybių ratas. Darbas rajono Taryboje reikalauja disciplinos, mokėti planuoti darbus ir skirti daug dėmesio ne vienai kuriai nors grupei žmonių, o visai rajono bendruomenei: kiekvienam jos nariui su jo problemomis, situacija ir poreikiais.

Kokių savybių reikia žengiant į politiką?
Politikas, kuris atstovauja ar rengiasi atstovauti kitiems, pirmiausia, turi būti pats subrendęs kaip asmenybė, turėti susiformavusias pažiūras ir vertybių sistemą bei nuomonę įvairiais klausimais. Taip pat reikia tokių savybių kaip pareigingumas ir disciplina. Būtina nuolat viskuo domėtis – nieko nepraleisti pro pirštus. Politikas privalo nenutolti nuo žmonių: suprasti juos, klausytis.

Tarybos narys S. Sinickis (dešinėje) nevengia ūkiškų darbų, kai reikia padėti kraštiečiams.

Tarybos narys S. Sinickis (dešinėje) nevengia ūkiškų darbų, kai reikia padėti kraštiečiams.

Dažnai susitinkate su gyventojais?
Esu vienas aktyviausių Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių. Oficialiai susitikau su gyventojais ne vieną kartą, važiavau ir į kaimus, ir į vienkiemius. Į mane kreipėsi ne vienas žmogus. Visiems stengiuosi padėti spręsti jų problemas. Štai po susitikimo su gyventojais Gudžiūnuose pats sutikau ir pakalbinau žmogų, kuris turėjo, anot jo, dvejus metus neišspręstą problemą. Nelabai žmogus ir manimi patikėjo tą dieną, bet išklausius man tereikėjo teisingai surašyti prašymą jo vardu ir problemą kėlęs kiauras namų stogas buvo suremontuotas. Kitas atvejis buvo Vainikuose: kai žmonės pasakė savo bėdą, pamačiau, kad niekaip kitaip jiems negalėsiu padėti – pasiėmiau kastuvą į rankas ir kartu su bendraminčiais sutvarkiau problemų kėlusį kelią. Man patinka nenuvilti žmonių.

Koks yra Tarybos nario darbas?
Pirmiausia aš susipažįstu su kiekvienu sprendimo projektu, kuris yra užregistruotas ir pateiktas svarstyti rajono Tarybai. Sprendimų būna ir 35, ir 50, o jie visi svarbūs. Turi ne tik perskaityti, bet ir susivokti, kaip klausimas, už kurį balsuosiu, pakeis rajono žmonių gyvenimus, kokias turės pasekmes kraštui.
Nors projektus rajono Tarybos liberalų frakcijoje išsamiai pristato rajono meras Saulius Grinkevičius, to nepakanka: dar kartą juos svarstome posėdyje ir su valdančiosios koalicijos partneriais. Vėl juos analizuojame, nagrinėjame, ginčijamės. Tada klausimai svarstomi komitetuose. Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komitete mes dar atidžiau sprendžiame būtent mums pavestus nagrinėti uždavinius. Paskui su pataisomis keliaujame į Tarybos posėdį, kuriame ir priimami galutiniai sprendimai. Taigi būna daug svarstymų, interesų derinimų, bet tai labai svarbu, nes galime išgirsti kiekvieną nuomonę, kiekvieną pasiūlymą ar įvertinimą.

Kuo vadovaujatės apsispręsdamas balsuoti už sprendimus?
Prieš priimant sprendimą aš nevengiu kalbėtis su ūkininkais, pedagogais, medikais, visais, kurių veiklos sritį keičia konkretus klausimas. Noriu išsiaiškinti ir suvokti visas galimas priimto sprendimo pasekmes, naudą bendruomenei, bandau nuspėti ir galimą žalą. Svarbiausia rengiant, svarstant ir priimant sprendimą atsiriboti nuo asmeninių interesų, išmokti būti neutraliam ir atsilaikyti suinteresuotų pusių spaudimui ar poveikiui. Atskirti nepagrįstas žmonių baimes nuo realių pavojų.

Ar esate pasirengęs dirbti Seime?
Dvejų metų darbas rajono Taryboje man jau leidžia išmanyti visą problemų spektrą rajone. Manau, kad pakankamai gerai žinau, kuo gyvena rajono žmonės, kokie jų lūkesčiai. Esu Kėdainių rajono vietos veiklos grupės valdybos narys, dalyvauju posėdžiuose, projektų svarstymuose, analizuoju duomenis. Žinau, kuo gyvena kraštiečiai. Įgijau tą reikalingą praktinio patyrimo minimumą, kad būčiau pasirengęs dirbti Seime. Tikrai suprantu, kad Seime man tektų dirbti dar daugiau, bet esu pasiruošęs priimti ir šį iššūkį.

Saulius Sinickis:

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys, prisiekęs 2015 metų balandžio 17 dieną.
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto primininko pavaduotojas.
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas.
Vietos valdžios atstovas Kėdainių rajono vietos veiklos grupės valdyboje.
Visuomeninės administracinių ginčų komisijos pirmininkas
Peticijų komisijos pirmininkas
Administracinės komisijos narys

Kandidatas į LR Seimo narius Saulius Sinickis spalio 6 d., ketvirtadienį, nuo 10 iki 12 val. kviečia kraštiečius diskusijai adresu Didžioji g. 41 Kėdainiai.

Politinė reklama bus apmokėta iš specialiosios rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 144

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.