Dešimtasis rajono Tarybos posėdis, vykęs priešpaskutinę metų dieną, praėjo be didelių ginčų ir diskusijų. Priimti visi svarstyti klausimai – nuo strateginio veiklos plano tvirtinimo iki naujų etatų įsteigimo.

Rajono meras S. Grinkevičius džiaugiasi didėjančiu dėmesiu kaimams.

Rajono meras S. Grinkevičius džiaugiasi didėjančiu dėmesiu kaimams.

Pasak rajono mero Sauliaus Grinkevičiaus, naujoji Taryba dirbo tikrai daug ir konstruktyviai. „Metai buvo darbingi. Juokaudamas galiu pasakyti, kad iš mūsų galėtų net Seimo nariai pasimokyti, nes jie per metus surengia apie keturiasdešimt posėdžių, o mes per devynis mėnesius posėdžiavome net devynis kartus. Priėmėme daug svarbių sprendimų, kurie turėtų pagerinti kraštiečių gyvenimo kokybę. Mes dirbame žmonėms. Kraštiečiai mumis pasitikėjo, tad turime tą pasitikėjimą pateisinti“, – pasibaigus paskutiniajam metų Tarybos posėdžiui sakė S. Grinkevičius.

Paskutiniajame šių metų posėdyje Tarybos nariai pritarė visiems klausimams.

Paskutiniajame šių metų posėdyje Tarybos nariai pritarė visiems klausimams.

Rajono vadovas paskutiniajame posėdyje išskyrė keletą itin svarbių klausimų. „Labai svarbu, kad mes sutartinai pritarėme būsimų trejų metų strateginiam veiklos planui. Iš viso esame parengę vienuolika programų. Laukia didelės investicijos. Jų dėka gerinsime kraštiečių gyvenimą pradedant švietimu, kultūra, socialinės apsaugos plėtojimu, baigiant kultūros paveldo išsaugojimu, turizmo plėtojimu ir infrastruktūros gerinimu. Tačiau labiausiai džiaugiuosi, kad kaimuose daugės etatinių darbuotojų. Mes pritarėme ir kultūros darbuotojų įdarbinimui Krakėse, Lančiūnavoje bei Kalnaberžėje. Taip pat bus įdarbinti bibliotekai vėl atgaivinamuose Ąžuolaičių ir Keleriškių filialuose. O labiausiai smagu, kad seniūnijose aktyvėjant įvairaus amžiaus žmonių sportiniam judėjimui, administracijos kaimiškosiose seniūnijose bus įsteigti po 0,25 etato sporto metodininko. Mana, kad dėmesio kaimams tikrai nėra per daug, o tokie sprendimai tik rodo, jog einama teisingu keliu siekiant kaimus išlaikyti gyvybingus“, – sakė S. Grinkevičius.

Rajono taryba taip pat patvirtino naujus savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatus, pritarė naujoms Sporto centro teikiamų paslaugų kainoms, sutarė dėl viešųjų darbų sąrašo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.