Kitais metais Kėdainių rajono kultūros ir meno darbuotojams padidės atlyginimai. To pasiekta rajono merui Sauliui Grinkevičiui su Kultūros ministerija pasirašius memorandumą bei rajono savivaldybės tarybai skyrus papildomas lėšas. Prie iniciatyvos didinti kultūros ir meno darbuotojų atlyginimą prisidėjo ir kitos šalies savivaldybės.

Atlyginimams – savivaldybių ir valstybės biudžetų lėšos

„Kultūrai skiriamos lėšos sukuria ne tik pridėtinę ekonominę vertę, užtikrina socialinius ir kultūrinius poreikius visuomenėje, bet ir didina regionų ir vietos savivaldos patrauklumą, stipriną kultūrinį identitetą“, – teigiama šalies savivaldybių ir Kultūros ministerijos susitarime, kurį pasirašė Kėdainių rajono meras S. Grinkevičius.

Konstatavus faktą, jog savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo atlyginimai yra vieni mažiausių viešajame sektoriuje, ieškota būdų, kaip juos didinti. O tai gyvybiškai svarbu norint išvengti neigiamų pasekmių kultūros politikos raidai.

Reikiamų lėšų visos šalies kultūros ir meno srityse dirbančių žmonių atlyginimų didinimui šalies biudžete rasti nepavyko, todėl pasitelktos savivaldybės. Joms dalinai prisidėjus prie iniciatyvos, tapo aišku, jog kultūros ir meno darbuotojai sulauks didesnių atlyginimų.

„Tai pirmasis atvejis istorijoje, kai ministerija su savivaldybėmis pasirašė tokį susitarimą. Suprantame, jog kultūros ir meno sričių darbuotojų atlyginimai nėra dideli, tačiau ši funkcija – ne savivaldybių, bet valstybės. Tad atlyginimų didinimą turi finansuoti vyriausybė, o ne savivaldybės. Tiesiog mes, savivaldybių vadovai, į visa tai pasižiūrėjome labai geranoriškai, suprasdami, kad mūsų kultūros darbuotojai daug ir sunkiai dirba, prisidėjome prie problemos sprendimo“, – sakė Kėdainių rajono meras S. Grinkevičius.

Įsipareigojimas – trejiems metams

Kėdainių rajone kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimui iš vietos savivaldybės biudžeto skirta 41 tūkst. eurų. Dar tiek pat lėšų skyrė Kultūros ministerija.
„Nuo 2019 metų sausio šių darbuotojų atlyginimai padidės 38 eurais“, – sakė Kėdainių rajono administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis.

Atlyginimai rajono kultūrininkams didėja savivaldybei su Kultūros ministerija pasirašius susitarimą, kuriuo abi pusės pasižadėjo nuo sausio kiekviena skirti po 19 papildomų eurų atlyginimų kėlimui.

„Tai daugiau politinis įsipareigojimas trejus metus į priekį, pradedant nuo 2019 metų sausio 1 dienos, prisidėti prie kultūros ir meno darbuotojų atlyginimo kėlimo, labai konkreti suma įvardinta, ministerija prisideda 19 eurų ir tiek pat prisideda savivaldybės“, – po susitarimo su savivaldybėmis pasirašymo yra sakiusi kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.