Vaiduokliais virtę, pavojų keliantys kadaise veikusių kolūkių pastatai jau ne vieną dešimtmetį yra tapę nemenku galvos skausmu daugeliui šalies savivaldybių. Juos nušluoti nuo žemės paviršiaus dažniausiai trukdo lėšų trūkumas bei iki galo neišspręsti juridiniai klausimai. Tačiau Kėdainių rajone pavojų keliančių bei kraštovaizdį darkančių statinių mažėja. Šiais, 2019 metais ketinama nugriauti 12 apleistų fermų, kadaise veikusių sandėlių.

Pritarė vienbalsiai

Atsisveikinimas su griuvėsiais. Taip galima pavadinti Kėdainių rajone vykstantį procesą. Pasinaudojant Europos Sąjungos parama atsikratoma savininkų neturinčiomis, pavojų keliančiomis bei kraštovaizdį darkančiomis pamėkliškomis griuvenomis.

Paskutiniame praėjusių, 2018 metų rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta nuo žemės paviršiaus nušluoti 12 apleistų pastatų.

Tai senos fermos, stūksančios Sangailių, Pašėtės, Žeimelių, Joknių kaimuose. Kadaise veikusios obuolių saugyklos Pagirių miestelyje, seniai nebeveikiantys vandenvalos įrengimai Mlodzinavos kaime, griuvėsiais virtęs trąšų sandėlis Meironiškių kaime bei dvi apleistos fermos Gersonės kaime.

Visi šie pastatai – avarinės būklės, keliantys pavojų žmonėms. Dar 2018 metų birželio pradžioje teismo jie pripažinti savininko neturinčiu, bešeimininkiu turtu bei perduoti rajono savivaldybės žinion. Įstatymai numato, jog savivaldybė yra atsakinga už jai perduoto, tačiau niekam nereikalingo turto likvidavimą bei aplinkos sutvarkymą.

Sprendimui nugriauti šiuos statinius savivaldybės tarybos posėdyje pritarta vienbalsiai, „už“ balsavo visi 24 dalyvavę tarybos nariai.

Rajonas – tarp pirmaujančių šalyje

Šių 12 avarinės būklės, niekam nebereikalingų griuvenų likvidavimas – nugriovimas, laužo išvežimas bei aplinkos sutvarkymas kainuos 155,9 tūkst. eurų.

Didžioji šios sumos dalis, 132,5 tūkst. eurų, – Europos Sąjungos paramos lėšos, o rajono savivaldybės indėlis – 23,4 tūkst. eurų. Finansavimas sovietmečiu statytų kolūkinių fermų bei kitų griuvenomis virtusių pastatų likvidavimui skiriamas pagal kraštovaizdžio apsaugos programą.

„Noriu padėkoti Daivai Ramanauskienei, kuri labai gerai dirba šį darbą. Jau esu minėjęs, kitose savivaldybėse europiniai pinigėliai net nepaimami, nes neturima specialistų, kurie paruošia dokumentaciją ir viską sutvarko iki galo“, – rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu kalbėjo meras Saulius Grinkevičius.

Meras pasidžiaugė, jog pagal Europos Sąjungos paramos panaudojimą griaunant avarinės būklės statinius, Kėdainių rajonas yra tarp pirmaujančių savivaldybių visoje šalyje.

„Pas mus tikrai mažėja šeimininko neturinčio nekilnojamojo turto, kuris apgriuvęs, aplūžęs“, – konstatavo rajono savivaldybės vadovas S. Grinkevičius.

Griaus ir sodybas, ir lauko tualetą

Savivaldybės taryba taip pat pritarė siūlymui nurašyti bei likviduoti beviltiškai nusidėvėjusius statinius Truskavos seniūnijoje.

Griauti nuspręsta prie buvusio Pavermenio dvaro esantį higienos reikalavimų neatitinkantį lauko tualetą, taip pat 1968 metais statytus ūkinius pastatus Truskavos miestelyje, Trumpojoje gatvėje.
Tokio paties likimo šiais metais sulauks ir 1934 metais Suradgalio kaime iškilęs gyvenamasis namas, kuriame gyveno nuomininkai. Šiuo metu konstatuota, kad pastato būklė – itin prasta, jį remontuoti nėra tikslinga.

Griaunama bus ir sodyba Šiukštuliškių kaime. Jos ūkiniai pastatai apgriuvę, sukrypę, o gyvenamojo namo konstrukcijos supuvusios.

Šių statinių likvidavimu bei aplinkos sutvarkymu turės pasirūpinti seniūnijos.

Mieste neliko vaiduokliu virtusio malūno

Su pavojų keliančiais griuvėsiais atsisveikinama ne tik kaimiškose vietovėse, bet ir Kėdainių mieste. Praėjusių metų vasarą pagaliau buvo nugriautas ne vieną dešimtmetį parko pašonėje stūksojęs buvęs malūno pastatas. Dar 1992 metais jis aukcione buvo parduotas privačiam asmeniui, tačiau nuosavybės dokumentai liko tinkamai nesutvarkyti, o pastatas – neprižiūrimas. Galiausiai, teismo sprendimu, statinys buvo perduotas savivaldybės žinion.

„Šis malūnas beveik tris dešimtmečius stovėjo apgriuvęs ir tikrai nepuošė miesto, kėlė grėsmę žmonėms. Todėl, besirūpindami žmonių saugumu, miesto įvaizdžiu, šią problemą sprendėme visomis įmanomomis priemonėmis. Todėl buvo atliktos tam tikros procedūros tam, kad būtų pašalinta griūties grėsmė bei būtų sutvarkyta aplink esanti teritorija“, – tuomet akcentavo S. Grinkevičius.
Pastatams griauti savivaldybė skelbia viešųjų pirkimų konkursus, kuriuose gali dalyvauti atestuotos, teisę atlikti šiuos darbus turinčios įmonės.


Kėdainių rajone bešeimininkiu turtu teismo pripažinta 170 objektų. Iki šiol jau nugriauti 133 pavojų keliantys, avarinės būklės statiniai. 2019 metais pasirašoma sutartis su rangovais dėl 12 objektų likvidavimo ir teritorijos sutvarkymo.

Pagal Europos Sąjungos finansuojamą priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ nugriautas 41 objektas ir sutvarkyta 5,5 ha teritorija. Projekto vertė 129 tūkst.148 Eur (109 tūkst. 775,83 Eur – ES finansavimas, 19 tūkst. 372 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos).

About The Author

Related Posts

One Response

  1. Na

    Na, tai bus verkšlenimo buvusiems, kurie dešimtmečiais grožėjosi tais griuvėsiais nedrįsdami prisiliesti. Kaip, kad dėl sugriauto malūno mieste buvo vograujama, jog ne taip griovė. Tačiau, kodėl vengiama parašyti pavardę to pono, kuris buvo nupirkęs malūną, bet turbūt sąmoningai netvarkė dokumentų.

    Atsakyti

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.