Paskutiniajame šių metų rajono Tarybos posėdyje pritarta daugiau kaip pusšimčiui klausimų. Ilgesnių diskusijų sukėlė sprendimai dėl administracijos struktūros pertvarkymo, bibliotekų tinklo pertvarkymo, prioritetinių sporto šakų finansavimo bei turto nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“.

Rajono Tarybos opozicija susilaikė nuo sprendimo kuo greičiau pradėti pertvarkyti bibliotekų tinklą.

Rajono Tarybos opozicija susilaikė nuo sprendimo kuo greičiau pradėti pertvarkyti bibliotekų tinklą.

Nors ir daug diskusijų bei ginčų sukėlė klausimas dėl rajono savivaldybės bibliotekų 2014 – 2017 metų tinklo pertvarkos plano, galutinis sprendimas jam pritarti pasėjo nemenkų abejonių.

Uždarys mažiausias
Kėdainių rajone viešosios bibliotekos paslaugas teikia 39 bibliotekos: pagrindinė biblioteka ir 38 struktūriniai-teritoriniai padaliniai, iš kurių 36 yra kaimiškosiose seniūnijose. Miegėnų ir Truskavos filialai vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas. Kitos 3 rajono kaimiškųjų seniūnijų pagrindinės mokyklos turi bibliotekas, kurios aptarnauja tik mokyklos bendruomenę. Rajone veikiantis bibliotekų tinklas yra pats didžiausias šalyje.
Klausimą dėl bibliotekų pertvarkos tinklo pristatęs Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas sakė, kad naujai sutvarkius rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos tinklą bus sudarytos sąlygos rajono gyventojams racionaliai naudotis informaciniais ištekliais, bibliotekos paslaugos išliks prieinamos visiems Kėdainių rajono gyventojams. „Rajone per dešimt metų sumažėjo apie 12 tūkstančių gyventojų, vadinasi, ir bibliotekų lankytojų mažėjo, tačiau šios įstaigos tinklas nejudinamas ilgiau kaip dešimtmetį. Pertvarkas diktuoja gyvenimas. Susitikome su kaimų, kuriuose neliks bibliotekų, gyventojais. Su jais aptarėme, kaip toliau bus teikiamos paslaugos. Mūsų kaimų bendruomenės yra labai bendruomeniškos ir įsipareigojo pačios pasirūpinti informacijos sklaida. Planuojame uždaryti mažiausius kaimų filialus. Per ketverius metus bibliotekų neliks Ąžuolaičių, Keleriškių, Plinkaigalio, Pelutavos ir Kunionių kaimuose. Nė viena bibliotekininkė neliks be darbo – kai kurios bus įdarbintos bibliotekos struktūrose, o kai kurios netrukus išeis į užtarnautą poilsį“, – Tarybos nariams aiškino K. Stadalnykas. Penkiolikai narių pritarus ir devyniems susilaikius bibliotekų tinklo pertvarkai buvo pritarta.
Rajono Tarybos narys Saulius Grinkevičius net keletą kartų K. Stadalnyko klausė, ar tikrai kaimai neliks nuskriausti, ar tikrai bus pasirūpinta jų švietimu ir informacijos sklaida. „Pritariu bibliotekų tinklo optimizavimui ten, kur yra ir viešosios bibliotekos filialas, ir mokyklos biblioteka. Tokiu atveju vienos bibliotekos galima atsisakyti, tačiau bent vieną bibliotekos tašką kaime reikia palikti. Prieš kurį laiką garsiai gyrėmės, kad beveik visuose didesniuose kaimuose įrengėme viešosios interneto prieigos taškus bibliotekose, o dabar internetą iš kraštiečių atimame. Neramu ir dėl bibliotekininkių. Juk ne visos uždaromų bibliotekų darbuotojos arti pensinio amžiaus, kai kurioms moterims tik 42 ar 55 metai. Manau, kad su pertvarka kiek paskubėta“, – sakė S. Grinkevičius.

Vedėjas pasakė netiesą
Išnagrinėjus bibliotekų tinklo pertvarkos ketverių metų planą aiškėja, kad permainų sulauks ne tik minėtų kaimų bibliotekos, bet ir Vikaičių, Okainių, Dotnuvos, Surviliškio, Labūnavos, Aristavos ir Mantviliškio kaimų bibliotekos.
O Ąžuolaičių, Keleriškių, Plinkaigalio, Pelutavos ir Kunionių kaimų bendruomenių pirmininkai pasibaigus Tarybos posėdžiui atvirai pripažino, kad apie planus uždaryti jų gyvenvietėse esančias bibliotekas sužinojo tik išvakarėse sulaukę K. Stadalnyko skambučių. „Jokio pokalbio su kaimo bendruomene dėl bibliotekos likimo nebuvo. Ponas Stadalnykas tik vakar paskambino ir informavo, kad norima uždaryti Plinkaigalio biblioteką. Gaila, kad iš mūsų norima atimti paskutinį kultūros židinį, juk netekome mokyklos, bendruomenės namų neturime. Labai daug skaitytojų bibliotekoje nebūna, tačiau vaikų, norinčių pasinaudoti ten esančiu kompiuteriu, visada apstu. O tas pastatas likęs tuščias greičiausiai taps vaiduokliu“, – praėjusio penktadienio popietę sakė Plinkaigalio kaimo bendruomenės pirmininkas Erikas Augustinavičius.
Keleriškių bendruomenės pirmininkė Roberta Navagruckienė taip pat sakė tik Tarybos posėdžio išvakarėse sulaukusi skambučio, kad bus uždaroma jų kaimo biblioteka. Moteris apgailestavo, kad kaimo vaikai liks be internetinės prieigos: „Tikrai ne visuose namuose yra kompiuteriai ir internetinė prieiga. Bibliotekoje nuolat sudaromos vaikų eilės, kad visi norintys galėtų pasinaudoti kompiuteriu.“ Panašiai kalbėjo ir Pelutavos kaimo pirmininkas Rimvydas Lukošius. Jo teigimu, viešojo interneto netektis kaimui bus labai skaudi, nes juo naudojasi ir vaikai, ir suaugusieji.
Panašu, kad bibliotekų netenkančių kaimų bendruomenės kol kas net nežino, kad praras šias įstaigas, ir apie tokį vietos valdžios sprendimą greičiausiai sužinos arba perskaitę laikraščius, arba pakalbėję su kaimynais. O Tarybos nariams pateikta bibliotekų tinklo pertvarkos plano paskirtis – sudaryti sąlygas rajono gyventojams naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, gauti kokybiškas paslaugas panaudojant informacines technologijas, racionaliai išdėstytą bibliotekų tinklą – tik valdančiajai daugumai nuskambėjo įtikinančiai.

Savivaldybėje mažėja darbuotojų
Beveik vienbalsiai priimtas sprendimas ir dėl pokyčių savivaldybės administracijos struktūroje. Po permainų administracija sumažės dviem darbuotojais. Rajono Taryba pritarė tam, kad būtų panaikintas Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyrius vietoje jo įsteigiant Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių. Dvi vyriausios specialistės (aplinkosaugai) perkeliamos į Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių, viena vyriausia specialistė (atliekų tvarkymo bei rinkliavų administravimo klausimais) į Bendrąjį skyrių. Vyriausias specialistas (civilinei ir priešgaisrinei saugai), vyriausias specialistas (mobilizacijai ir civilinei saugai), vyriausias specialistas (savivaldybės gydytojas), vyriausias specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) tampa tiesiogiai pavaldūs savivaldybės administracijos direktoriui. Į pasiūlytą įsteigti Civilinės metrikacijos ir archyvo skyrių iš Bendrojo skyriaus perkeliami 3 specialistai, kurie archyvo funkcijas vykdys Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriuje. Pasiūlyta, kad Centralizuoto vidaus audito skyrius būtų tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

Finansavimas trims sporto šakoms
Kaip ir pernai prioritetinėmis sporto šakomis rajono Taryba paliko krepšinį, futbolą ir boksą. Šiai trijulei iš rajono biudžeto 2014 metais planuojama skirti 350 tūkstančių litų finansavimą. Mažiau lėšų gaus krepšinis, mat šįmet jam teko 224 tūkstančiai, o kitąmet žadama skirti 200 tūkstančių. Futbolui lėšų daugės – nuo 95 tūkstančių iki 125 tūkstančių. O bokso finansavimas išlieka toks pat – 25 tūkstančiai litų. Rajono Tarybos narys Saulius Grinkevičius sakė, kad profesionalų sportą rajone reikėtų remti net daugiau negu tai daroma dabar: „Profesionalams lėšų nereikėtų gailėti, nes jie yra pavyzdys vaikams. Tik turėdami į ką lygiuotis vaikai sportuos ir sieks gerų rezultatų.“

Valdytojas – pusei amžiaus
Rajono Taryba 49 metams be aukciono UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ išnuomojo valstybei nuosavybės teise priklausančius ir šiuo metu Kėdainių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomus žemės sklypus, esančius miesto pakraštyje.
„Kėdainių laisvajai ekonominei zonai“ savivaldybė perdavė žemės sklypus, kurių bendras plotas 130,5470 ha. Išnuomojus ir perdavus žemės sklypus bendrovei, jie bus subnuomojami investuotojams teisės aktų nustatyta tvarka. Jei bendrovei „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ nepavyks surasti investuotojų ir ji nepateisins savo įsipareigojimų – per penkerius metus įdarbinti 375 asmenis ir pritraukti arti 70 milijonų litų, tai jai bus taikomos finansinės sankcijos – kasmetinės milijono litų baudos.

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.