Skambėjo patriotinės dainos, o į salę, nešini Trispalvėmis ir balionais, žygiavo tautiniais rūbeliais pasidabinę vaikai.

Per Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio minėjimą darželinukai giedojo Lietuvos himną, dainavo, šoko, ėjo rateliu.

Per Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio minėjimą darželinukai giedojo Lietuvos himną, dainavo, šoko, ėjo rateliu.

Vyresnioji auklėtoja Vilma Jasenkaitė visus pasveikino su atbundančia gamta, parskrendančiais paukšteliais, su žaliuojančiu rugio daigeliu, kuris rudenį virs gardžia duona. O juk visa tai ir yra Tėvynė.
Vaikučiai dainavo, deklamavo, ėjo ratelius. Pedagogės jiems suvaidino sakmę „Kaip atsirado žemė“.
,,Purienos“ vaikų darželyje patriotiškumas, meilė ir pagarba Tėvynei, jos papročiams bei tradicijoms ugdomi nuolat.
Tuo užsiima ne tik pedagogės, bet ir informacinių technologijų operatorius Arvydas Kantautas. Būtent jis pasiūlė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-ąsias metines minėti darželio kieme prie papuoštų įstaigos langų.
Visi iškilmingai sugiedojo Tautišką giesmę, skandavo ,,Lietuva!“, linksminosi. O pavaduotoja Zita Dzidzinavičienė visus pakvietė į viktoriną „Ar pažįsti savo Tėvynę“, kurią vedė pailgintos dienos grupės auklėtoja Monika Unikaitė.
Parengta pagal meninio ugdymo pedagogės Dalytės Ivoškienės ir vyresniosios auklėtojos Vilmos Jasenkaitės laišką.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.