Nijolės Jadvygos Kulnickienės pilna visur. Visada pasitempusi, besišypsanti moteris neslepia, kad išėjusi į užtarnautą poilsį laiko visai neturi ir brangina kiekvieną minutę: „Nesuprantu, kaip galima dejuoti, kad nėra ką veikti. Man paroje dvidešimt keturių valandų maža.“

N. J. Kulnickienė prieš dvylika metų išleido pirmąją poezijos knygą „Erdvės sparnais“, o šiuo metu jau yra parengusi antrąją eilėraščių rinktinę.

N. J. Kulnickienė prieš dvylika metų išleido pirmąją poezijos knygą „Erdvės sparnais“, o šiuo metu jau yra parengusi antrąją eilėraščių rinktinę.

N. J. Kulnickienė daugeliui kraštiečių žinoma kaip nepataisoma optimistė, sąžiningumą ir pareigingumą vertinanti kūrėja.

Medicina nurungė pedagogiką
Nuo vaikystės svajojusi būti mokytoja baigusi mokyklą ji pasirinko felčerės specialybę. „Gal pabūgau, kad neįstosiu į pedagoginį institutą. O ir tėvų griežto žodžio pritrūko. Dariau ką norėjau. Su drauge išvažiavome priduoti dokumentų, tai ir atsidūrėme medicinos mokykloje. Tačiau tikrai nesigailiu pasirinkto kelio. Visada dirbau su žmonėmis. Esu laiminga dėl to, ką dariau“, – sakė N. J. Kulnickienė.

Pakeliui antroji poezijos knyga
Ponia Nijolė – gerai žinoma kūrėja. Moteris prieš dvylika metų išleido pirmąją poezijos knygą „Erdvės sparnais“, o šiuo metu jau yra parengusi antrąją eilėraščių rinktinę.
„Kūryba į mano gyvenimą atėjo savaime. Gal dešimtoj klasėj turėjome pareigą globoti jaunesnių klasių mokinius. Kartu su jais reikėdavo rengti vaidinimus. Kadangi norėjau juos padaryti įdomius ir šmaikščius, tai teko parašyti ne vieną ketureilį. Tai gaudavosi tarsi savaime. Tai pastebėję mokytojai paprašė padėti leisti sienlaikraščius. Vėliau turiningas laisvalaikis sekė ir studijuojant ir baigus studijas. Aktyvistė buvau ir likau iki šiol“, – sakė poetinio žodžio meistrė.

 

N. J. Kulnickienės kūryba nelieka nepastebėta – jos eilėraščiai gula ir į rinktines, ir į spaudos puslapius.

N. J. Kulnickienės kūryba nelieka nepastebėta – jos eilėraščiai gula ir į rinktines, ir į spaudos puslapius.

Priklauso kelioms organizacijoms
Šiandien N. J. Kulnickienė – net kelių organizacijų narė. Ji yra poezijos ir kitų menininkų asociacijos „Branduma“ Kėdainių skyriaus „Kėdainių menininkai“ pirmininkė, taip pat vadovauja Lietuvos kaimo rašytojų Kėdainių skyriui, yra krašto poetų klubo „Varsna“ valdybos narė bei gėlininkų mėgėjų draugijos asociacijos narė.
„Veiklos tikrai netrūksta, nes dar mano gyvenime yra sportas, kelionės ir darbas“, – sakė ponia Nijolė.

Gėlės papildo kūrybą
Moteris neslepia, kad poezija ir gėlės – didžiausios jos gyvenimo aistros. „Sovietmečiu gėlės į gyvenimą atėjo iš reikalo. Kadangi su vyru Stasiu norėjome gero gyvenimo, tai pradėjome auginti gėles. Teko ir rožes, ir gvazdikus, ir kalijas, ir frezijas auginti. Iš būtinybės atėjusios vėliau gėlės liko dėl malonumo. Dabar gėles nuo ankstyvo pavasario šiltnamyje pradedu auginti, kad galėčiau papuošti sodybos aplinką“, – sakė gėlininkė mėgėja.

Vyras Stasys – didelis kūrėjos ramstis ir pagalbininkas.

Vyras Stasys – didelis kūrėjos ramstis ir pagalbininkas.

Kūryba – Dievo dovana
Paklausta, iš kur semiasi kūrybinių idėjų, N. J. Kulnickienė atsako greitai: „Eilės ateina iš aukščiau. Kūryba yra Dievo dovana. Intensyviai rašyti pradėjau jau senokai ir tai darydavau naktimis. Būdavo, prabundu, pajuntu įkvėpimą, pasiimu storą sąsiuvinį ir suguldau, ką jaučiu. Vyras juokdavosi ir mano naktinių rašymų, tačiau vėliau pradėjo raginti dalintis su kitais tuo, ką parašau. Mane kurti skatina draugai, aplinka, meilė, džiaugsmai ir vargai. Net Japonijoje įvykęs žemės drebėjimas neliko mano nepastebėtas. Apie tą skaudžią nelaimę taip pat parašiau eilėraštį“, – atviravo kūrėja. Moteris neslepia, kad nuo jaunystės iki šiol rašo dienoraštį, kuriame yra ir įvairių pamąstymų. „Esu labai dėkinga savo gyvenimo palydovui – vyrui Stasiui už visapusišką palaikymą. Tik jo dėka su eilėraščiais aš išėjau į viešumą. Kai pradėjau kurti eiles, tai dariau tik sau. Vyras, jas perskaitęs, vis ragino dalytis su kitais. Taip gimė pirmoji knyga, taip parengėme antrąją, taip pakeliui ir knygelė vaikams“, – sakė N. J. Kulnickienė.

Gėlės – antra didžioji poetės meilė.

Gėlės – antra didžioji poetės meilė.

Viešumo reikia kaip oro
Ponios Nijolės kūryba nuolat publikuojama įvairiose rinktinėse, rajono spaudoje. „Dabar viešumo reikia kaip oro. Dabar vis prie sąsiuvinio prisėdu vakarais. Metams bėgant supratau viena – mintis reikia pagauti labai operatyviai. Jei iš karto nesurašau eilių, tai vėliau jų atsiminti nebegaliu. Esu įsitikinusi, kad kiekvienas po savęs turime palikti erdvėje bent keletą pėdų, kurios laikui bėgant bus pridengtos užmaršties skraiste“, – savo pastebėjimais dalijosi kūrėja.
Nijolė Jadvyga Kulnickienė daro viską, kad Kėdainių kūrėjų vardas kuo garsiau skambėtų tarp kolegų. „Stengiamės dalyvauti visur ir visada. Labai džiugu, kai kėdainiečių kūryba yra girdima“, – sakė optimizmo nestokojanti moteris.
Nijolės ir Stasio Kulnickų svetingi namai tapo kūrėjų susibūrimo vieta. „Žiemą renkamės svetainėje ir dalijamės naujausia kūryba, aptariame veiklas, renginius. Vasarą mūsų prieglobsčiu tampa sodas, kuris gaivina tyruma ir gaivuma. Smagu, kai namuose aidi bičiulių ir bendraminčių balsai“, – sakė aktyvioji kūrėja.

Susigrąžint nebegaliu

Dienos šviesoj aš apakau,
Mėnulio pilnaty praregėjau,
Kitų žingsnius skaičiavau,
Savų nebegirdėjau.
Dienos šviesoj daug
praradau,
Aklai viskuo tikėjau,
Mėnulio pilnaty aš supratau,
kad metai nuskubėjo.
Susigrąžint nebegaliu,
Ką praradau ir kuo šventai
tikėjau,
Laiko švytuoklė tiksi
palengva…
Truputį apmaudu,
Kad laiko vingiuos
Vėlai praregėjau.

Nutieskit lieptą

Nutieskit lieptą man per
sraunią upę,
Kurios aš niekaip perbrist
negaliu.
Aš noriu kitame krante
nubusti,
Basa braidyti paupio
smėliu…
Mane vilioja ta kita krantinė,
Žinau, surasiu laimės ten
takus,
Ryto skaidria rasa ten veidą
prausiu,
Vaiskesnis daug atrodys ten
dangus.
Nutieskit lieptą man į kitą
krantą –
Ten saulės spinduliai daug
karštesni.
Paliksiu šiapus visą savo
mantą,
Ten išsinešiu tiktai ašaras,
Kad žmonės šitame krante
Būtų laimingesni.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.