Kiekviename mūsų tūno karalius, pakalbink, ir jis pasirodys.
(Skandinavų patarlė) 

Kėdainiečiai mokėsi ir projektinius darbus rengė kartu su kolegomis iš Kauno miesto bei rajono, Kaišiadorių ir Prienų.

Kėdainiečiai mokėsi ir projektinius darbus rengė kartu su kolegomis iš Kauno miesto bei rajono, Kaišiadorių ir Prienų.

Neformalioji švietimo lyderystės programa sutelkė Lietuvos švietimo bendruomenę: keturiuose moduliuose mokėsi net 274 įstaigų vadovai, pedagogai, savivaldybių lyderiai.
Programos apimtis – 200 kontaktinių ir 800 savarankiško mokymosi valandų, kurios buvo išdėstytos per beveik pusantrų metų.
Iš Kėdainių rajono savivaldybės pagal pateiktas paraiškas šiai programai buvo atrinkta 15 švietimo įstaigų darbuotojų. Visą kursą įveikė aštuoni.
Kėdainiečiai mokėsi ir projektinius darbus rengė kartu su kolegomis iš Kauno miesto bei rajono, Kaišiadorių ir Prienų.
Švietimo darbuotojai diskutavo, dalijosi patirtimi, dirbo komandose, atliko įvairius tiriamuosius darbus, stengėsi sukurti palankią lyderystei aplinką, ugdyti kuo daugiau atsakingų, kūrybingų ir nuolat besimokančių švietimo profesionalų.
Paskutinysis lyderių susitikimas ir parengtų projektinių darbų pristatymas vyko Prienų krašto muziejuje. Diskutavome apie namų darbų diferencijavimą skirtingų poreikių vaikams, kaip padidinti mokymosi vertę, aptarėme Kėdainių lyderių klubo veiklą.
Mokslus paįvairino edukacinė programa „Duonos kelias“, po kurios kiekvienas į namus grįžome su karštu pačių suformuotu duonos kepalėliu.
Pabaigai – kelios programos dalyvių mintys:
„Esu įsitikinusi, kad lyderis – žmogus, turintis idėjų ir būtinai pasekėjų, kurie tas idėjas bando, diegia, įgyvendina.“
„Lyderis privalo būti atviras naujoms idėjoms, pasirengęs mokytis iš kitų, lankstus, siekiantis tikslo optimistas.“
„Mokytojas lyderis – savo srities profesionalas, kuriantis palankią veiklai aplinką, gebantis panaudoti jos pokyčius, nuolat siekiantis tobulėti ir skatinantis tai daryti kitus.“

Parengta pagal neformaliosios švietimo lyderystės programos dalyvės Aidos Bilinskienės laišką

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.