Birželio 11 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus atsistatydinimą iš pareigų pagal Kanonų teisės kodekso 401 kanono 1 paragrafo nuostatas.

Šventasis Tėvas patenkino arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsistatydinimą.

Šventasis Tėvas patenkino arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsistatydinimą.

Naujuoju Kauno arkivyskupu metropolitu Šventasis Tėvas paskyrė dabartinį Panevėžio vyskupą Lionginą Virbalą.

Kol paskirtasis arkivyskupas perims arkivyskupijos valdymą, arkivyskupijai toliau vadovaus arkivyskupas Sigitas Tamkevičius apaštalinio administratoriaus teisėmis.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.