Teikiant paslaugas ar ruošiantis jas teikti, paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad jos būtų teikiamos saugiai. Pagal Produktų saugos įstatymą saugi paslauga yra tokia paslauga, kuri teikiama pagal numatytas sąlygas ir nepažeidžiant teisės aktuose paslaugai nustatytų saugos reikalavimų, jos teikimo metu ar po to nekelia jokios grėsmės vartotojų gyvybei ir sveikatai arba kelia ne didesnę grėsmę negu ta, kuri teisės aktuose nustatoma kaip leistina. Leidimas-higienos pasas – tai dokumentas, kuris liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 

Higienos-pasasLeidimą-higienos pasą privalo turėti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, ligoninių veiklą, kitą asmens sveikatos priežiūros veiklą vykdantys fiziniai ar juridiniai asmenys. Jis būtinas ir ugdymo veiklą, stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų, apgyvendinimo paslaugų veiklą, grožio paslaugų, soliariumo paslaugų, sporto klubų paslaugų, pirčių, saunų, baseinų paslaugų, skalbyklų paslaugų veiklą vykdantiems juridiniams ar fiziniams asmenims. Kosmetikos gaminių gamyba, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų teikimo veikla, kremavimo veikla užsiimantys asmenys taip pat turi turėti leidimą higienos pasą.

Leidimo-higienos paso išdavimo procedūros metu įvertinama ar pateikti visi dokumentai, atliekamas ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas vykdymo vietoje. Vertinimo metu įvertinama – teritorijos, pastatų (patalpų), kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, įrengimas (įskaitant patalpų vėdinimo sistemas); įrangos, reikalingos ūkinei komercinei veiklai vykdyti; su ūkinės komercinės veiklos vykdymu susijusių fizikinės, cheminės, biologinės taršos; savikontrolės sistemų programų dokumentai; fizinio ar juridinio asmens ar filialo darbuotojų pasirengimas (kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, asmenų sveikatos žinių pažymėjimai, asmens medicininės knygelės). Jeigu ūkinė komercinė veikla yra susijusi su stacionarių triukšmo šaltinių naudojimu (pvz. kondicionavimo ir vėdinimo sistemų), tuomet gyvenamojoje aplinkoje privalo būti atlikti stacionarių triukšmo šaltinių matavimai. Atliekant ligoninių, ugdymo įstaigų, stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų, apgyvendinimo paslaugų veiklų vertinimą yra įvertinamas iš aplinkos sklindantis triukšmas. Soliariumų paslaugas teikiančiuose objektuose įvertinama kiekvienos soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta.

Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, yra išduodamas leidimas-higienos pasas neterminuotam laikotarpiui.

Leidimo-higienos paso orginalas arba kopija turi būti pateiktas vartotojams matomoje vietoje.

Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyrius 2013 metais išdavė 95 leidimus-higienos pasus. Daugiausiai jų išduota grožio paslaugų veiklai (36 leidimai), ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai (32 leidimai), ugdymo veiklai (13 leidimų). Taip pat buvo išduoti leidimai-higienos pasai kitai asmens sveikatos priežiūros veiklai (6), sporto klubų (1), apgyvendinimo paslaugų (1), saunų, baseinų paslaugų (1), soliariumų (3), stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų (1), žmogaus palaikų laidojimo paslaugų teikimo veikloms (1). Du leidimus-higienos pasus buvo atsisakyta išduoti (grožio paslaugų ir apgyvendinimo veikloms), nes patalpų, kuriose buvo numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitiko ūkinės komercinės veiklos, kuriai prašoma leidimo-higienos paso.

Paslaugų gavėjai naudodamiesi fizinių ar juridinių asmenų, neturinčių leidimo-higienos paso, teikiamomis paslaugomis, rizikuoja gauti nekokybišką paslaugą, taip pat savo ar savo artimųjų sveikata. Jeigu paslaugos teikiamos ar veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso, jų reikėtų atsisakyti ir apie tai raštu informuoti Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyrių (tel. 8 347 51648, el.p. kedainiai@kaunovsc.sam.lt).

Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus vyriausioji specialistė

Sandra Buinovskienė, tel. (8 347) 51648, el. p. sandra.buinovskiene@kaunovsc.sam.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.