Garsus menininkas abstrakcionistas Ramūnas Čeponis ryžosi eksponuoti savo darbus neįprastoje erdvėje – ,,Lietuvos krematoriume“ atidarė parodą. Šia paroda įmonių grupė AB „K2 LT“, valdanti „Lietuvos krematoriumą“ bei rituali­nių laidojimo paslaugų teikėją UAB „Rekviem LT“, paminėjo veiklos dešimtmetį ir pratęsė visuomenei duotą įsipareigojimą tokioje netradicinėje vietoje nuolat rengti profesionalių menininkų parodas, atviras visuomenei ir atskleidžiančias šios erdvės perspektyvas. Paveikslai pirmą kartą eksponuojami visose krematoriumo erdvėse – atsisveikinimo su velioniu bei palydėjimo salėse.

Apmąsto egzistencinius klausimus

Pasak daugiau kaip 30 personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje surengusio dailininko Ramūnio Čeponio, savo paveiksluose jis siekia atskleisti žmogaus vidaus gelmes, apčiuopti tikrojo AŠ kontūrus, prisiliesti prie šviesos ir tamsos ribos: „Per kūrybą atsiranda galimybė atpažinti savo didybę ir menkumą, meilę ir neapykantą, pakilimus ir nuopuolius. Čia tyla prabyla pažinimu, ramybe, džiaugsmu, bet atsiskleidžia ir svaiginanti tamsos kančia.“

Dailininkas prisipažino, kad jam visada įdomu paveikslais sukurti tam tikrą dvasinę aplinką. Savo kūryboje jis išgyvena ir apmąsto egzistencinius klausimus – gyvybės, mirties, kūrybos, vilties, beprasmybės momentus, žmogaus mirties bei nemirtingumo prasmes.

Dailininkas prisipažino, kad jam visada įdomu paveikslais sukurti tam tikrą dvasinę aplinką. Savo kūryboje jis išgyvena ir apmąsto egzistencinius klausimus – gyvybės, mirties, kūrybos, vilties, beprasmybės momentus, žmogaus mirties bei nemirtingumo prasmes. R. Čeponio teigimu, į „Lietuvos krematoriumą“ dažniausiai atvyksta emociškai sužeisti žmonės, tikėtina, kad būnant čia jiems kyla panašių, kaip ir jam klausimų bei jausenų. Todėl dailininkas norėjo savo paveikslais prisidėti prie vilties skatinimo liūdintiems, amžinybės šviesos prisilietimo potyrio.

AB „K2 LT“ direktorius Vytenis Labanauskas (iš dešinės) pabrėžė, kad ši paroda yra jau 15-oji. Šalia dailininkas Ramūnas Čeponis.

Linijos ir spalvos turi prasmę

Kaip parodos atidarymo dieną pasakojo R. Čeponis, darbus, kurie eksponuojami krematoriume, atrinko pasitaręs kartu su direktoriumi Vyteniu Labanausku. Kad darbai pakviestų nusiraminti arba ramiai pamąstyti.

,,Norisi tokioje situacijoje žmonėms kažkiek padėti, atsiremti žvilgsniu, mintimi, jausmu. O padėti gali ir spalvos, formos, tam tikra pusiausvyra, kurią darbuose stengiuosi išryškinti. Mano darbuose neaktyvios spalvos bei formos. Dirbu, dažus tepdamas keliais sluoksniais. Pirmas sluoksnis paprastai būna raudonas, oranžinis, kiti sluoksniai – ramūs, pilki, tik momentais, tarsi žiežirbos išryškėja pirmasis ryškus sluoksnis. Vienuose paveiksluose vyrauja horizontalė, tarsi gyvenimo pusiausvyra, į paviršių blykstelna raudona, tarsi gyvybės spalva. Kiti darbai – daugiau aktyvūs, juose daugiau gyvybės ir emocijos, kad žmogui galėtų pažadinti kokius nors pojūčius.

Tokia meninę išraišką priimta vadinti abstarkcija.Tačiau tų darbų aš nelinkęs vadinti abstrakcija, kadangi tai nėra koks nors žaidimas, man visada svarbus turinys – linijos, spalvos turi prasmę. Aš kalbu tokia forma. Darbų pavadinimai mažai apriboti, nesukonkretinti –,,Ašis”, ,,Brūkšnys”, ,,Dvipusės” ir kt.

15-oji paroda skirta įmonės veiklos dešimtmečiui

Parodos atidarymo metu AB „K2 LT“ direktorius Vytenis Labanauskas pabrėžė, kad paroda yra jau 15-oji.

„Džiaugiamės, kad mūsų įmonių grupė ne tik skaičiuoja dešimt sėkmingos veiklos metų, per kuriuos išaugome į dvi įmones, bet ir nuosekliai tęsia bendradarbiavimą su žinomais Lietuvos dailininkais. Vis daugiau iškilių menininkų prisideda prie mūsų iniciatyvos ir palaiko idėją savo darbais išskaid­rinti čia atvykstančiųjų mintis ir suteikti sakralią ramybę“, – sakė V. Labanauskas.
,,Šie darbai yra abstraktūs, norėjome, kad į juos žvelgdami, žmonės galėtų atrasti tai, ką jie patys jaučia. Šie paveikslai, kaip minėjo autorius, yra daugiasluoksniai, kaip ir mes savo gyvenimą galime sudėlioti iš daugelio sluoksnių.Tai, kas buvo kažkada, šiandien išlenda į paviršių. Man džiugu, kad darbai teikia viltį. Atrenkant darbus šiais erdvei norėjome, kad žmonės, kurie atvažiuoja pas mus, galėtų rasti tą viltį ir įžvelgtų gyvenimo tęstinumą. Paveikslai, turintys simbolinę liniją, iš dalies ir atspindi tai. Gyvenimas yra tęstinis, jis nesibaigia žmogaus mirtimi, jis neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tikimės, kad visi, kurie apilankys, ne tik palydėdami savo artimuosius, bet ir atvažiavę pažiūrėti šių darbų, galės savaip įžvelgti gyvenimo prasmę”, – filosofiškais apmąstymais užbaigė AB „K2 LT“ direktorius.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.