Kėdainių rajono savivaldybė pasirengusi suteikti paramą sunkiai besiverčiantiems privačių būstų nuomininkams, tačiau norinčiųjų pasinaudoti tokia galimybe neatsiranda jau antri metai.

Savivaldybė galėtų kompensuoti būsto nuomos mokestį sunkiai gyvenančioms šeimoms, bet neatsiranda nuomos sutartis įteisinti norinčių būstų savininkų.

Savivaldybė galėtų kompensuoti būsto nuomos mokestį sunkiai gyvenančioms šeimoms, bet neatsiranda nuomos sutartis įteisinti norinčių būstų savininkų.

Nelinksta įteisinti
„Pagrindinė problema šiandien yra ta, kad nėra būstų savininkų, kurie norėtų išnuomoti būstą socialiai remtiniems žmonėms ir įregistruoti sutartį Registrų centre“, – teigia rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Žukauskienė.
Būsto nuomos įteisinimas – viena iš pagrindinių sąlygų, kurią turi įvykdyti privačių būstų savininkai tam, kad jų nuomininkai galėtų gauti viso nuomos mokesčio ar jo dalies kompensaciją. Kompensacijos būtų mokamos iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybei, kurios praėjusiais metais buvo skirta daugiau kaip 28 tūkstančiai eurų. Metų gale, neatsiradus norinčiųjų gauti kompensaciją, suma buvo sumažinta. Kadangi prašančiųjų kompensuoti nuomos mokestį neatsirado, šią sumą teko grąžinti į valstybės biudžetą. Šiems metams, atsižvelgiant į poreikio nebuvimą, skirta vienu tūkstančiu mažesnė suma, bet panašu, kad ji irgi liks nepanaudota.

Padėtų neturintiems būsto
Nauja paramos forma, įteisinta Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, ketinama padėti būsto neturintiems žmonėms, kurie ilgus metus laukia socialinio būsto. Pasak I. Žukauskienės, šie asmenys arba šeimos dabar gali gauti komercine tvarka mokamo nuomos mokesčio visą arba dalinę kompensaciją, jei jie tinkamą būstą nuomojasi rinkoje iš kitų fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus savivaldybę) ir turi teisę į paramą.
„Pretenduoti gali visi, turintys teisę į socialinio būsto nuomą – tai yra, žmonės, neturintys tinkamo nuosavo būsto ir kurių deklaruotas turtas, įskaitant per metus gautas pajamas, neviršija įstatyme nustatytų dydžių“, – sakė vyriausioji specialistė.
Pavyzdžiui, asmens be šeimos turtas neturi viršyti 5712, o vidutinės mėnesio pajamos – 272 eurų. Dviejų – trijų asmenų šeimos bendras turtas neturi viršyti 11 424, o vidutinės mėnesio pajamos, kurios šiuo atveju skaičiuojamos šeimai bendrai – 535,50 euro. Turto ir pajamų ribos 4 bei daugiau asmenų šeimoms skaičiuojamos ne bendrai, o vienam šeimos nariui. Jo turtas negali viršyti 5712, o pajamos – 161,50 eurų per mėnesį.

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė I. Žukauskienė sako, kad nuomotojai yra atsargūs ir vengia nuomoti būstus socialinės paramos gavėjams.

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė I. Žukauskienė sako, kad nuomotojai yra atsargūs ir vengia nuomoti būstus socialinės paramos gavėjams.

Kokios kompensacijos tikėtis
Pasak I. Žukauskienės, nuomos mokesčio kompensacijos dydis kiekvienoje savivaldybėje skiriasi, ir jis kasmet perskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka, įvertinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos metams tvirtinamus bazinius kompensacijos dydžius.
Taigi šiais metais Kėdainių rajone vieno mėnesio kompensacijos dydis vienam šeimos nariui yra 7,55 euro. Šią sumą padauginus iš šeimos narių skaičiaus, galima sužinoti kompensacijos dydį visai šeimai. „Nuo nuomojamo būsto dydžio kompensacija nepriklauso, tačiau jame vienam šeimos nariui turi tekti ne mažiau kaip 8 kvadratiniai metrai naudingojo ploto ir kompensacija negali būti didesnė nei nuomos sutartyje nurodytas nuomos mokesčio dydis“, – apie kitas sąlygas informavo savivaldybės specialistė.
Kompensacija būtų mokama už kiekvieną komercinės nuomos mėnesį nuo jos paskyrimo iki tol, kol galioja nuomos sutartis, nuomininkai gyvena išsinuomotam būste ir turi teisę į paramą.

Reikės deklaruoti pajamas
Pašnekovės teigimu, gaunant kompensaciją galima gauti ir valstybės remiamą būsto kreditą, ir laukti eilėje socialinio būsto nuomos. „Tiesa, tas laikotarpis, per kurį šeima gauna kompensaciją, nėra įskaitomas į bendrą buvimo sąrašuose socialinio būsto nuomai laiką. Todėl, jei gausite kompensaciją, gali tekti ilgiau laukti socialinio būsto“, – atkreipia dėmesį I. Žukauskienė.
Pašnekovė primena, ką reikia daryti, norint pasinaudoti šia parama: reikia įsirašyti į socialinio būsto laukiančiųjų eilę, savivaldybės administracijai pateikti prašymą ir nuomojamo būsto nuomos sutartį. Tiems, kas jau įsirašę į sąrašus, gali tekti atnaujinti savo duomenis. Kreiptis reikėtų į 415 kabinetą, tel. 8 347 69581.
Kompensaciją gaunančios šeimos privalės kasmet iki gegužės 1 d. deklaruoti turtą ir pajamas, o jei teisė į kompensaciją bus prarasta, apie tai reikės pranešti savivaldybės vykdomajai institucijai.

Kėdainiai – ne didmiestis
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, spalio pabaigoje šia paramos forma naudojosi apie 400 žmonių 22-ose šalies savivaldybėse. Daugiausia kompensacijų gavėjų buvo Vilniuje. Dar viena paramos forma – išperkamąja būsto nuoma – Lietuvoje nesinaudoja nė viena šeima. „Pagrindinė priežastis, kurią nurodo ministerija ir su kuria susiduriame mūsų rajone – būstų nuomotojai nenori įteisinti nuomos veiklos, – sakė I. Žukauskienė. – Be to, tenka pripažinti, kad būstų savininkai yra atsargūs ir nenori nuomoti būsto darbo neturintiems socialinių pašalpų gavėjams, šeimoms su mažais vaikais. Mes kone kas savaitę gauname nusiskundimų dėl savivaldybės socialinio būsto nuomininkų, kurie pažeidinėja viešąją tvarką, tad toks privačių būstų savininkų atsargumas iš dalies yra suprantamas.“
Panašias priežastis, dėl kurių stringa įstatyme numatytos paramos įgyvendinimas, mato ir rajono savivaldybės Tarybos narys, Tarybos Verslo ir ūkio komiteto pirmininkas Virmantas Pikelis. „Kiek teko domėtis, mūsų rajone būsto nuomotojai yra pavieniai asmenys, kurie į būsto nuomą nežiūri kaip į paslaugą ar verslą, nešantį pajamas. Daugeliui aktualu tik tai, kad būtų sumokėti mokesčiai už šildymą ir kitas paslaugas. Tik nedidelė jų dalis linkę sudaryti sutartį su nuomininku ir tik tais atvejais, kai įsipareigojimai labiau ilgalaikiai“, ­– sakė pašnekovas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad dėl emigracijos daugėja tuščių butų, tačiau jie taip ir stovi negyvenami. Pasidomėjęs šiuo klausimu, pašnekovas sako sužinojęs, jog emigrantai linkę neįsileisti nuomininkų, nes jų pajamos leidžia patiems išlaikyti paliktą būstą, ir taip apsisaugoti nuo galimų skolų ir nuniokojimo.
„Yra dar viena pusė – kiek bendravau su nuomotojais, susidaro įspūdis, kad su tam tikru atsargumu žiūrima į socialiai remtinas šeimas. Jos neretai tapatinamos su socialinės rizikos šeimomis. Būsto nuomotojai nelinkę veltis į galinčias kilti keblias situacijas su nuomininkais ir kaimynais, baiminasi skolų“, – mano V. Pikelis.

Savivaldybė nurodinėti negali
Tad ką daryti, jei nepavyksta išsinuomoti būsto? Savivaldybės administracija gali pasiūlyti tik pasinaudoti kita paramos forma ir išsinuomoti socialinį būstą ar apsigyventi bendrabutyje. „Jei norintys išnuomoti butą žmonės pageidaus, mes galėsime potencialiems nuomininkams pranešti apie esamą pasiūlą, bet net ir tuomet nuomos sutarties sudarymas ir jos sąlygos yra šalių susitarimo reikalas, kuriame savivaldybės administracija nedalyvaus“, – sakė I. Žukauskienė.
Savivaldybės administracija negali padėti susirasti nei nuomotojų, nei nuomininkų, reguliuoti nuomos sąlygų ar garantuoti nuomininkų įsipareigojimų vykdymo.

Įteisinus veiklą – pajamų mokestis
Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, šiais metais verslo liudijimus gyvenamosios paskirties patalpų nuomai Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje yra įsigiję 16 gyventojų, iš jų – 10 kėdainiečių.
Pasak Kauno VMI viršininkės Juditos Stankienės, nusprendus išnuomoti būstą pagal verslo liudijimą, reikia sumokėti savivaldybių nustatytą fiksuotą pajamų mokestį ir įsigyti verslo liudijimą. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje 2016 metams šiai veiklai nustatytas 58 eurų gyventojų pajamų mokestis. Jei patalpos nuomojamos ne visus metus, mokestis apskaičiuojamas proporcingai verslo liudijimo laikotarpiui.
Reikia atkreipti dėmesį, jog įsigijus verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, patalpos gali būti nuomojamos tik gyventojams. Pajamos iš tokios nuomos per kalendorinius metus neturi viršyti 45 000 eurų.
„Metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 dienos tereikia deklaruoti gautas pajamas, jokių papildomų mokesčių mokėti nereikia“, – teigė J. Stankienė.
Jei nenorite pirkti verslo liudijimo, yra kitas būdas – reikia raštu sudaryti nuomos sutartį ir įregistruoti ją valstybės įmonėje Registrų centras. Mokesčių inspekcijai apie sutartį pranešti nereikia. Pasirinkus šį būdą, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos tereikia deklaruoti gautas nuomos pajamas ir sumokėti 15 procentų gyventojų pajamų mokestį.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.