Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d. vyks papildomas paraiškų rinkimas pagal 2007−2013 metų KPP priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

Stogas siferinisNacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai paraiškas priiminės savivaldybėje liepos 8 ir 22 dienomis nuo 9 iki 12 valandos.

Išsamesnę informaciją, priemonės įgyvendinimo taisykles, paraiškos formą galima rasti Žemės ūkio ministerijos svetainėje www.zum.lt. Visi keliami reikalavimai pareiškėjui pateikti priemonės veiklos įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 3D-132.

Papildomos informacijos galite gauti seniūnijose ar savivaldybėje, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje.

Kėdainių Rajono savivaldybės vyr. specialistė Rūta Švedienė

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.