Nors praėjęs šeštadienis daugelį gąsdino bene didžiausiu šalčiu šią žiemą, apie vidurdienį į Kultūros centrą traukę žmonės išdavė, jog ten vyksta nemažas renginys. 

Vokalinis-instrumentinis ansamblis „Papartis“ atšventė dešimties metų veiklos jubiliejų.

Vokalinis-instrumentinis ansamblis „Papartis“ atšventė dešimties metų veiklos jubiliejų.

Dainos mylėtojų šalčiai neišgąsdino – jie skubėjo į instrumentinio-vokalinio ansamblio „Papartis“ kūrybinės veiklos dešimtmečio šventę.
„Mums dainavimas šiame ansamblyje yra gyvenimo būdas ir didelis malonumas. Į kiekvieną pirmadienį porą valandų vykstančias repeticijas einame kaip į darbą. Ir tą darome labai noriai. Mūsų kolektyvas kaip didelė darbi šeima. Esame tikri bičiuliai, kurie vienas kitą palaiko, padrąsina, padeda, paguodžia“, – pačius gražiausius žodžius apie „Papartį“ koncerto dieną kalbėjo šiame kolektyve dainuojančios moterys.
Dešimtmetį švenčiantis „Papartis“ – 4 dainingos moterys ir septyni vyriškiai. Kolektyvui jau kuris laikas vadovauja nepailstantis Vytautas Bička.

Šiuo metu „Papartį“ puošia keturių moterų (iš kairės) Onutės, Irenos, Elenos ir Aldonos) dainingi balsai.

Šiuo metu „Papartį“ puošia keturių moterų (iš kairės) Onutės, Irenos, Elenos ir Aldonos) dainingi balsai.

Šventė sau ir draugams
Pasak ansamblio vadovo, šis kolektyvas turi labai daug draugų, tad praėjusių metų pabaigoje papartiečiai vis dažniau pradėjo kalbėti, kad reikia paminėti veiklos dešimtmetį: „Kadangi turime labai griežtą repeticijų grafiką – renkamės dainuoti kiekvieną pirmadienį, tai mūsų moterys vis dažniau prakalbo, jog reikia pirmojo jubiliejaus šventės. Esame gana žinomi rajone, dažnai važiuojame koncertuoti į seniūnijas, turime daug draugų ir kituose rajonuose. Tad nusprendėme, kad reikia surengti šventę ir sau, ir savo draugams. Smagu, kad jubiliejaus pasiruošime nelikome vieni. Mums padėjo ir savivaldybės vadovai, ir Kultūros centro darbuotojai, ir kiti bičiuliai. Smagu, kad šiandien galime jiems atsidėkoti iš visos širdies traukdami mūsų dainas.“

Kolektyvo vadovas Vytautas (antras iš dešinės) džiaugiasi, jog nuo ansamblio susikūrimo jam ištikimi trys vyrai (iš kairės) Leonas, Vladas ir Jonas.

Kolektyvo vadovas Vytautas (antras iš dešinės) džiaugiasi, jog nuo ansamblio susikūrimo jam ištikimi trys vyrai (iš kairės) Leonas, Vladas ir Jonas.

Jubiliejaus dieną „Papartį“ dainomis sveikino pensininkų asociacijos „Jonavos bočiai“ ansamblis „Dobilas“, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Kėdainių skyriaus moterų ansamblis „Giedra“, šiltus linkėjimus perdavė kaimyninio Radviliškio rajono Baisogalos pagyvenusių žmonių asociacijos ansamblio „Sidabrinė gija“ narės.

Dainuoja „nesudėvėtas“ dainas
Ne vienas „Paparčio“ narys yra labai užimtas ir dainuoja ne viename kolektyve. Pasak tokių užimtuolių, kai viena koja įmini į turiningą veiklą, tai sustoti nebegali. „Papartis“ daugumai mielas tuo, kad šis kolektyvas mokosi ir dainuoja „nesudėvėtas“ dainas. „Mes stengiamės atrasti primirštas, jaunystėje girdėtas ir užmarštin nueinančias dainas. Mūsų repertuare iš pradžių buvo apie trisdešimt kūrinių, o dabar jis beveik patrigubėjęs. Jau turime paruošę apie aštuoniasdešimt dainų. Dainuojame senas liaudies dainas, romansus. Esame dėkingi Kazimierui Kupriui už jo pagalbą derinant ir styguojant repertuarą. Būna, kad vieną dainą pasiūlo vienas, kitą – kitas narys. Taip ir sudėliojame programas. Norime dainuoti kuo įvairesnes dainas“, – sakė V. Bička.

Kurį laiką „Papartyje“ dainavęs Elmuntas nepraleido progos pasidžiaugti buvusio kolektyvo gimtadieniu.

Kurį laiką „Papartyje“ dainavęs Elmuntas nepraleido progos pasidžiaugti buvusio kolektyvo gimtadieniu.

Vyrams moteriška paspirtis
Savo istoriją „Papartis“ pradėjo skaičiuoti 2006 metais. „Labai sėkmingai gyvavęs aklųjų ir silpnaregių ansamblis „Temela“ vis dažniau pradėjo į savo programą kviesti grojančius vyrus. Taip dabar jau šviesios atminties šviesuolis Pranas Bazaras iš tų grojančių vyriškių subūrė „Papartį“. Iš pradžių jame muzikavo aštuoni vyriškiai, vėliau jau man stojus prie ansamblio vairo atsirado noras kolektyvą papildyti dainingomis moterimis. Taip ir tapome mišriu vokaliniu-instrumentiniu ansambliu. Labai smagu, kad savo kolektyve turime net tris senbuvius, kurie jame nuo pat pirmųjų susikūrimo dienų. Tai nei repeticijų, nei koncertų nepraleidžiantys Vladas, Leonas ir Jonas“, – „Paparčio“ susibūrimo istorija dalijosi V. Bička.

Norinčiųjų pasiklausyti „Paparčio“ dainų netrūko. Jų neišgąsdino net didelis šaltis.

Norinčiųjų pasiklausyti „Paparčio“ dainų netrūko. Jų neišgąsdino net didelis šaltis.

Įpareigoja duotas pažadas
Vadovaujant Pranui Bazarui ansamblis sėkmingai gyvavo, džiugindavo savo dainomis ir melodijomis įvairių švenčių dalyvius. „Puikiai menu, kaip mes susirinkome į vadovo gimtadienį. Jis jau skundėsi pablogėjusia sveikata ir labai apgailestavo, jog nebegali visų jėgų skirti „Paparčiui“. Kaip dabar menu, kaip Pranas mane pasivedė į šoną ir paprašė neleisti „Paparčiui“ nuvysti. Tada jam pažadėjau, kad šis ansamblis gyvuos, kol aš būsiu gyvas. Tas bičiuliui duotas pažadas mane įpareigoja kolektyvą vesti pirmyn. O tai daryti ir nėra sunku. Visi jo nariai yra dideli muzikos mylėtojai ir puoselėtojai“, – sakė V. Bička.
Atšventę pirmąjį jubiliejų „Paparčio“ nariai turi gražių planų – niekada nesiskirti su dainomis. „Mums jokie gimtadieniai nėra riba. Tiesiog ir toliau repetuojame, dainuojame, gludiname repertuarą ir mielai laukiame kvietimų į koncertus. Juk dainavimas mums – didelė šventė“, – sakė „Paparčio“ vadovas.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.