[adsense_inserter id=“%postId%“]

Prieš 28-erius metus maža šalis Lietuva tapo didele ir svarbia šalimi, apie kurią kalbėjo didžiosios valstybės. Viso pasaulio dėmesio centre atsidūrė Lietuvos ir jos piliečių taiki kova už laisvę. Deja, taikūs buvo tik mūsų piliečių žingsniai. Sovietų Sąjunga nebuvo pasirengusi taikiai pasitraukti iš okupuotos teritorijos. 1991 metų sausio 13-oji pažymėta keturiolikos mūsų tautos ir sūnų ir dukterų žūtimi.

Jau 28 metus lietuvių tauta Sausio 13-ąją lenkia galvas prieš didvyrius, kurie, mirdami už laisvę, pelnė nemirtingumą.

Kėdainiuose renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai, prasidėjo šv. Mišiomis. 12 valandą abiejose Kėdainių bažnyčiose (Šv. Jurgio ir Šv. Juozapo) buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius ir gyvus laisvės gynėjus.

Po šv. Mišių kalbėjusi Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Olga Urbonienė sakė, kad ši diena yra ypač svarbi jauniems žmonėms. Jie gimė jau laisvoje šalyje ir apie Sausio 13-osios įvykius žino tik iš vadovėlių ar pasakojimų. Tačiau būtent jaunoji karta yra atsakinga už tai, kad tokie įvykiai nepasikartotų. Jie turi laisvę ir privalo ją išsaugoti.

„Aš tikiu, kad kiekvienas lietuvis neabejodamas stotų ginti savo šalies. Aš tikiuosi, kad to daugiau niekada neprireiks,“ – sakė mero pavaduotoja O. Urbonienė.

Po šv. Mišių Kauno gatvės kapinėse buvo pagerbtas kėdainiečių, žuvusiųjų Sausio 13-ąją, Alvydo Kanapinsko ir Vytauto Koncevičiaus atminimas.

Susikaupimo tyloje buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakutės.

14 valandą kėdainiečiai rinkosi į Daugiakultūrį centrą. Kėdainiškio Valentino Abariaus ir aktoriaus, bardo Giedriaus Arbačiausko koncerto „Dainuojame Laisvei“ klausėsi jauni ir seni. Valentinas Abarius, prieš prakalbindamas savo gitarą, tarė susirinkusiems: „Aš esu iš tų, kuriems Sausio 13-osios įvykiai yra istorija. Todėl man labai gera matyti pirmose eilėse sėdinčius pagyvenusius žmones su uniformomis. Aš sakau Jums ačiū. Už tai, kad jūs buvote ten, ir už tai, kad jūs dabar esate čia“.

Skambios bardų dueto atliekamos dainos kvietė kalbėti ne tik apie kainą, kurią sumokėjo 1991-aisiais lietuviai už laisvę. Dainos kvietė džiaugtis laisve. Laisvė − tai prigimtinė žmogaus teisė, kurios niekas nepajėgs atimti tol, kol tauta gerbia ir prisimena savo didvyrius.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.