Rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius primena, kad dėl nemokamo mokinių maitinimo galima kreiptis per visus mokslo metus.

Rugsėjo mėnesį nemokamas maitinimas skirtas 1391 rajono mokiniui.

Rugsėjo mėnesį nemokamas maitinimas skirtas 1391 rajono mokiniui.

Skyriaus duomenimis, šių metų rugsėjo mėnesį nemokamas maitinimas buvo skirtas 1391 mokiniui. 968 iš šių vaikų gyvena kaimiškosiose seniūnijose, 423 – miesto seniūnijoje.
Pasak Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Redos Kelmelės, šis skaičius kinta, nes dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis per visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai. „Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 153 eurai“, – primena specialistė.
Dėl sunkios bendrai gyvenančių asmenų padėties (dėl ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų, ar vaikus augina neįgalūs bendrai gyvenantys asmenys, arba nors vienas iš jų yra neįgalus; taip pat, jeigu mokinį augina tik vienas iš tėvų arba jei mokinys yra iš socialinės rizikos šeimos) nemokami pietūs skiriami, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 204 eurai.
Prašymus dėl nemokamo maitinimo reikia teikti seniūnijų socialiniams darbuotojams pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.
Nemokamą mokinių maitinimą rajone organizuoja UAB „Pontem“, su kuria savivaldybė yra sudariusi sutartį trejiems metais. Šią paslaugą bendrovė teikia 14 rajono mokyklų.

Irmina Pryvalova

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.