Lietuvos invalidų draugijos Kėdainių skyrių prieš 25 metus nutarė įsteigti 10 aktyvių, tačiau sveikata negalėjusių pasigirti kraštiečių. Organizacijos tikslas buvo suburti likimo bičiulius visuomeninei bei kultūrinei veiklai, rūpintis poilsiu, sveikatingumu, mokymu. 

Neįgaliųjų šventėje gyvenimo aktualijas aptarė ilgamečiai draugijos nariai (iš kairės) Vita Naunčikienė, Alma Briedienė, Elmuntas Stagniūnas ir Elena Rimkevičiūtė.

Neįgaliųjų šventėje gyvenimo aktualijas aptarė ilgamečiai draugijos nariai (iš kairės) Vita Naunčikienė, Alma Briedienė, Elmuntas Stagniūnas ir Elena Rimkevičiūtė.

Šiandien draugijos gimtadienį šventė keliasdešimt kartų gausesnės gretos – arti 800 Kėdainių rajono neįgaliųjų.
Per ilgus draugijos metus jai vadovavo net keli pirmininkai: Michailas Andriejevas, Vitalija Lipinskienė, Veronika Jablonskienė, Elena Rimkevičiūtė, ilgiausiai, 15 metų, draugija rūpinosi Vita Naunčikienė. Nuo praeitų metų šios organizacijos vadovu išrinktas Rimantas Dubosas. „Draugijoje sudarytos septynios nuolat veikiančios komisijos – tarybos nariai kuruoja atskirus klausimus ir turi įsipareigojimus. Tarybos darbas vyksta kvalifikuotai, produktyviai, skaidriai. Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas viešumui, veiklos būtinumui ir efektyvumui“, – sakė draugijos pirmininkas R. Dubosas.

Šventės dalyviai smalsiai apžiūrinėjo neįgaliųjų rankdarbius.

Šventės dalyviai smalsiai apžiūrinėjo neįgaliųjų rankdarbius.

Džiaugiasi prasminga veikla
Kėdainių rajono neįgalieji, net ir turėdami itin trapias galimybes, gali pasigirti ypač aktyviu gyvenimu. Ne vienas sveikasis jiems gali pavydėti kelionių, kūrybiškumo, sportinių užsiėmimų.
„Neįgalieji visada mėgo ir mėgsta keliones. Jie džiaugiasi aplankę Klaipėdą, Druskininkus, Balbieriškio regioninį parką, Ignaliną, Biržų kraštą, Neringą, Vilnių. Ypač įsimintinos išvykos į užsienį: Suomiją, Italiją, Vengriją, Kaliningrado sritį, Lenkiją, Latviją“, – neįgaliųjų pramogas vardijo pirmininkas.
Kiekvienais metais draugijos nariai renkasi į tradicines šventes: Užgavėnes, Motinos, Tėvo dienas. Kėdainiečiai net surengė respublikinį neįgaliųjų šokių maratoną. Metų pabaigoje visada pagerbiami draugijos nariai, šventę jubiliejus.
Draugijoje daug metų gyvavo humoro grupė „Mes neatsiprašome“, vėliau susikūrė ansamblis pavadinimu „Giedra“, kuriam ir dabar vadovauja Aldona Sasnauskienė. Tai pat veikia literatų būrelis, kuriam vadovauja Danguolė Barauskienė. Kiekvieną savaitę draugijos namuose susirenka moterys, tad čia dažnai skamba eilės, dainos. Negailima dėmesio ir neįgaliųjų užimtumui. Reginos Tichonovienės ir Almos Briedienės vadovaujami amatų būreliai gyvuoja ilgus metus ir buria norinčius siūti, siuvinėti, megzti, pinti. Kasmet amatų būrelio nariai dalyvauja parodose, ne kartą buvo apdovanoti padėkos raštais. Šiuo metu amatininkams vadovauja Virginija Gaučienė.
Kėdainiečiai gali pasigirti šaškių, šachmatų, smiginio, rutulio stūmimo varžybose.

Draugijos pirmininkas Rimantas Dubosas rūpinosi, kad gimtadienio šventė praeitų sklandžiai.

Draugijos pirmininkas Rimantas Dubosas rūpinosi, kad gimtadienio šventė praeitų sklandžiai.

Reikia socialinių paslaugų
„Neįgaliesiems reikia ne tik pramogų, bet ir socialinių paslaugų. Dažnas narys prašo pagalbos į namus, asmeninio asistento, transporto. Pastarojo ypač reikia neįgaliesiems, gyvenantiems atokiau nuo miesto. Vien šiais metais draugijos transportu pasinaudojo 250 neįgaliųjų ir jų artimųjų. Socialinių paslaugų teikimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų. Didelis darbas atliekamas teikiant masažo paslaugas neįgaliesiems ir senjorams. 2013 metais buvo suteikta per pusantro tūkstančio masažų procedūrų“, – vardijo R. Dubosas.
Pasak draugijos vadovo, įvairios pagalbos ypač reikia kaimuose gyvenantiems neįgaliesiems. „Metai iš metų reabilitacinių paslaugų poreikis auga, o jas teikia tik Kėdainių bendruomenės socialinis centras Kėdainių miesto neįgaliesiems, todėl seniūnijose jų poreikis yra nepatenkinamas.
Draugijos galimybės plėsti socialines paslaugas yra ribotos dėl mažėjančio šiam tikslui finansavimo. Jau šiandien, pasinaudodami įvairia pagalba, teikiame papildomas paslaugas ir toliau plėsime veiklą, į ją įtrauksime kuo daugiau savanorių, pagalbininkų, rėmėjų ir kitų neabejingų asmenų“, – planais dalijosi draugijos pirmininkas.
Jubiliejaus proga neįgalieji sulaukė daugybės sveikinimų. Tolimesnio sėkmingo gyvavimo draugijai linkėjo Neįgaliųjų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programų skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, rajono vicemerė Nijolė Naujokienė, kolegos, buvę pirmininkai. „Draugijai linkiu gražių, prasmingų darbų, o jos vadovui nepamiršti paprastų žmonių“, – sakė buvusi rajono neįgaliųjų vadovė Elena Rimkevičiūtė.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.