Šilumą ir karštą vandenį tiekianti AB „Panevėžio energija“ pradeda šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir profilaktinio remonto darbus bendrovės aptarnaujamuose šilumos tinklų rajonuose.

Darbai bus vykdomi ir mūsų rajone – nuo gegužės 21 d. 7.00 val. iki š. m. gegužės 25 d. 22.00 val. karšto vandens tiekimas laikinai sustabdomas Kėdainių miesto ir Vilainių gyvenvietės abonentams, išskyrus Šėtos gatvės daugiabučių namų Nr. 79 ir 83 abonentus.

Siekiant šildymo sezono metu vartotojams užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą ir išvengti avarijų bei sutrikimų, kiekvienais metais pasibaigus šildymo sezonui atliekami hidrauliniai bandymai, kurių metu patikrinamas vamzdynų sandarumas ir tvirtumas. Bandymų metu padidintu slėgiu nustatoma vamzdynų būklė. Šilumos tinklų remonto darbų metu šalinami defektai, susidėvėję vamzdynai keičiami naujais.

Pranešame, kad esant galimybei karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas prieš nurodytą terminą. Kad būtų išvengta karšto vandens nutekėjimų butuose, prašome gyventojų karšto vandens čiaupus butuose patikimai užsukti, o jei minėtu laiku bute būtų atliekami karšto vandens tiekimo sistemos remonto ar profilaktiniai darbai, pranešti apie tai pastato karšto vandens sistemą eksploatuojančiai organizacijai arba asmeniui, atsakingam už to namo šilumos ūkį (bendrijos pirmininkui, santechnikui).

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.