Siūlymus dėl garbės piliečio vardo suteikimo iki birželio 20 d. galėjo teikti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, įmonės, įstaigos, visuomeninės organizacijos. Birželio 25 dieną savivaldybėje susirinkusi Kėdainių krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisija vienbalsiai nutarė, kad 2014 metų garbės piliečiu išrenkamas AB „Lifosa“ generalinis direktorius Jonas Dastikas.

Jonas Dastikas išrinktas dešimtuoju Kėdainių krašto garbės piliečiu.

Jonas Dastikas išrinktas dešimtuoju Kėdainių krašto garbės piliečiu.

Šį kandidatą pasiūlė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (direktorius Zenonas Dabkevičius), Kėdainių „Rotary“ klubas (klubo prezidentas Gintas Pelegrimas) ir UAB „Daumantai LT“ (direktorius Saulius Grinkevičius).

Siūliusieji Jono Dastiko kandidatūrą ir komisijos nariai išskyrė ne vieną pretendento ir jo vadovaujamos įmonės nuopelną. Pirmiausia – labai didelis J. Dastiko vadovaujamos įmonės indėlis į rajono kultūrinį, sportinį, socialinį gyvenimą, didelė skiriama finansinė parama rajono gyventojams ir jų iniciatyvioms skatinti. Kasmet AB „Lifosa“ savivaldybei skiria daugiau nei 1,5 mln. bendruomenės poreikiams – sportui, sveikatos apsaugai, aplinkosaugai, švietimui remti. „Lifosa“ yra ne tik viena svarbiausių, bet ir socialiai viena atsakingiausių įmonių Lietuvoje, daug prisidedanti prie Kėdainių rajono ir visos šalies gerovės.

Vienas didžiausių AB „Lifosa“ nuopelnų ir daugiausiai investicijų pareikalavęs projektas – 2013 m. pastatyta ir rajono žmonių kultūriniams bei sportiniams poreikiams tenkinti padovanota universali arena. Taip buvo sukurta ir moderni šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti sporto bazė, skirta Sporto mokyklos mokiniams treniruotis ir profesionalų krepšinio klubui „Nevėžis“ sportuoti bei rengti varžybas savo mieste.

Jono Dastiko patirtis vertinama ne tik įmonėje, bet ir kur kas plačiau. Jį, kaip trąšų pramonės ekspertą, labai vertina pagrindinės „Lifosos“ akcininkės mineralų ir chemijos pramonės kompanijos „EuroChem“ vadovybė: su juo ne kartą buvo tartasi ir konsultuotasi dėl svarbių koncerno sprendimų, susijusių su šia sritimi. Jis yra aktyvus Lietuvos pramoninkų konfederacijos narys, pateikiantis kompetentingą, vertingą nuomonę įvairiais su šalies ekonomine politika susijusiais klausimais. Lietuvos pramoninkų konfederacija prieš porą metų Jonui Dastikui įteikė Petro Vileišio apdovanojimą už šiuolaikinės chemijos pramonės vystymo pasiekimus laikantis aplinkosauginių standartų ir įmonėje sukurtus aukščiausios kokybės produktus , pelniusius vietą tarp pasaulio geriausiųjų, taip pat jo asmeninį indėlį kuriant socialiai atsakingą aplinką darbuotojams, pilietiškumo ir bendruomeniškumo skatinimą šalyje.

Apie turiningą Jono Dastiko gyvenimą, gamybinę veiklą, didžiulį įnašą į Kėdainių krašto plėtrą pasakojama Petro Palilionio knygelėje „Žemės maitintojas“.

Komisijos nariai pabrėžė ir Jono Dastiko kuklumą, jo nenorą, padarius gerą darbą, apie tai kalbėti.

Garbės piliečio vardas suteikiamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Tad dabar paruoštas sprendimo projektas bus svarstomas tarybos posėdyje, kuris vyks liepos 4 dieną

Kai šis sprendimas bus patvirtintas, iškilmingame Tarybos posėdyje, kuris vyks rugpjūčio 8 d. miesto šventės metu Kėdainių miesto rotušėje, Jonui Dastikui ir bus įteiktas Garbės piliečio ženklas bei pažymėjimas.

Iš viso kėdainiečiai turi devynis Kėdainių krašto garbės piliečius. Paskutinį kartą toks vardas buvo suteiktas prieš porą metų garsiam tapytojui Aloyzui Stasiulevičiui.

Kėdainių krašto garbės piliečiai:

1990 m. – Česlovas Milošas,

1990 m. – Juozas Urbšys,

1991 m. – Teklė Bružaitė,

1995 m. – Kazys Ulvydas,

1995 m. – Paulius Rabikauskas SJ,

1997 m. Tėvas Stanislovas (Algirdas Mykolas Dobrovolskis),

2007 m. – Janina Monkutė-Marks,

2010 m. – Vitolis Laumakys,

2012 m. – Aloyzas Stasiulevičius.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.